Reklama s hrubkou odhalila nejasnosti kolem soukromé školy

29. 05. 202405:46
Reklama s hrubkou odhalila nejasnosti kolem soukromé školy
foto: čtenářka PrahaIN.cz/Reklama na Evropskou akademii vzdělávání SE

Evropská akademie vzdělávání SE nabízí řadu dálkových vzdělávacích programů včetně výučních programů, maturitních oborů nebo vysokoškolských a postgraduálních titulů. Zajímavé ale je, že k vzdělávání láká pomocí reklamních textů s chybným pravopisem a ve skutečnosti se ani nejedná o školu dle platné legislativy.

Na Evropskou akademii vzdělávání SE upozornila naši redakci čtenářka, která si všimla pravopisné chyby na reklamním polepu autobusu. Na první pohled je ze zaslané fotografie patrné, že ve větě „Studuj jak máš čas ty!“ chybí potřebná čárka za slovem studuj.

Prozkoumali jsme také webové stránky akademie, na které reklama odkazuje. Hned v prvním odstavci sekce O nás jsme narazili na další dvě pravopisné chyby v podobném duchu, šlo opět o chybějící čárky v souvětích. Odborný jazykový rozbor jsme se snažili získat v jazykové poradně Ústavu pro jazyk Český AV ČR (ÚJČ). Tam nám bylo ovšem sděleno, že písemná vyjádření jsou vyhotovována pouze na základě předchozí domluvy a jde o placenou službu.

Potvrzení pravopisných chyb jen ve složitých případech

„Ověřovala jsem v ÚJČ, písemná vyjádření vyhotovují, za poplatek, ale jen v případech složitějších jazykových jevů, tento je triviální,“ sdělila na následný dotaz tisková mluvčí Akademie Věd Markéta Růžičková a odkázala nás na internetovou jazykovou příručku, která se věnuje pravopisu čárek v souvětích.

Odpověď s potřebným vysvětlením jsme se proto snažili získat jinde. Ředitelka Ústavu českého jazyka a teorie komunikace z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Kateřina Šormová prý podobné konzultace také neposkytuje. I podle jejích slov se ÚJČ zabývá pouze spornými nebo nestandardními případy. „Zcela postrádám smysl článku o tom, že někde v reklamě nebo na webu mají pravopisné chyby,“ uzavřela svou odpověď.

Texty na autobusech jsou prý takto psány záměrně

V případě vzdělávací instituce, která slibuje doplnění vzdělání na úrovních od střední až po vysokou školu, je však poměrně velké množství pravopisných chyb v reklamě i na webových stránkách minimálně zarážející.

Podle vyjádření školy jsou texty na autobusech takto psány záměrně. Konkrétní důvod nám ovšem instituce nesdělila. K chybám na webu se na naše dotazy za Evropskou akademii vzdělávání SE vyjádřil Petr Žáček následovně: „Co se týká pravopisných chyb na webu, neznám ani jeden web, kde by nebyli nějaké chyby. Celý web se v tuto chvíli od počátku předělává v souvislosti s UX analýzou, tedy by tímto tento nešvar měl být vyřešen. Děkujeme však za upozornění a chyby opravíme.“ (Odpověď jsme nechali v původním znění, pozn. red.)

Škola není v seznamu akreditovaných institucí

Při důkladnějším zkoumání webu Evropské akademie vzdělávání SE jsme se dozvěděli, že škola nabízí úplnou profesní kvalifikaci a vzdělání ve výučních oborech a zprostředkovává také složení maturitní zkoušky. V rámci vysokoškolského studia láká na tituly BBA, MBA, MPA, LL.M., MSc., DBA nebo Ph.D.

„Indikátorem kvality námi poskytovaných profesních vzdělávacích programů, stejně jako celé instituce, jsou mimo jiné i prestižní akreditace a členství v národních i nadnárodních asociacích. Tyto akreditace jsou důležitým kritériem při výběru školy, jelikož reflektují úroveň a kvalitu poskytovaného vzdělání,“ píše se na webu školy.

Po nahlédnutí do seznamů akreditovaných škol jsme však její jméno nikde nenašli. „Evropská akademie vzdělávání SE není školou podle platné legislativy – není pod tímto názvem zapsána v rejstříku škol a školských zařízení, ani nemá akreditaci podle zákona o vysokých školách. Tato instituce má udělené autorizace MŠMT pod uvedenými č.j. pro profesní kvalifikace a je oprávněna zkoušet podle zákona č. 179/2006 Sb. (jedná se o systém dalšího vzdělávání). Není vyloučené, že daná instituce má udělené autorizace pro další profesní kvalifikace podle zákona č. 179/2006 Sb. také některým jiným ministerstvem (autorizujícím orgánem),“ uvedla na náš dotaz tisková mluvčí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Tereza Fojtová.

Prostředník pro doložení kvalifikace

Škola tak funguje jen jako jakýsi prostředník, který studentům umožňuje doložit získání úplné profesní kvalifikace. Podle školského zákona pak může její student požádat jakoukoliv střední školu realizující výuku v odpovídajícím oboru o vykonání závěrečné zkoušky nebo maturitní zkoušky.

Potvrdil to také Petr Žáček. Maturitní zkoušku může dle jeho slov student skládat na jakékoliv škole se shodným kódem oboru dle výše zmíněného zákona č. 561/2004 Sb. Samotné studium probíhá dle jeho slov v online prostoru. Každý student má vlastní studentský účet se všemi informacemi, publikacemi a jednotlivými projekty. Využívat je prý možné také videopřednášky k jednotlivým oborům.

„Dále je možné využít plánované konzultace s lektory a například u elektrikáře jde o praxi v dílnách školy. V případě, že student potřebuje probrat nějakou záležitost osobně s lektorem, je to možné osobně nebo online, dle domluvy,“ přiblížil fungování školy Žáček.

Pozor na rozdíl mezi profesním a akademickým titulem

Situace je složitější také v případě nabízených akademických titulů. „Díky profesnímu studiu získáte vysokoškolský titul BBA, MBA, MPA, LL.M., MSc., DBA, Ph.D. S profesním studiem získáte tréning komunikačních dovedností, osobní rozvoj, nové kontakty, profesní titul, lepší pracovní nabídky a tím i více peněz za vaší práci. Získaný diplom lze nostrifikovat v České republice a užívat tak titul Mgr., Ing.,“ láká webová stránka.

Ve skutečnosti to prý ale tak jednoduché není. „Je důležité rozlišovat mezi akademickými tituly (dle české legislativy např. Bc, Mgr, Ing, Ph.D) a neakademickými profesními tituly (např. MBA, LLM), které česká vysokoškolská legislativa nezná. V praxi se tak můžeme setkat s celou řadou neakademických profesních titulů, které česká legislativa nezná a nevztahují se tak na ně různé akreditační požadavky. Velmi problematické je, že některé instituce nabízí profesní neakademické tituly, které výrazně připomínají zahraniční akademické vysokoškolské tituly (PhD, MSc atd.), ale přitom se nejedná o tituly dosažené akademickým vzděláním na úrovni Evropského kvalifikačního rámce 6 a výše,“ informovala Fojtová.

„V rámci nostrifikace se pak uznává dosažené zahraniční vzdělání a z toho plynoucí oprávnění. Při nostrifikaci se ověřuje akreditace dané instituce a také obsah výuky. Pokud není zjištěno absolvování studia na úrovni Evropského kvalifikačního rámce 6 a výše, nelze takové studium nostrifikovat,“ uzavřela mluvčí MŠMT.

Informace o nostrifikaci zmizela, byla prý zastaralá

Momentálně už však z webu věta o nostrifikaci zmizela. Jak redakci sdělil Petr Žáček, informace byla zastaralá: „Co se týká nostrifikace, tato informace zůstala na webu z doby, kdy jsme tuto možnost měli díky spolupráci se zahraniční VŠ. Tato spolupráce však skončila a zjevně tato informace zůstala na webu. Nicméně nikde tuto možnost nepropagujeme ani nenabízíme u žádných konkrétních oborů, neboť to není v tuto chvíli možné. Pokud jde o proces nostrifikace, rozhodně se nejedná o nic snadného a ani v tomto smyslu jsme to, věřím, nikde neprezentovali. Děkujeme ale za upozornění, tato informace již na webu není,“ uzavřel své vyjádření Žáček.

Evropská akademie vzdělávání SE byla založena v roce 2021 jako Ramiseta Corp SE, jejím jednatelem byl Michal Koman a dva měsíce ji vlastnila Profispolečnosti Holding SE, základní kapitál je 120 tisíc euro. V červnu 2021 získal firmu nynější vlastník Pavel Bartoš a v ten samý moment ji přejmenoval na aktuální název.

V červenci 2023 byla podle justice.cz založena další společnost s podobným názvem, konkrétně Evropská akademie vzdělávání, střední odborné učiliště a střední odborná škola s.r.o., tu vlastní výše uvedená akademie.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných