Se správními exekucemi pomůže Milostivý podzim

20. 06. 202315:23
Se správními exekucemi pomůže Milostivý podzim
foto: Patrik Pašek, PrahaIN.cz/Prázdná peněženka

Nová akce na oddlužení občanů naváže na úspěšné Milostivé léto a Milostivé léto II. Tentokrát půjde o Milostivý podzim, který se zaměří na daňové (správní) exekuce. Pomůže zejména těm, kdo dluží státu.

Milostivý podzim pomůže lidem, jejichž dluh vymáhají například finanční úřady nebo celní správa. Po celém Česku takto lidé dluží přes 11 miliard korun. Zapojení Prahy je však spíš symbolické, na dluzích za místní poplatky bude moci odpustit necelé 3 miliony. Největší položku tvoří dle tiskové zprávy magistrátu poplatky za psa.

Zapojení do akce odsouhlasili pražští radní a návrh tak postoupil do zastupitelstva. V září by se měly vyjádřit také jednotlivé městské části.

V Praze půjde zejména o poplatky za psa

„Zapojení Prahy, které lidem umožní řešit dluhy za místní poplatky či odvody za porušení rozpočtové kázně, je hlavně symbolické, protože podle našich odhadů jde za celou Prahu o dluhy ve výši zhruba 12 milionů korun s příslušenstvím necelých 3 milionů korun. Většina z toho jsou nedoplatky na místním poplatku ze psů. V kontextu celkového zadlužení Pražanů jde o kapku v moři, zapojením nicméně chceme upozornit Pražany na možnost řešit své dluhy u státu,“ uvedl Adam Zábranský (Piráti), radní pro oblast majetku, transparentnosti a legislativy.

Podle návrhu by se měl Milostivý podzim vztahovat na místní poplatky, ale odpustit nebude možné poplatek za odkládání komunálního odpadu. Ten totiž platí majitelé nemovitostí, typicky SVJ.

Dluhy se platit musí

„Akce Milostivý podzim vychází z dlouhodobé politiky vedení města. Kombinují se v něm dva principy. Jednak, že dluhy se platit musí, což je základ. A za druhé, že jsme vnímaví ke složité sociální situaci některých obyvatel a hledáme všeobecně dobrá řešení, která vycházejí z reality,“ dodal primátor Prahy Bohuslav Svoboda (ODS).

Praha bude moci na celkových nedoplatcích odpustit asi 2,7 milionu korun. Jejich celková výše je 12.873.238 korun. Částky odhadl odbor daní, poplatků a cen magistrátu společně s úřady městských částí.

Symbol a kanál pro osvětu

„Milostivý podzim je zaměřený na dluhy, které se vymáhají v tzv. daňových (správních) exekucích (na rozdíl od milostivého léta, kdy šlo o exekuce vymáhané přes soukromé soudní exekutory), tedy zejména vůči státu (daně, sociální pojištění apod.), tudíž se budou týkat i mnoha Pražanů. To, že se k tomu připojí Praha, vnímám jako symbol a další kanál pro osvětu, jakkoliv těch přímo komunálních dluhů, jak je patrné výše, není až zas tolik. Neplést tedy dvě věci – fakt, že dluhy Pražanů za místní poplatky nejsou až v takové výši, s tím, že Pražané dluží státu docela vysoké částky, podobně jako občané v jiných částech ČR. Budu rád, když Praha bude opět lídrem v kampani na Milostivý podzim,“ uzavírá předseda zastupitelského klubu Hnutí ANO, poslanec a spoluautor Milostivého podzimu Patrik Nacher.

Podmínkou pro zánik určeného příslušenství k dluhu je žádost o jeho odpuštění a úplné uhrazení rozhodného nedoplatku do 30. listopadu 2023. K odpuštění dojde také v případě, že dlužník požádá během rozhodného období o rozložení úhrady rozhodného nedoplatku na splátky a současně zcela uhradí rozhodný nedoplatek nejpozději ve dnech splatnosti jednotlivých splátek.

Zapotřebí jsou systémové změny

Podle Adama Zábranského jsou ale pro řešení předlužení obyvatel Česka i Prahy zapotřebí hlavně systémové kroky: „Příkladem takového systémového kroku bylo řešení bagatelních exekucí, díky němuž například Dopravní podnik hlavního města Prahy ukončil pětkrát více exekucí než díky Milostivému létu, protože probíhalo automaticky. Nyní nutně potřebujeme novelu insolvenčního zákona. V exekuci je v Česku až 672 tisíc lidí (4 miliony řízení + cca milion správních), z toho 450 tisíc jich má 3 a více! Předluženost tak velké části populace je jedním z největších sociálních problémů Česka, který má mimo jiné zásadní negativní dopad na státní rozpočet, protože předlužení lidé nemají motivaci legálně pracovat.“

„Nutně potřebujeme novelu insolvenčního zákona. Od roku 2019 je možnost oddlužit se za 5 let za podmínky, že dlužník během této doby splatí 30 procent dluhů – jinak není jisté, že soud rozhodne o splnění oddlužení. Kvůli této nejistotě do oddlužení vstupuje jen asi 20 tisíc lidí ročně. Tohle číslo se přitom musí ideálně zněkolikanásobit! Chceme proto zkrátit oddlužení na 3 roky a zrušit podmínku zaplacení 30 procent dluhů (respektive ji nahradit stanovením jasných podmínek na začátku procesu dle individuálního posouzení soudu). Celá naše společnost potřebuje, aby se ty statisíce spoluobčanů z dluhů vyhrabaly,“ uvedl dále Zábranský na svém Facebooku.

Zábranský dále navrhuje změnit systém výpočtu dávek tak, aby se jejich výše neodvíjela jen od příjmů před exekuční srážkou, ale i po ní.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných