Sedmička upozorňuje na opomíjenou roli sociálních pedagogů

27. 11. 202210:28
Sedmička upozorňuje na opomíjenou roli sociálních pedagogů
foto: Jan Svoboda, PrahaIN.cz/Tabule, ilustační foto

Pilotní projekt zaměřený na sociální práci v základních školách probíhá na Praze 7. Sociální pedagožka sídlící na ZŠ Tusarova už letos pomohla šedesáti dětem a práci usnadňuje i učitelům.

Jak je uvedeno na webu sedmé městské části, sociální pedagožka má na starosti řešení problémů negativně ovlivňujících vzdělání žáků. Věnuje se také vztahům mezi spolužáky či školou a rodinou nebo celkovému prostředí ve třídách.

„Sociální pedagog je pro mnoho lidí dodnes nevyjasněný a často poněkud přehlížený pojem. Schází jeho jasné ukotvení v české legislativě, s čímž souvisí i problematické financování této pozice ve školách. Je zde přitom velká potřeba včas rozeznávat a řešit problémy žáků ohrožených školním neúspěchem, dát jim šanci na odpovídající vzdělání a zároveň předcházet nárůstu rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace. To vše nemůže v plné míře řešit učitel, ať už z kapacitních, či odborných důvodů. Přesto podle odhadu Asociace sociálních pedagogů na zhruba 4 300 českých základních školách působí jen několik desítek sociálních pedagogů,“ uvedla radní Prahy 7 pro oblast školství a vzdělávání Hana Šišková (Piráti).

Projekt má ověřit, jak je tato pozice důležitá

Sedmička se v rámci ověření důležitosti pozice sociálního pracovníka rozhodla spustit projekt Implementace case managementu do sociálního poradenství v Praze 7, který podpořil Operační program Zaměstnanost. Sociální pedagožka Nela Beranová díky tomu může od začátku letošního roku působit na ZŠ Tusarova.

„Přestože naši učitelé zpočátku přistupovali k zavedení této pozice trochu skepticky, časem se ukázalo, kolik práce jim příchodem sociální pedagožky ubylo. Zatímco učitel s žákem řeší pouze oddělené problémy typu neomluvená absence, hrubé chování, nedostatečný prospěch atd., sociální pedagog může ze své pozice vyhledávat příčiny těchto jevů. A ty často nalézá v rodinném zázemí žáka a jeho bezprostředním okolí,“ řekla ředitelka ZŠ Tusarova Monika Nezbedová.

Sociální pedagog komunikuje mezi školou a rodinou

Pozice sociálního pedagoga umožňuje zevrubný rozbor celkové situace žáka, sleduje fungování jeho rodiny i sociální návyky z jeho blízkého okolí. Získá tak komplexní pohled na jeho situaci, čímž může lépe řešit jeho problémy. Pomáhá tak řešit negativní dopady na vzdělávání, chování a celkový rozvoj dítěte.

„Svou pozici vidím jako klíčovou zejména při komunikaci mezi školou a rodinou. Když rodina, žák i škola cítí podporu a pochopení, tak to proces pomoci velmi usnadňuje. Sociální pedagog je prostředníkem, mediátorem, průvodcem a zároveň tvoří pomyslnou spojnici mezi všemi stranami. Svou roli také vnímám jako pomocnou ruku učitelům, kteří jsou v první linii a jako první si obvykle všímají signálů, které u žáků mohou znamenat volání o pomoc,“ vysvětlila sociální pedagožka Nela Beranová.

Opomíjené téma se daří otevírat na celorepublikové úrovni

Paní Beranová spolupracuje během své činnosti na ZŠ Tusarova také s množstvím odborníků, jako jsou etopedi, psychologové či psychoterapeuti. Od začátku roku se věnovala asi šedesáti českým a ukrajinským dětem i jejich rodinám a pokusila se jim pomoci při řešení různých těžkých situací.

„Počet sociálních pedagogů v Praze 7 nyní rozšiřujeme, ať už prostřednictvím našeho projektu, či s využitím příspěvků, které na tuto agendu vyčlenilo hlavní město v rámci balíčku pomoci Pražanům. Těší mě, že již inspirujeme další školy, které si své sociální pedagogy hledají samy, a že se nám zároveň daří otevírat toto opomíjené téma na celopražské a celorepublikové úrovni. Děkujeme také zástupcům ministerstva školství a ministerstva práce a sociálních věcí, kteří se této problematice věnují a rovněž se zúčastnili naší nedávné tematické konference,“ doplnila Hana Šišková.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných