Sněm starostů řešil bezpečnost a parkování

28. 11. 202319:11
Sněm starostů řešil bezpečnost a parkování
foto: Markéta Grušáková, PrahaIN.cz/Opletalova ulice

V prostorách radnice Prahy 13 se v pátek 24. listopadu uskutečnilo setkání starostů pražských městských částí 1 až 57. Dvě hlavní témata setkání se točila kolem bezpečnosti a nové parkovací vyhlášky. I proto nechyběl ani primátor Prahy Bohuslav Svoboda (ODS) a náměstek pro dopravu Zdeněk Hřib (Piráti).

Všichni zúčastnění politici se nakonec shodli nad dvojím souborem usnesení. První se týká bezpečnosti, konkrétně fungování městské policie, kterou již delší dobu trápí personální podstav. Druhý dokument se věnuje nové parkovací vyhlášce a rezidentním parkovacím oprávněním. O průběhu jednání informoval web Prahy 13.

„Jsem moc rád, že jsme tentokrát Sněm starostů organizovali my a mohli jsme pozvat všechny kolegy z Prahy do naší městské části. Doprava i bezpečnost jsou témata nanejvýš důležitá, která trápí nás všechny, a je potřeba najít společné řešení napříč městskými částmi. Jsem rád, že jsme na závěr jednomyslně přijali usnesení a pevně věřím, že jsme dnes k řešení problému udělali první krok,“ uvedl starosta Prahy 13 David Vodrážka (ODS).

Organizační řád městské policie by se měl změnit

Starostové v rámci řešení personální krize městské policie vyzvali Radu hlavního města, aby připravila návrh na úpravu Organizačního řádu městské policie. Ten by měl posílit pravomoci a vliv městských částí vůči jednotlivým obvodním ředitelstvím. Městská policie by také podle starostů měla zdokonalit evidenci přestupků a sdílet například i konkrétní lokace s městskými částmi.

„Bezpečnostní situace v Praze je prioritou nás všech, kteří stojíme v jejím vedení. Jsme si vědomi rizik, která se v posledních letech objevila a děláme maximum pro to, aby byla co nejmenší,“ uvedl primátor Bohuslav Svoboda.

Parkovací vyhláška potřebuje prověřit

V otázce nové parkovací vyhlášky pak starostové požadují udělat právní analýzu na poskytnutí slevy pro Pražany na celoměstské parkovací oprávnění. Chtějí také prověřit, jestli se mohou městské části dohodnout na tom, že obyvatelé jedné městské části mohou zakoupit rezidentní oprávnění v jiné městské části.

„Jak v rámci bezpečnosti, tak řešení dopravy v Praze je potřeba symbióza městských částí a hlavního města Prahy. Je strašně důležité, aby městské části postupovaly jednotně, a to především v řešení koncepce parkování, abychom se vyhnuli takzvanému dominovému efektu, kdy zavedení zón na jedné městské části vyvolá problém na její sousední. Byl bych rád, kdyby se městské části shodly na komplexnějším systému parkování. Proto se na toto téma potkáme ještě jednou a v této debatě budeme pokračovat hned v lednu,“ uvedl starosta Tomáš Portlík (ODS), iniciátor tohoto usnesení.

Sněm starostů přerušil covid i krize

Pravidelné konání Sněmu všech pražských starostů na celé tři roky přerušil covid, válka na Ukrajině, energetická krize i podzimní komunální volby. Poprvé po těchto peripetiích se starostové měli možnost setkat letos v březnu, jak informoval web městské části Praha-Kunratice.

Důvodem tohoto velkého pravidelného jednání je mimo jiné výrok, kterým březnové sezení zahájil starosta Kbel Pavel Žďárský (ODS): „V jednotě je síla.“ Zástupci všech pražských městských částí se tak snaží potlačit zájmy jednotlivých malých území a vyvinou společný tlak na vedení hlavního města i stát.

V březnu se debatovalo o školství

Tématem březnového setkání bylo školství a jeho nedostatečné kapacity. Jak informuje usnesení ze sněmu, starostové zhodnotili, že nedostatečné kapacity je třeba okamžitě řešit. Ve finančních možnostech hlavního města ani městských částí, však není pokrytí potřebné investice do rekonstrukcí, přístaveb a výstavby nových školských budov a zapojit by se měl tedy stát.

Starostové dále doporučili zvážení zavedení jednoho volebního dne a vyjádřili se, že výkon přenesené působnosti díky růstu tabulkových platů a růstu ostatních nákladů vyvolaných zvýšením cen energií a inflace, je pro městské části nadále neudržitelné zachovat kvalitu a rozsah poskytovaných služeb, pokud nedojde k navýšení příspěvku ze strany státu na výkon poskytovaných činností.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných