Stavba Dvoreckého mostu byla oficiálně zahájena

14. 09. 202213:27
Stavba Dvoreckého mostu byla oficiálně zahájena
foto: Vizualizace: MHMP/Plánovaný Dvorecký most by měl mít lehce kubistickou podobu.

V úterý 13. září si zhotovitel převzal staveniště Dvoreckého mostu a město tak oficiálně zahájilo jeho stavbu. Ta je plánována na dobu asi dva a čtvrt roku. Předpokládaný rozpočet činí přibližně jednu miliardu korun. Most má sloužit pro potřeby městské hromadné dopravy, nepočítá se zde s provozem automobilů.

Jak se uvádí v tiskové zprávě pražského magistrátu, most postaví sdružení Metrostav TBR Firesta STRABAG – Dvorecký most. Mimo tramvají a autobusů na most budou moci ještě pěší a cyklisté a také složky integrovaného záchranného systému.

Spojením vltavských břehů mezi Podolím a Zlíchovem bude mít velký význam pro pražskou městskou hromadnou dopravu (MHD), protože díky němu dojde k propojení tramvajových tratí mezi Barrandovem a Modřany.

„Po mostě budou jezdit dvě tramvajové linky a čtyři autobusové. Odhadujeme, že Dvorecký most v budoucnu denně poslouží padesáti tisícům uživatelů napříč druhy dopravy a výrazně se zjednoduší cestování mezi oběma břehy řeky. Například autobusová linka 118 díky odklonění z Barrandovského mostu ušetří Pražanům pět minut cesty,“ popisuje náměstek pražského primátora pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě).

Podle projektu se počítá s východním vyústěním mostu u Žlutých lázní severně od Jeremenkovy ulice, na druhém břehu pak bude vyústění poblíž tramvajové zastávky Lihovar. Plánuje se také zřízení tramvajové a autobusové zastávky Dvorecký most.

Z technického hlediska se jedná o stavbu trámového sdruženého mostu komorového průřezu z předpjatého betonu s horní mostovkou v šířce 16 metrů, ze které sedm metrů zabere tramvajová trať určená i pro společný provoz autobusů. Délka mostu bude činit 361 metrů. Po obou stranách povedou chodníky a cyklostezka.

Stav mostu budou zabezpečovat moderní technologie. „Uvnitř mostu jsou navržené tři komory, ve kterých bude na ocelové dráze pod stropem jezdit kamerový vozík s vysokou rozlišovací schopností. Ten bude veškerá data stavu mostu posílat do počítače v centru údržby v opěře,“ přibližuje Petr Koukolík, vedoucí stavebního projektu.

Autoři z Atelieru 6 navrhli most z bílého betonu s odkazem ke kubismu a brutalismu. Doplňující stavbou na straně u Zlíchova bude velká nájezdová ocelová rampa pro cyklisty spolu se schodišti včleněnými do terénu, v opěře mostu také vznikne objekt informačního centra PID s kavárnou pro návštěvníky. Na podolské straně se vybuduje velké sportoviště a zázemí pro údržbu mostu.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných