Štefánikova hvězdárna na Petříně se dočká nové kanalizace

29. 07. 202308:58
Štefánikova hvězdárna na Petříně se dočká nové kanalizace
foto: Jan Svoboda, PrahaIN.cz/Práce na kanalizaci

Nová kanalizační přípojka Štefánikovy hvězdárny na Petříně vyjde hlavní město na 3,5 milionu korun. Několik milionů ušetří díky koordinaci výkopových prací s revitalizací Růžového sadu. Pro provoz hvezdárny je stavba nezbytná.

Od svého založení v roce 1928 využívá Štefánikova hvězdárna na Petříně systém odvodňovacích stok, který je již nevyhovující. Napojení na novou kanalizační trať je tak podle tiskové zprávy magistrátu nezbytnou podmínkou pro další provoz hvězdárny.

„Štefánikova hvězdárna na Petříně je oblíbeným místem malých i dospělých hvězdářů a hvězdářek, a to nejen z Prahy. Díky celkové koordinaci výstavby kanalizace o revitalizaci Růžového sadu na Petříně, se náklady na jejich realizaci sníží až o několik milionů korun. S ohledem na to, že Štefánikova hvězdárna je od 30. let minulého století odkázána pouze na trativod, si novou kanalizaci určitě zaslouží,“ uvedl Daniel Mazur, radní pro oblast vědy, výzkumu, ICT a inovací.

Postačí jeden výkop

Stavba kanalizace nebude znamenat samostatné rozkopání parku, i když povede přes celý Růžový sad do kanalizačního řádu. V rámci rekonstrukce sadů bude stačit jen jeden výkop. Nutné ale bude vybudovat čerpací šachtu, do které bude kanalizace objektu ústit.

„Již historický systém odvodňovací stoky nahrazujeme moderním řešením tlakové kanalizace, které zajistí kapacity nejen pro provoz Štefánikovy hvězdárny, ale také blízkého okolí. Navíc se nám podaří celou akci sladit se stavebními úpravami v Růžových sadech,“ dodal Michal Hroza, pražský radní pro infrastrukturu.

Zájemci mohou celoročně pozorovat oblohu

Štefánikovu hvězdárnu spravuje městská organizace Hvězdárna a planetárium hlavního města Prahy. Jak je uvedeno na webu planetum.cz, cílem hvězdárny je zejména zpopularizovat astronomii a příbuzné přírodní vědy. Návštěvníkům nabízí v případě jasného počasí celoroční pozorování denní i noční oblohy velkými dalekohledy.

Kromě toho je součástí expozice také přístrojové vybavení, stálá astronomicky zaměřená výstava včetně interaktivních exponátů, optické pokusy, historické přístroje či muzeum meteoritů. Nechybí promítání pořadů či pravidelná sobotní dopoledne s interaktivní fyzikální show.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných