Ředitel DDM na Praze 2 končí, odvolání považuje za osobní mstu

24. 06. 202413:05
Ředitel DDM na Praze 2 končí, odvolání považuje za osobní mstu
foto: Barbora Novotná, PrahaIN.cz/Děti, ilustrační foto

Ředitelem Domu dětí a mládeže Prahy 2 (DDM) byl posledních 6 let Ján Rybárik. Ve své funkci si vedl dobře, dokazují to výsledky hodnocení České školní inspekce i názory zaměstnanců, rodičů a dětí. Přesto byl letos v březnu ze své funkce odvolán. Důvodem měly být nevyhovující výsledky jeho práce.

Řediteli mělo letos končit jeho šestileté funkční období s tím, že bude ve své funkci pokračovat i nadále, počítala řada zaměstnanců i rodičů. Jiného názoru byl však Magistrát hlavního města Prahy (MHMP), který ho ke dni 31. července 2024 z funkce odvolal na základě výsledků hodnocení 6 let výkonu na pracovním místě ředitele.

Hodnocení mělo proběhnout v rámci řízeného rozhovoru na MHMP, při kterém byly výkony ředitele hodnoceny známkami na škále od 1 do 3 například v kategoriích ekonomických výsledků, výsledků kontrolních činností a stížností, vlastního hodnocení školského zařízení nebo následného obhájení koncepce rozvoje školy.

Z hodnocení si ředitel odnesl výslednou známku 3, která označuje limitující až nevyhovující úroveň. „Vedoucí pracovníci s limitující až nevyhovující úrovní manažerských kompetencí, kdy řízení organizace je převážně zvykové bez reflektování nových trendů a postupů, udržují nastavený systém bez přidané hodnoty s tím, že se mohou objevovat i závažnější problémy, a to i v úrovni průběhu a výsledků vzdělávání v jimi řízené škole,“ stojí v usnesení Rady hlavního města.

Petice zaměstnanců byla smetena ze stolu

Ještě v dubnu se celkem 308 petentů z řad zaměstnanců a příznivců DDM Praha 2 za ředitele postavilo. V petici žádali změnu hodnocení a následné potvrzení ředitele ve funkci. Z magistrátu ovšem přišla záporná odpověď.

„Ujišťuji Vás, že při provádění kontroly a hodnocení ředitele pana Jána Rybárika zainteresovaní zaměstnanci odboru školství, mládeže a sportu MHMP postupovali s maximální dávkou objektivity a nestrannosti,“ napsal v odpovědi, kterou má redakce k dispozici, radní pro školství, sport a volný čas Antonín Klecanda (STAN).

klecandaAntonín Klecanda (STAN). Foto: Hans Štembera pro PrahaIN.cz

Podle Rybárika jde o mstu

S tím ale sám ředitel nesouhlasí. Jak pro PrahaIN.cz uvedl, odvolání považuje za osobní mstu: „Osobně považuji mé odvolání za mstu vůči mé osobě ze strany vedení Odboru školství MHMP. Celý problém se táhne od roku 2022. Písemně a naprosto konkrétně jsem 2x žádal pana radního, aby šikanování mé osoby řešil. Nestalo se tak. Dokonce věc pan radní postoupil k „řešení“ ředitelce Odboru školství MHMP paní Lence Němcové. To je ta osoba, na kterou jsem si panu radnímu stěžoval a která řešila stížnost na její osobu... Co dodat? Magistrátní systém zametání stížností pod koberec.“

Rybárik prý své odvolání v souvislosti s koncem funkčního období očekával. Výsledky hodnocení prý byly zmanipulované. „Vedení Odboru školství zmanipulovalo známky tak, aby jim to „vyšlo“ na celkový průměr 2,13 zaokrouhleno (!) na celkovou známku „3“ = odvolat. Realita, výsledky mé práce, výsledky dosahované mnou řízenou organizací a vysoce pozitivní zápis z návštěvy České školní inspekce (leden 2024) v zásadě nebyly důležité,“ uvedl Rybárik.

Duplicitní kontrola prý byla účelová

V září a říjnu loňského roku byla podle jeho slov v DDM naplánována veřejnosprávní finanční kontrola z Odboru kontrolních činností MHMP. Zkontrolován byl kompletně celý rok 2022. Objeveno bylo pouze několik méně závažných nedostatků, jak je uvedeno ve výsledku zprávy, kterou ředitel redakci poskytl.

„Asi měsíc po této kontrole, a to před hodnocením ředitelů, se ale ohlásila duplicitní kontrola z Odboru školství MHMP (30. 11. 2023). Považuji ji za naprosto účelovou s cílem něco najít, a to těsně před hodnocením ředitelů... Jeden jediný den kontrolovali pouze zveřejňováni smluv v Registru smluv (jediný segment kontroly). Kontrola zjistila pozdější zveřejnění některých smluv (cca u 6 smluv), ale vůbec nebylo zkoumáno, proč k tomu došlo. Na nic se nikoho neptali, jenom hledali a zapisovali...  Navíc vůbec nebylo zohledněno, že vlastní vnitřní kontrolou jsem už v září 2024 nedostatky zjistil sám a přijal opatření, aby se dál nedostatky nevyskytovaly (Registr smluv)... „Závady“ byly účelově zveličeny a v hodnocení této oblasti jsem obdržel známku nejhorší, tj. 3, což bylo v rozporu s hodnocením velké kontroly z Odboru kontrolních činností MHMP, která u nás komplexně kontrolovala více než jeden měsíc,“ dodal Rybárik.

Petice je marná

Kromě závad souvisejících s Registrem smluv si prý není vědom žádného svého pochybení. Snaha zaměstnanců, rodičů a dětí ho potěšila, petici ale označil za marnost. Radní Klecanda prý petentům ve své odpovědi vůbec neodpověděl na fakta ke známkování.

„Rovněž i já jsem oficiálně 2x žádal pana radního Klecandu o odstranění vad mého hodnocení (neprávem udělených špatných známek). V obou případech pan Klecanda postoupil řešení na ředitelku Odboru školství MHMP, která žádost o změnu známek hodnocení smetla ze stolu a odpověděla mi, že je všechno v pořádku. Ona známky stanovila, ona konstatovala, že je všechno v pořádku... Magistrátní Kocourkov,“ myslí si Ján Rybárik. Hodnocení podle něj obsahuje zjevné nepravdy, čímž snižuje jeho důstojnost a dobrou pověst. Ve snaze vyřešit situaci se prý Rybárik obrátil také na primátora Bohuslava Svobodu (ODS). Ten mu prý ale nevyhověl s tím, že nemůže zasahovat do kompetencí radního Klecandy.

Novým ředitelem není statutární zástupce

V pondělí 17. června byl Radou hlavního města ředitelem DDM Praha 2 od 1. srpna dočasně jmenován Libor Bezděk. Současně má vykonávat dvě funkce, vedle ředitelování v DDM Prahy 2 je navíc ředitelem DDM hlavního města Prahy.

„Asi úřednicím Odboru školství MHMP leží dobré výsledky našeho zařízení v žaludku, a proto nepověřily ani dočasným ředitelováním mého statutárního zástupce,“ dodává Rybárik, který nadále zůstává zaměstnancem DDM. Podle vlastních spekulací však ne na dlouho.

Panuje všeobecné zklamání, tábory jsou v ohrožení

V současné době podle jeho slov v domě dětí a mládeže panuje všeobecné zklamání. Klienti se ale nemusí bát, na závěr školního roku je v plánu řada akcí a na léto se chystá 54 příměstských a 21 pobytových táborů.

I ty jsou ale v ohrožení. Všichni interní zaměstnanci DDM, celkem 26 lidí, totiž podalo ke dni 31. května výpověď. Chtějí tím dosáhnout svých požadavků z petice. V případě, že jim vyhověno nebude, a jejich pracovní poměry ke dni 31. července skončí, ohroženo je konání řady dětských letních táborů i zahájení dalšího školního roku.

Na názor a vysvětlení jsme se zeptali také samotného radního Antonína Klecandy. Naše e-maily však zůstaly bez odezvy.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných