Strahovský tunel při jaderném útoku: tři dny života pro 15 tisíc lidí

05. 03. 202216:02
Strahovský tunel při jaderném útoku: tři dny života pro 15 tisíc lidí
foto: MHMP/Technologie Strahovského tunelu dokáže ochránit tisíce lidí i v případě jaderné války.

Největší kryt civilní ochrany v Praze skýtá Strahovský tunel. Schovat by se do něj mohlo až 15 000 lidí, na tři dny by je ochránil i v případě jaderného útoku. Jak funguje tento kryt v praxi a jaké technologie se skrývají v útrobách tunelu? Možná budete překvapeni.

„Strahovský automobilový tunel je zvláštním typem stálého tlakově odolného úkrytu využívaným k ochraně obyvatelstva ukrytím v případě vojenského ohrožení při vyhlášení stavu ohrožení státu nebo válečného stavu nebo při mimořádných událostech,“ říká oficiální stránka pražského magistrátu.

Jako kryt slouží celá ražená část Strahovského tunelu, tedy asi 1,5 km. Foto: TSK Praha

Jedná se o již existující a technologicky vybavený systém k ochraně obyvatelstva proti účinkům zbraní hromadného ničení po dobu 72 hodin, který využívá přirozených ochranných vlastností podzemní dopravní stavby. V praxi je tato ochranná funkce zajištěna hlavně skalním masivem nad tunelem.

Elektřina z metra

„Využití západního tunelu k ukrytí obyvatelstva a středního tunelu k ukrytí mobilní techniky a zásob. Ochranu před účinky zbraní hromadného ničení poskytují stavební konstrukce tunelů, výška horninového nadloží, tlakové a plynotěsné oddělení prostoru s ukrývanými od vnější atmosféry, vytváření přetlaku vzduchu uvnitř ochranných prostorů oproti venku a technické vybavení prostorů, účelné napojení na ochranný systém metra, kdy je dodávána z metra elektrická energie, pitná voda a provádí se organizační řízení systému,“ popisuje bezpečnostní analýza pražského magistrátu.

15 000 lidí, 260 nákladních aut

Podle ní je Strahovský tunel koncipován pro ukrytí 15 000 osob, 260 nákladních automobilů, potravin a zdravotnického materiálu, a to po dobu minimálně 3 dnů včetně potřebné zásoby pitné vody. Instalovaná vzduchotechnika krytu dodává podle informací PrahaIN.cz minimálně 45 000 kubíků vzduchu za hodinu. Voda se shromažďuje v nádrži s vodárnou umístěné pod zemí, pod úrovní Vltavy.

Strojovna v technologickém zázemí Strahovského tunelu zajišťuje přívod vzduchu. Foto: MHMP

Samotný úkryt se nachází pouze v ražené části tunelů, tedy v délce asi jednoho a půl kilometru z celkových dvou kilometrů, které tunel měří od portálu k portálu. Každá z trub má šířku asi osm metrů a mnimiální výšku necelých pět metrů.

Tlaková vrata se zavřou za 5 minut

„Oddělení úkrytového prostoru od vnějšího prostředí zajišťují speciální tlakově plynotěsné silniční uzávěry umístěné na obou koncích v odolných monolitických železobetonových portálech a tlakově plynotěsné uzávěry ve větracích cestách dopravního systému. Silniční uzávěr umožňuje uzavřít celý průjezdný profil tunelu. Ovládání je elektrické, bezpečnostní vrata se mohou zavřít za necelých pět minut. V případě výpadku proudu je možné mechanismus vrat obsluhovat i ručně, pak by ale uzavření zabralo asi 2 a půl hodiny.

Portály jsou řešeny ve třech výškových úrovních. V nejnižší úrovni jsou situovány tlakově plynotěsné silniční uzávěry spolu s hydraulickými pohony a rozvaděči, sběrné jímky odpadních vod s čerpací stanicí. V úrovni vozovky jsou komory dodatečného vstupu, manipulační a komunikační prostory. V nejvyšší úrovni jsou umístěny tlakově plynotěsné uzávěry ventilačních kanálů a strojovna vzduchotechniky,“ popisuje magistrát na svých stránkách věnovaných bezpečnosti.

Oba tubusy propojují štoly

„Vzduchotechnika podle nich využívá dvou na sobě nezávislých míst opatřených tlakovou ochranou. Vzduch je veden přes hrubé prachové filtry do kolektivních filtrů a dále kanálem podél celého tunelu. Propojovací štoly pak umožňují komunikaci mezi západním a středním tunelem a jsou upraveny tak, že zajišťují požární a plynotěsné oddělení obou tunelů.

Vstup a výstup osob je umožněn v obou portálech přes otevřené uzávěry tunelů či dodatečně při uzavření tunelů přes vstupní propusti. Výjezd vozidel z tunelu umožňuje ochranný koridor – odolná konstrukce výjezdové rampy do Holečkovy ulice. Sociální a zdravotnické zařízení, pořádková a organizační služba je situována ve třech Hygienických buňkách – štolových objektech rozmístěných rovnoběžně se západním tunelem. „Jednotlivé prostory pro ukrývané mají být v případě válečného stavu vybaveny nutným mobiliářem a odděleny přenosnými stěnami,“ dodává magistrát.

Sklad mrtvých těl ano, drtička ne

Prostor krytu by měl lidem poskytnout sprchy, toalety, ošetřovny a v původních plánech byl podle informací PrahaIN.cz i obligátní sklad mrtvol. Ještě dříve měl být kryt vybaven i drtičkou ostatků, ale z tohoto plánu nakonec sešlo. I tak je ale technologie tunelu komplexní a velmi rozsáhlá. Město vyjde její údržba přibližně na 12 milionů korun ročně. Týká se především výše zmíněného systému uzavření a utěsnění tunelu.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných