Spádové oblasti v Karlíně čekají změny

12. 08. 202316:22
Spádové oblasti v Karlíně čekají změny
foto: Vít Hassan pro PrahaIN.cz/Karlín

K zápisu do první třídy na ZŠ Lyčkovo náměstí se letos dostavilo 135 dětí s trvalým bydlištěm ve spádové oblasti, přičemž kapacita školy, včetně detašovaného pracoviště Pernerova, je 100 dětí. Právě to bylo impulzem pro nezbytnou změnu spádových oblastí na území Karlína.

Změnu spádových oblastí pro školáky schválili dle informací z tiskové zprávy radní Prahy 8. Jde o opatření, které zajistí, aby další developerská výstavba na Rohanském nábřeží nebyla součástí spádové oblasti ZŠ a MŠ Lyčkovo náměstí. Ta byla už při letošních zápisech do prvních tříd nad svými kapacitními možnostmi a rozhodla se to řešit náhodným losem, což u místních vyvolalo vlnu kritiky.

„Ze školského obvodu ZŠ a MŠ Lyčkovo náměstí chceme vyjmout 8 ulic, ze školského obvodu ZŠ a MŠ Petra Strozziho 3 ulice. Jde o developerskou výstavbu severně od ulice Pobřežní. Všech 11 ulic pak včleníme do školského obvodu ZŠ Palmovka,“ vysvětlil místostarosta pro školství Matěj Fichtner (ANO).

Pro změnu spádových oblastí v Praze 8 bude nutné změnit platnou obecně závaznou vyhlášku Hlavního města Prahy číslo 1/2023 o školských obvodech základních škol.

Impulzem byly letošní zápisy

„V návaznosti na dubnové zápisy do 1. ročníků základních škol na školní rok 2023/2024 a v souvislosti s květnovým jednáním zastupitelstva jsme žádost o změnu obecně závazné vyhlášky odeslali hlavnímu městu,“ dodal Fichtner.

Základní škola na Lyčkově náměstí se do absurdního stavu dostala letos na jaře, kdy ředitel oznámil, že o místech v prvních třídách rozhodne náhodný los. S tím však zásadně nesouhlasili rodiče, kteří proto sepsali petici.

Losování bylo nakonec díky tlaku rodičů zrušeno. Škola v září otevře v pořadí pátou první třídu, čímž umožní nastoupit všem přihlášeným dětem. Jde však pouze o dočasné řešení problému.

Odpověď na petici

Prostřednictvím petice žádali rodiče zastupitelstvo osmé městské části, aby projednalo problematiku dostupnosti a kvality základních a mateřských škol na území Prahy 8 a jako východisko z nastalé situace navrhovali pro školní rok 2023/24 hledat opatření, která umožní dětem nalézt kontinuální vzdělávání v místě jejich bydliště a v místě, kde doposud navštěvovaly mateřskou školu, případně přípravný ročník základní školy. Změna spádových oblastí je odpovědí na tento požadavek.

Po schválení vyhlášky nebudou do spádové oblasti základní a mateřské školy Lyčkovo náměstí patřit ulice Breitfeldova, Karolinská, Kelsenova, Rohanské nábřeží, Rohanský ostrov, U Mlýnského kanálu, Za Karlínským přístavem a Zábranská. Do spádové oblasti ZŠ a MŠ Petra Strozziho pak nově nebudou patřit ulice Buriánkova, Růžodolská a Vitáčkova. Všechny vyjmuté ulice budou nově spadat pod základní školu Palmovka.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných