Šestka bojuje proti zápisové turistice

24. 03. 202317:20
Šestka bojuje proti zápisové turistice
foto: Jan Svoboda, PrahaIN.cz/Třída, ilustrační foto

Do základních škol na Praze 6 budou přednostně přijímány pouze ty děti, které skutečně bydlí na jejím území. Městská část tak chce bojovat proti takzvané zápisové turistice, která často negativně dopadá na skutečné obyvatele oblasti.

Shodu s trvalým bydlištěm rodičů i dobu trvání pobytu na území městské části Praha 6 budou nově při zápisech prověřovat ředitelé základních škol. Podle informací z webu tak chce vedení Šestky zabránit účelovému přehlašování místa trvalého pobytu dětí z okolních obcí nebo městských částí.

„Uděláme vše pro to, aby skončila praxe, kdy někteří rodiče zneužívali nedokonalost zákona a účelově pořizovali dětem trvalý pobyt v naší městské části. Dětí v prvních třídách každým rokem přibývá a Praha 6 vynakládá stovky milionů korun nejen na navyšování kapacit, ale i na nadstandartní kvalitu vzdělání v našich školách. Proto chceme, aby tato místa sloužila šestkovým rodičům a jejich dětem,“ sdělil starosta Prahy 6 Jakub Stárek (ODS).

Dodal také, že Šestka si za svým výkladem zákona stojí a je připravena se případně bránit i soudní cestou. Snaží se podle jeho slov ochránit práva dětí se vzdělávat tam, kam spádově patří.

Školský zákon umožňuje vzdělání v blízkosti domova všem dětem

Podle školského zákona musí každá základní škola přijmout do prvního ročníku všechny děti, které spadají do jejího školského odvodu. Informuje o tom Ministerstvo zahraničních věcí České republiky. Díky tomuto zákonu také musejí všechny obce zajišťovat podmínky pro plnění povinné školní docházky všem dětem s místem trvalého pobytu na jejich území.

Pro Prahu stanovuje školské obvody základních škol zřízených městskými částmi obecně závazná vyhláška číslo 13/2014 o školských obvodech. Nastoupit na jinou školu mimo daný spádový obvod je možné, musí ale zbýt místa. Mimospádové děti jsou pak přijímány podle pravidel stanovených městskou částí a řediteli škol.

Jako první získají místa děti s trvalým pobytem přímo ve školském obvodu. Dále jsou na řadě ti, kteří mají trvalý pobyt na území městské části a jejichž starší sourozenec už tutéž školu navštěvuje. Následují děti s trvalým pobytem na území městské části, děti s trvalým pobytem kdekoli na území hlavního města, jejichž starší sourozenec je žákem školy, pak i ostatní děti, které jsou občany Prahy. Na posledním místě jsou ostatní zájemci, pobývající mimo hlavní město.

Nikdo nezjišťuje, jestli dítě na adrese opravdu bydlí

Pro přednostní přijetí je tedy zásadní trvalé bydliště. Zákon ale bohužel nevyžaduje, aby dítě na této adrese doopravdy bydlelo. Právě proto se v posledních letech rozšířil trend takzvané zápisové turistiky, kdy rodiče trvalé bydliště dětí před zápisem změní, aby se dostalo na jimi vybranou školu.

V důsledku toho může dojít i k situaci, kdy se do třídy nedostanou děti bydlící v bezprostřední blízkosti školy. Jejich místa totiž obsadí děti, které by jinak do spádového obvodu vůbec nepatřily.

„Dochází k přetrhání sociálních vazeb, je ztížena možnost samostatné docházky, může dojít i k narušení rodinného zázemí, pokud je dítě nuceno docházet do jiné školy než sourozenec,“ popsala důsledky boje o místa ve školách místostarostka pro oblast školství Mariana Čapková (Praha sobě).

Specialisté navrhli novou metodiku

Z toho důvodu zřídila Praha 6 pracovní skupinu pro řešení spádové turistiky. Sešli se v ní odborníci včetně zástupců ministerstva školství, kteří pro řešení problému navrhli metodiku. Podlé té by měli všichni rodiče podepsáním čestného prohlášení potvrdit, že se jejich trvalé bydliště shoduje s bydlištěm dítěte a že na této adrese pobývají déle než tři měsíce.

Šestka se tímto krokem snaží napravit současnou nedokonalou legislativu a nabídnout vzdělání všem dětem, které na jejím území opravdu pobývají.

Zápisy do 1. tříd proběhnou na Praze 6 ve dnech 18. a 19. dubna. Městská část zřizuje 15 základních škol, které by měly přijmout 1.055 dětí. V aktuálním školním roce přitom nastoupilo přesně tisíc a jedno dítě, včetně ukrajinských. U tří základních škol proběhlo loni na jaře slosování mezi spádovými dětmi, dvě z nich nakonec otevřely nové třídy a navýšily kapacity, díky čemuž mohly přijmout všechny zájemce.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných