Radnice Prahy 4 chce přeměnit Branické skály na park

16. 10. 202210:20
Radnice Prahy 4 chce přeměnit Branické skály na park
foto: Petr Kouba, PrahaIN.cz/Přírodní památka Branické skály

Čtvrtá městská část zveřejnila finální dokument, který vyhodnocuje stav a potenciál přírodní památky Branické skály. Navrhuje v něm také budoucí zásahy a plán péče, nejdůležitější je přitom vyvážené využívání jednotlivých částí území.

Vizi správy, rozvoje a obnovy Branických skal zveřejnila čtyřka na své webové stránce. Dokument doporučuje zejména důslednou ochranu celé přírodní památky, a to včetně takzvaného školního vrchu. Ten v současné době čelí masivnímu zarůstání náletovými dřevinami.

Ke sportu i odpočinku bude sloužit nový park

Mezi skalami a Modřanskou ulicí by měl podle dokumentu vzniknout park. Sloužit bude všem obyvatelům, ať už k procházkám, venčení pejsků či sportování. Chybět nebudou ani venkovní posilovací prvky, trasa pro cyklisty nebo travnatá plocha vhodná pro hraní míčových her. Rodiče s dětmi budou moci využít dětské hřiště poblíž evangelického kostela.

Klidným místem by měl naopak zůstat les nad skalami. Jediné navrhované zásahy se zde týkají zlepšení stavu sítě cest a doplnění lesoparkového mobiliáře.

Návštěvníkům pomůže jednotný informační systém

Další možnou výhledovou změnou je pak rekonstrukce měnírny dopravního podniku na okraji Dvorců, kam by mohl být protažen park pod skalami. Návštěvníkům by pomohl sjednocený mobiliář a jednotný informační systém.

Poslední doporučení z dokumentu se týká výstavby objektu správce parku a přírodní památky v blízkosti evangelického kostela. Budova by měla zároveň sloužit také jako WC pro návštěvníky.

Dokument přináší analytickou i praktickou část

Úvodní část dokumentu je analytická a přináší podrobné informace o charakteru a stavu území. Prostřední část představuje hlavní principy vize a vysvětluje také logiku zvoleného prostorového členění památky. Třetí část pak má podobu projektových karet. Ty stručně popisují současný i cílový stav. Shrnují navíc také základní požadavky na správu a údržbu Branických skal.

Přílohy v podobě tabulkové části navíc přinášejí podrobný plán péče a údržby navrhovaných změn. Doporučení jsou rozdělena do čtyř kategorií podle navrhovaného času výstavby.

Celý dokument vize správy, rozvoje a obnovy Branických skal je dostupný ke stažení v PDF na webu Prahy 4.

Nutné bylo skloubit přání návštěvníků a vize radnice

Dovolte, abych ještě jednou poděkoval všem, kteří svými podněty přispěli ke vzniku této vize. Největší výzvu představovalo skloubení rozmanitých přání návštěvníků Branických skal s potřebami ochrany nejzranitelnějších míst přírodní památky, které jsme opakovaně konzultovali s pracovníky Odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy. Věřím, že se to podařilo," uvedl Patrik Opa (ODS), radní pro územní rozvoj a výstavbu.

Mezi obyvateli čtyřky proběhla v červenci letošního roku anketa, která se snažila zjistit, co si o zvažovaných změnách v přírodní památce myslí. Zúčastnilo se jí 459 respondentů. Kromě hodnocení návrhů přístupu k jednotlivým lokalitám také přispěli několika stovkami individuálních podnětů a připomínek. Většina obyvatel tehdy navrhované změny podpořila.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných