Šestka ocenila nejlepší učitele

07. 10. 202216:33
Šestka ocenila nejlepší učitele
foto: MČ Praha 6/Nejlepší učitelé Prahy 6 si za svou práci převzali ocenění

Pedagogové, kteří na šestkových školách přinášejí do výuky něco navíc, si převzali již tradičně udělovaný titul Vynikající učitel. Předávaly se také ceny za ojediněle výjimečné výkony nad rámec běžných činností a za dlouhodobé zásluhy o vzdělávání.

Šestá městská část oceňuje pravidelně ty nejlepší učitele ze svých základních škol. Chce tím odměnit jejich těžkou práci a motivovat je do dalších let. Je přitom jedno, jestli přinášejí do hodin inovace, spolupracují s dalšími institucemi, integrují znevýhodněné žáky nebo prostě „jen“ inspirují. Důležité je přinést něco navíc. O předávání cen informovala na webu.

„Povolání učitele není lehká role. Prostřednictvím takovýchto akcí chceme našim učitelům poděkovat a zároveň se snažíme se vracet učitelskému povolání tolik potřebnou společenskou prestiž. Je stále častější, že někteří nároční rodiče moc neděkují, ale hodně požadují,“ komentovala radní pro školství Marie Kubíková (ODS).

Podle slov Kubíkové má Praha 6 kvalitních učitelů velkou zásobu. Rozhodování o tom, kdo si cenu nakonec převezme, tak nebylo vůbec jednoduché.

Učitel pomáhá dětem utvářet budoucí svět

Finančně předávání titulů podpořila Nadace The Kellner Family Foundation. Ta se zaměřuje na vzdělávání, protože ho považuje za zásadní pro rozvoj demokratické společnosti. Vnímá také to, že učitel pomáhá dětem utvářet jejich svět. Nadace navíc také sídlí v Praze 6.

Celkem si titul Vynikající učitel 2021 převzalo devět pedagogů. Všichni se nad rámec svých povinností podílejí na tvorbě vzdělávacích projektů, využívají moderní výukové metody a podílejí se i na dobrém hodnocení školy. Návrh na laureáty pochází právě od vedení jednotlivých škol.

Vítěze vybrala porota jmenovaná z řad členů rady městské části a výboru pro výchovu a vzdělávání. Celkem bylo od roku 2005 oceněno už 134 učitelek a 17 učitelů. Každý laureát získal pamětní list, pamětní minci MČ Praha 6 a finanční odměnu ve výši 10 000 korun.

Vynikající výsledky v každodenní praxi má šest učitelek

Ocenění za zvlášť vynikající výsledky vzdělávací a výchovné činnosti v každodenní pedagogické praxi si nakonec převzalo 6 učitelek. Jiřina Bencová ze ZŠ Petřiny – sever, která již 42 let vyučuje dějepis a český jazyk. Zita Blihárová ze ZŠ Norbertov, která zajišťuje výuku dopravní výchovy, vede matematické kurzy a podílí se také na organizaci olympiád. Markéta Břešťanová, která na ZŠ Červený vrch vyučuje mediální a občanskou výchovu za pomoci rozmanitých metod. Lucie Hartová ze ZŠ T. G. Masaryka, která se již 35 let věnuje úpravě a aktualizaci školního vzdělávacího programu. Eva Richterová, výchovná poradkyně ze ZŠ Bílá a Anna Slabá, učitelka českého jazyka pro cizince ze ZŠ Marjánka s více než 20letou praxí.

Oceněna za progresivní trendy

Cenu za ojediněle výjimečné výkony nad rámec běžných činností získala Libuše Šrollerová, která učí matematiku, biologii a informatiku na ZŠ Pod Marjánkou. Aktivně do své výuky zapojuje progresivní trendy informační a výpočetní techniky. Využívá programování, robotizaci i 3D tiskárny. Byla příkladem také v průběhu distančního vzdělávání.

Dvě kantorky si odnesly také Ocenění za dlouhodobé zásluhy o vzdělávání. Už 55 let působí ve školství Jana Jelínková, která pracuje jako školní speciální pedagožka na ZŠ nám. Svobody 2. Stará se zejména o integraci žáků z ciziny. Druhou oceněnou je pak Alice Řeháková ze ZŠ A. Čermáka. Ta se zaměřuje na intenzivní rozvoj talentovaných žáků pomocí rozšířené výuky českého jazyka, výtvarné a dramatické výchovy.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných