Spotřebu energií řeší radnice Prahy 5 úsporným plánem

04. 10. 202207:29
Spotřebu energií řeší radnice Prahy 5 úsporným plánem
foto: Jan Svoboda, PrahaIN.cz/Zásuvky, ilustrační foto

Pátá městská část zavádí v reakci na zvyšující se ceny energií sérii drobných krátkodobých opatření. Méně topit se bude v kancelářích, na chodbách i na WC. Pro zaměstnance úřadu si připravila Desatero opatření.

Podle informací z tiskové zprávy schválila Rada městské části Prahy 5 plán na snížení spotřeby energií. Jednat by se mělo o první fázi postupného snižování nákladů za energie.

„V této fázi jde o sérii drobných krátkodobých opatření, která ovšem přinesou vítané úspory. Nechali jsme například vyčistit topné systémy ve všech administrativních budovách a očekáváme snížení nákladů až o 20 procent,“ uvedl radní pro finance Jan Kavalírek (TOP 09).

Pomůže regulace teploty v kancelářích či výměna žárovek

Méně se bude vytápět například na chodbách a WC, s výjimkou čekáren. O víkendu se pak vytápění administrativních budov sníží jen na potřebné minimum. Regulace teploty čeká i kanceláře.

V plánu je také snížení ohřevu teplé vody v úřadu. Se spotřebou by měla dále pomoci postupná obměna starých spotřebičů za energeticky úspornější a jednorázová výměna žárovek za LED variantu.

„Vedle krátkodobých řešení, ale připravujeme dlouhodobá řešení. Dávno před energetickou krizí jsme začali připravovat energetický management, který řídí spotřebu energií včetně centrálního nákupu energií pro úřad i jím zřizované organizace. Máme pilotní projekt na fotovoltaiku na střeše základních škol, chceme nechat zpracovat analýzu na vyhotovení komunitní fotovoltaické elektrárny a dále na využití metody EPC pro snížení energetické náročnosti budov úřadu,“ dodal Jan Kavalírek.

Desatero úsporných opatření pro zaměstnance

Zaměstnanci úřadu Prahy 5 by se také nově měli řídit Desaterem úsporných opatření, které pro ně vedení radnice připravilo. Nastiňuje v něm, jak jednoduše a efektivně ušetřit a zbytečně neplýtvat energiemi. Hodit by se mohlo i doma.

1. Zhasínejte

Osvětlení bychom měli využívat účelně, tzn. používat ho jen v těch místnostech nebo jejich částech, kde je osvětlení zapotřebí. Pokud dlouhodobě nepoužíváte prostor nebo zařízení, prosíme zhasněte. Řiďte se heslem: Poslední zhasne.

2. Šetřete teplem

Vytápění má největší podíl na spotřebě energie v budově, proto bychom neměli přetápět. Každý stupeň vytápění navíc znamená zvýšení spotřeby, a tedy i nákladů o přibližně 6 procent. Ideální teplotu vnímá každý jinak, ale zdravé a zároveň příjemné prostředí v místnosti je při 19–22 °C.

3. Větrejte úsporně

Větrání v topném období má být krátké, ale intenzivní, aby se stačil vyměnit celý objem vzduchu, a přitom nevychladly předměty a stěny. Při větrání je lepší vypnout topení a okna otevřít dokořán. Tímto způsobem se rychle vyvětrá a stěny zůstanou teplé. Pokud dlouze větráte pootevřeným oknem a zároveň máte zapnuté topení, velmi plýtváte.

4. Klimatizujte nebo větrejte

Pokud si pustíte klimatizaci, zavřete všechna okna, ať má možnost vyměnit a osvěžit vzduch na požadovanou teplotu. Pokud necháte při spuštěné klimatizaci otevřené okno, efekt je nulový a zbytečně plýtváte. Prosíme zvolte tedy buď klimatizaci nebo okno.

5. Vypínejte spotřebiče

Moderní elektrospotřebiče jsou vybaveny režimem stand-by. Je vhodné se zajímat o příkon v tomto pohotovostním režimu, protože za dobu, kdy je nepoužíváme, spotřebují v ročním objemu poměrně velké množství energie. Pokud to jde, raději spotřebiče úplně vypínejte pomocí hlavního vypínače nebo je vytáhněte ze zásuvky.

6. Šetřete vodou

Šetření je dnešní prioritou. Proto se snažte provádět hygienu a splachování úsporně. Dále je důležitá kontrola, zda toaleta neprotéká a jestli vodovodní kohoutky dobře těsní. Začněme se i k vodě chovat jako k surovině a přírodnímu zdroji, s kterým je nutno neplýtvat.

7. Jezděte úsporně

Významným zdrojem energie jsou i pohonné hmoty. Také u nich bychom tedy měli hlídat spotřebu a snažit se ji optimalizovat a snížit. Snažte se jezdit co nejúsporněji, a to nejen vzhledem k financím, ale hlavně kvůli životnímu prostředí.

8. Chlaďte s rozumem

Ideální teplota v chladničce je 7 °C, na to obvykle stačí nejslabší regulační stupeň (pokud nemůžete teplotu nastavit přímo). Chladničku umístěte buď daleko od tepelného zdroje, nebo mezi něj a chladničku dejte izolaci. Každý stupeň Celsia v okolním prostředí navíc znamená zvýšení spotřeby zhruba o 4 procenta.

9. Zavírejte dveře

Zabraňte přechodu teplého, vlhkého vzduchu z vytápěných do méně vytápěných místností a chodeb. Dveře nechávejte zavřené, zabráníte tím průniku tepla a uspoříte.

10. Nezakrývejte radiátory

Radiátory ani jiná topná tělesa nikdy nezakrývejte závěsy, záclonami, oblečením, nábytkem ani ničím jiným. Čím lepší má váš radiátor „výhled“ na zbytek místnosti, tím lépe a levněji vám ji zahřeje. Nezapomínejte ani na pravidelné odvzdušňování radiátorů.

Radnice podpoří sportovní kluby i školy

Pátá městská část v reakci na zvyšující se ceny energií připravila také dotační programy. Pomocnou ruku chce podat například sportovním klubům a provozovatelům sportovišť. Konkrétně jde zejména o sportovní bazény, zimní stadiony a sportovní haly, kde se cena za energie zvedla od loňska alespoň o polovinu.

Mimořádný příspěvek dostanou také mateřské a základní školy. Na náklady spojené s nákupem energií vyhradila radnice ze svého rozpočtu celkem 4,3 milionu korun. Chce tak zajistit pohodlnou a komfortní výuku.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných