Rodiče karlínských dětí chtějí zabránit losování o přijetí prvňáčků do školy

27. 04. 202318:31
Rodiče karlínských dětí chtějí zabránit losování o přijetí prvňáčků do školy
foto: praha8.cz/Základní škola Lyčkovo náměstí

V pražské čtvrti Karlín nesouhlasí rodiče se situací, že by o přijetí jejich dětí do první třídy na Základní školu Lyčkovo náměstí mělo rozhodnout losování, které škola plánuje uskutečnit v úterý 2. května 2023. Zastupitelům a radním městské části Praha 8 poslali otevřený dopis, ve kterém vysvětlují svůj nesouhlas s navrhovaným řešením.

Na naši redakci se obrátila jako zástupce rodičů Jana Stachová s informací, že rodiče dětí se odmítají smířit s řešením stavu, kdy ZŠ Lyčkovo náměstí nedokáže zajistit místa ve škole pro všechny spádové děti, a proto se obrací na představitele městské části se žádostí o navýšení její kapacity.

Petice adresovaná zastupitelstvu MČ Praha 8

Kromě otevřeného dopisu zaslaného zastupitelům městské části, se rodiče chystají předat podepsané petiční archy místostarostovi pro oblast školství Matěji Fichtnerovi (ANO) v pátek 28. dubna na plánované schůzce v 11 hodin. Účast zde přislíbil i senátor Lukáš Wagenknecht a ředitel ZŠ Lyčkovo náměstí Jan Korda.

Prostřednictvím petice žádají rodiče zastupitelstvo MČ Praha 8, aby projednalo problematiku dostupnosti a kvality základních a mateřských škol na území městské části Praha 8 a jako východisko z nastalé situace navrhují pro školní rok 2023/24 hledat taková opatření, která umožní dětem nalézt kontinuální vzdělávání v místě jejich bydliště a v místě, kde doposud navštěvovaly mateřskou školu, případně přípravný ročník základní školy.

Pro další období dále navrhují nastavit taková opatření, která zvýší úroveň vzdělávacích programů základních škol na území Libně a Karlína, aby došlo ke snížení přetlaku zájmu o studium na některých školách a došlo tak ke snížení motivace rodičů k takzvané „spádové turistice“.

„Cílem petice je dostat tuto problematiku jako jeden z bodů příštího zastupitelstva, které se bude konat 17.5.2023, kde budeme moci přímo diskutovat se zastupiteli,“ uvádí Jana Stachová.

Odmítáme náhodný los

K zápisu do první třídy se na ZŠ Lyčkovo náměstí se dostavilo 135 dětí s trvalým bydlištěm ve spádové oblasti, přičemž kapacita školy, včetně detašovaného pracoviště Pernerova je 100 dětí.

V dopise zastupitelům rodiče dále upozorňují na skutečnost, že v Karlíně se zvyšuje počet obyvatel a jejich další nárůst bude pokračovat. Situace s nedostatečnou kapacitou spádové školy se tak bude bez přijetí nových opatření již v příštím roce opakovat.

„Odmítáme, aby osud dětí určil náhodný los. Nemůžeme přijmout fakt, že každé čtvrté až páté dítě, které zde chodilo do školky a vybudovalo si zde sociální vazby, má být vytrženo z kolektivu a posláno do školy na místo, kde nikdy nebylo a nikoho nezná. Losování mezi dětmi je technokratické a asociální řešení situace, a pokud by bylo realizováno, bude mít devastující vliv na děti a celé rodiny,“ vysvětlují rodiče v dopise svůj postoj.

Kvalita výuky je lákadlem pro děti i mimo spádovou oblast

ZŠ Lyčkovo náměstí je známá pro své kvality a koncepci vzdělávání. „Je veřejným tajemstvím, že už mnoho let láká i rodiče nespádových dětí. Ti v touze po kvalitním vzdělání obchází pravidla a zvyšují tlak na kapacitu školy. My jako rodiče nemáme data a nevíme, nakolik je letošní převis poptávky generován „spádovou turistikou“ a nakolik je efektem již dokončené výstavby a příchodu nových obyvatel do Karlína,“ končí rodiče svůj apel na zastupitele městské části.

Redakce PrahaIN.cz bude vývoj celé situace sledovat a o výsledcích jednání mezi oběma stranami budeme informovat.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných