Spor o stavbu na Budějovické. Magistrát a čtyřka na sebe tahají posudky

12. 12. 202119:15
Spor o stavbu na Budějovické. Magistrát a čtyřka na sebe tahají posudky
foto: facebook (se svolením)/Praha 4 se stavbou 70 metrové budovy zásadně nesouhlasí

Praha 4 dlouhodobě a opakovaně odmítá výstavbu téměř dvacetipodlažní budovy Administrativního centra Budějovická na rohu ulic Budějovická a Vyskočilova. Magistrát hlavního města Prahy změnil své dřívější zamítavé stanovisko ke stavbě a nařídil Stavebnímu úřadu Prahy 4, aby vydal rozhodnutí o umístění stavby nazvané AC Budějovická.

Městská část Praha 4 nadále trvá na tom, že taková stavba je zejména z hlediska své výšky v rozporu s limity možného rozvoje ve stabilizovaném území, což konstatoval i znalecký posudek a také Odbor stavebního řádu MHMP ve svém rozhodnutí z roku 2016 uvedl, že v daném případě je problematická výška stavby a lze tedy konstatovat, že navrhovaná stavba svou hmotou nesplňuje požadavek stanovený Územním plánem sídelního útvaru hlavního města Prahy.

Radní pro územní rozvoj a výstavbu Patrik Opa (ODS) říká: „Od roku 2014 říkáme ne a magistrát s námi souhlasil. Co se stalo, že změnil stanovisko? Jsem velmi rozhořčen rozhodnutím odvolacího orgánu, který se zřejmě závěry těchto posudků vůbec nezabýval a naopak posoudil všechny odvolací námitky investora stavby jako důvodné.“

Developer, společnost OPAL REAL, plánuje vybudovat v sousedství nízkopodlažní zástavby výškový objekt s pěti podzemními a 19 nadzemními podlažími a s výškou přesahující 70 metrů.

„Zásadním negativním dopadem je, že obyvatelé domů v okolí přijdou o světlo a o slunce, sníží se jim komfort bydlení i kvalita života,“ pokračuje radní Patrik Opa.

Údajný obstrukční postup Stavebního úřadu Prahy 4

Během minulých dvou let Odbor stavebního řádu pražského magistrátu svým rozhodnutím dvakrát zrušil rozhodnutí Stavebního úřadu Prahy 4, který žádost o vydání rozhodnutí o umístění této stavby zamítl. V posledním novém rozhodnutí z 25. listopadu 2021 označil postup Stavebního úřadu Prahy 4 za obstrukční a přikázal mu, aby řízení dokončil do 15. prosince 2021 vydáním rozhodnutí ve věci.

Rada městské části Praha 4 nadále trvá na tom, že navrhovaná stavba je nejen naddimenzovaná a je v daném místě v rozporu s územním plánem, ale opakovaně upozorňuje také na nevhodnost napojení stavby do přetíženého dopravního uzlu Budějovická – Vyskočilova – Ješetická, což by dopravu v lokalitě zahustilo. „To by následně vedlo k jejímu částečnému odklonění do vedlejších obydlených ulic, zejména Ješetické, která se tím stane hlavní komunikací pro obsluhu AC Budějovická,“ uvedla Lucie Michková (ODS), členka zastupitelstva a předsedkyně Výboru pro bezpečnost Zastupitelstva městské části Praha 4.

Petice proti výstavbě

Proti plánované stavbě Administrativního centra Budějovická se řadu let vymezuje nejen městská část Praha 4, ale také nejméně 1850 občanů, kteří podpořili petici proti umístění této stavby na nároží ulic Budějovická a Vyskočilova.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných