Rituální správce židovských hřbitovů. Jeden jediný člověk v zemi

22. 04. 202317:00
Rituální správce židovských hřbitovů. Jeden jediný člověk v zemi
foto: Bob Asher, PrahaIN.cz/Chaim Kočí při výkladu na hřbitově

ROZHOVOR: Lidé pracující ve státní správě, v nejrůznějších institucích, organizacích a soukromých firmách zastávají funkce ředitelů, analytiků, inspektorů, manažerů. Názvy funkcí se vlastně stále opakují. Jen málokdo může říct, že právě jeho pozice je výjimečná.

Právě takovým člověkem je ale Chaim Kočí, který pracuje na rabinátu Pražské židovské obce. Jako jediný člověk na území České republiky zastává funkci rituálního správce pohřebišť Židovské obce v Praze. Kromě toho je šéfem organizace Chevra Kadiša ČR a koordinátorem kašrutu. To znamená, že dohlíží, aby byla dodržována pravidla pro rituální způsobilost.

Co všechno je vlastně součástí povinností rituálního správce? 

Původně byly moje povinnosti rozvrženy. Zajišťování pohřbů, pietních aktů a ukládání zemřelých na Novém židovském hřbitově na Želivského. O něco později dostal rabinát do správy i starý hřbitov na Fibichově ulici, na Žižkově. Do rituální správy tak patří i moje péče o toto výjimečné místo.

Hřbitov na Žižkově je centrem velké pozornosti především ze strany zahraniční veřejnosti…

Ano, patří mezi nejznámější a nejnavštěvovanější židovské památky v Praze. Mojí povinností je udržet hřbitov v takovém stavu, aby nedošlo k překlopení důležitosti tohoto hřbitova do stavu pouhé kulturní památky. Dbáme na to, aby poutníci, kteří sem přijdou, nebyli turisty vyrušováni. A také, aby zde nedocházelo k činnostem, které jsou v rozporu s halachou. Snažíme se vytvářet pro příchozí poutníky pietní prostředí. Jsou zde pro ně dostupné knihy žalmů a hřbitov se maximálně udržuje v tomto pietním stavu.

Pokud by se původní hřbitov na Žižkově zachoval, mohla mít Česká republika ojedinělou kulturní památku mimořádného významu.  Jak se díváte na to, co toto středověké pohřebiště postihlo? 

Je to barbarství. Myslím, že to odpovídá tomu, co je v této společnosti. Říká se, že pokud se lidé neumí dobře chovat k sobě navzájem, tak se k mrtvým chovají ještě o to hůř.

Otřesným zjištění také bylo nalezení kamenů v dlažbě Václavského náměstí, které byly vyrobeny z ukradených náhrobků na židovských hřbitovech. Zajištěné kameny jste přivezli na hřbitov na Žižkově. Proč?

Tyto kameny, které všechny prošly mýma rukama, byly skutečně v podobě náhrobků ukradeny z několika židovských hřbitovů. Pravděpodobně k tomu došlo na hřbitovech v severních Čechách. Rabinát byl vyzván, aby akci předání kamenů procesně zpracoval. Byl jsem u vyzvedávání všech těch kamenů z dlažby a všechny prošly mýma rukama. Kamenů je několik tisíc a další tisíce ještě dostaneme zpátky. 
Navrhl jsem, že by bylo ideální, kdyby byly pietně uloženy v prostoru hřbitova na Žižkově, protože je zde vytvořen jakýsi panteon z pozůstatků původního hřbitova. Můj návrh byl přijat. Poté, co zde byly kameny uloženy, z nich sochař Jaroslav Róna vytvořil unikátní památník.

Jaké další povinnosti zastává rituální správce?

Kromě správcovských povinností jsem předsedou spolku Chevra Kadiša ČR na území Čech a Moravy. Tato organizace zajišťuje židovské pohřby v pražských obcích, ale i mimo pražských, které nejsou schopny si pohřby zařídit. Do toho spadá i spolupráce s celosvětovou organizací Atra Kadischa, která se snaží ochraňovat židovské hřbitovy tam, kde se staly součástí zástavby nebo byly zničeny a dnes už nikdo nepozná, že to jsou židovské hřbitovy.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných