Restauratéři, kteří odmítli nová pravidla pro předzahrádky, obdrželi pokuty

19. 09. 202319:10
Restauratéři, kteří odmítli nová pravidla pro předzahrádky, obdrželi pokuty
foto: Rudolf Komár pro PrahaIN.cz/Letní zahrádka, ilustrační foto

Hlavní město Praha rozeslalo v srpnu požadavek na uhrazení smluvní pokuty těm restauratérům, kteří včas nevyklidili pozemky po zavedení nových pravidel pro předzahrádky. Právě předzahrádky byly tématem soudních sporů v letech 2021 až 2023, které se Praha tímto způsobem pokusila ukončit. Pokud k zaplacení pokut nedojde, město už s restauratéry neuzavře nové nájemní smlouvy.

Podle informací z tiskové zprávy magistrátu přistoupilo město k tomuto kroku proto, že kdyby revoltující restauratéry nepokutovalo, znevýhodnilo by tak poctivé podnikatele, kteří nová pravidla od začátku dodržují. Už v roce 2021 vyzvala Praha provozovatele, aby na provozování předzahrádek uzavřeli nové smlouvy, které budou nové podmínky splňovat.

Přínosem pro Prahu jsou prý takové restaurační zahrádky, které obohacují veřejný prostor a zároveň městu přinášejí nemalé příjmy. Podmínky pro jejich rozměr, vybavení i vzhled přitom stanovuje Manuál pro provozování předzahrádek. Ten vznikl jako snaha o omezení problémů, které některé předzahrádky ve veřejném prostoru způsobují. Nevyhovující jsou například nadrozměrné oplocené předzahrádky, které blokují průchod.

Pokuty dosahují milionových částek

„Rozumím tomu, že pro některé restauratéry může být smluvní pokuta vysoká. Nicméně oni měli stejnou možnost jako ostatní restauratéři přijmout nové podmínky a zahrádku upravit podle existujícího manuálu. Rozhodli se jít jinou cestou a bránit se výpovědím, které od města obdrželi u soudu, což bylo jejich právo. Nyní je však nesmí překvapovat, že Praha jako řádný hospodář postupuje podle jimi uzavřených smluv a vymáhá smluvní pokuty. Jinak by svou shovívavostí trestala ty poctivé, kteří se novým podmínkám přizpůsobili ihned, jakmile o to byli požádáni,“ uvedl pražský radní pro majetek, legislativu a transparentnost Adam Zábranský (Piráti).

Provozovatelům restauračních zahrádek, kterým nájemní smlouva skončila už před několika lety, tak ve schránkách přistál koncem srpna dopis s vyměřenou pokutou. Soudní spory už přitom začaly před delší dobou a smluvní pokuta činí 10 tisíc korun za den. Většina pokut tak dosahuje milionových částek.

Pravidla musí platit pro všechny

„Smluvní pokuty v nájemních smlouvách považuji za vysoké, nicméně provozovatelé smlouvy v minulosti podepsali, a tak se k nim přihlásili. Výše smluvních pokut má mimo jiné plnit odrazující funkci: cílem bylo předejít třeba právě tomu, že po skončení nájemní smlouvy nedojde ke včasnému vyklizení pozemku. Vzhledem k tomu, že provozovatelé mají ve sporech s Prahou právní zastoupení, předpokládám, že je advokáti upozornili na fakt, že jimi vyvolávaný soudní spor s největší pravděpodobností prohrají, a že Praha má nárok po nich vymáhat smluvní pokuty,“ vysvětlil Zábranský.

Restauratéři se samozřejmě mohou obrátit na soud, který pak posoudí, jestli má Praha na pokutu nárok. Může také výši pokuty regulovat. „Moc si ale nedokážu představit, že by se město samo tvářilo, jako že se nic nestalo, a smluvní pokuty nevymáhalo, když je vymáhá v jiných případech, například u stánků. Stojím za tím, že pravidla musí platit pro všechny a jen jejich vymáháním se nám podaří zkultivovat podnikatelské prostředí v centru naší metropole,“ uzavřel Adam Zábranský.

Restauratéři kritizovali rekultivaci předzahrádek od začátku

Proces rekultivace restauračních zahrádek odstartovala Praha už před více než dvěma lety. Kromě Manuálu pro restaurační zahrádky schválila také Koncepci umístění restauračních zahrádek, která určuje přesná místa pro zahrádky v exponovaných lokacích. To by mělo usnadnit běžný průchod chodců či uvolnit prostor okolo památkově významných budov.

Postup města kritizovali někteří provozovatelé restaurací v centu Prahy. Nelíbila se jim přísnější pravidla a také fakt, že se magistrát rozhodl některé předzahrádky v historickém centru omezit či úplně zrušit. Omezení se týkalo zahrádek umístěných na dvou hlavních turistických tepnách – na Královské cestě od Prašné brány přes Staroměstské náměstí, Karlův most a Malou Stranu na Pražský hrad a také trasy na hradebním korzu, které kopíruje původní staroměstské hradby v ulicích Národní, 28. října, Na Příkopě a Revoluční. Někteří podnikatelé, kterých se omezení nebo zrušení zahrádky dotklo, označili tuto skutečnost za likvidační.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných