Schválena dotace na Fond podpory bydlení ve výši 700 tisíc korun

27. 03. 202217:10
Schválena dotace na Fond podpory bydlení ve výši 700 tisíc korun
foto: Redakce PrahaIN.cz/Zastupitelstvo hlavního města Praha

Zastupitelé hlavního města Prahy na svém březnovém zasedání schválili poskytnutí finančních prostředků formou účelové neinvestiční dotace ve výši 700 tisíc korun se záměrem jejího využití pro pokračování aktivit Fondu podpory bydlení, který realizuje Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové.

Až do konce září letošního roku budou určené finanční prostředky pomáhat při prevenci vzniku a řešení sociální a bytové tísně pro předem definované skupiny občanů hlavního města. V dalším období budou tyto služby pro Prahu zajišťovány Sociálním nadačním fondem hlavního města Prahy.

Jak se uvádí v tiskové zprávě magistrátu, pilotní projekt nazvaný Fond podpory bydlení zajišťuje Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové ve spolupráci s hlavním městem od dubna 2020. Cílem fondu je za předem daných podmínek poskytovat příspěvky žadatelům z nízkopříjmových domácností. Praha v roce 2020 projekt podpořila dotací 1,2 milionu korun, o rok později přispěla částkou 800 tisíc korun.

Podpora slouží příjemcům k překonání krátkodobé akutní krize spojené s rizikem ztráty bydlení. Díky tomu se snižuje riziko dalšího tlaku na sociální a ostatní veřejné služby. V roce 2020 a 2021 fond podpořil 103 domácností. Z tohoto počtu tvořily dvě třetiny rodiny s dětmi, více než polovina z toho byly rodiny samoživitelek. Zbylou třetinu tvořily bezdětné domácnosti, většinou domácnosti jednotlivců. Dotace slouží k pomoci s bydlením zejména rodinám s nezletilými dětmi, dále seniorům a také osobám se zdravotním postižením nebo duševním onemocněním.

Monika Granja, ředitelka Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové po dvouleté zkušenosti potvrzuje, že častokrát stačí i malá podpora, aby si rodiny dokázaly najít a udržet důstojné bydlení. „Mnohé z nich totiž žijí na hraně sociálního vyloučení a každá nečekaná událost, jako ztráta zaměstnání, nemoc nebo odchod partnera, je ohrožuje ztrátou bydlení. Podpora z fondu jim významně pomáhá překonat krizové období,“ dodává Granja.

Fond podpory bydlení pomáhá s úhradou nákladů spojených se splacením dlužného nájemného, záloh na služby či příspěvku na zaplacení nedoplatků na služby. Finance mohou také v některých případech pomoci k získání bydlení při odchodu z azylového domu nebo ubytovny.Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných