Středisko pro podporu náhradních rodičů začalo poskytovat služby na Výtoni

09. 04. 202316:40
Středisko pro podporu náhradních rodičů začalo poskytovat služby na Výtoni
foto: Marek Jindra, PrahaIN.cz/Středisko pro podporu náhradních rodičů

Ve středu 5. dubna 2023 byl zahájen provoz Střediska pro podporu náhradních rodičů na Výtoni v Praze 2. Středisko je určeno pro setkávání a výměnu zkušeností pěstounů a adoptivních rodičů, kteří zde nově získali zázemí pro svoje aktivity a prostor pro další vzdělávání. Objekt bude provozovat Centrum služeb pro rodinu a dítě a dětský domov Charlotty Masarykové, což je příspěvková organizace hlavního města Prahy.

V tiskové zprávě magistrátu se uvádí, že vedení Centra bude při fungování Střediska úzce spolupracovat s organizacemi zabývajícími se podporou pěstounů a náhradních rodičů.

V jednopatrové budově je umístěna herna pro děti a dvě víceúčelové místnosti určené pro pořádání vzdělávacích akcí nebo pro další vyžití dětí. V nich se mohou konat také konzultační schůzky pěstounů se zástupci oddělení pro sociálně-právní ochranu dětí či psychologů.

Dětem v pěstounské péči je ve Středisku k dispozici oblečení, obuv, hračky, kočárky, knihy, kola nebo odrážedla. Všechno zdejší vybavení pořídilo Centrum služeb pro rodinu a dítě z obdržených darů a bude sloužit nejen pěstounům, ale v budoucnu pomůže i nízkopříjmovým rodinám a dětem z dětských domovů.

„Málokdo si dokáže představit, jak náročná je péče náhradních rodičů. Pěstouni či adoptivní rodiny potřebují materiální i expertní podporu. Věříme, že aktivity Střediska přispějí nejen k udržení stávajících pěstounů, ale vytvoří podmínky pro zajištění nových adoptivních rodičů či pěstounů,“ poznamenává Radka Soukupová, ředitelka Centra služeb pro rodinu a dítě a dětského domova Charlotty Masarykové.

Náhradní rodinná péče

Náhradní rodinná péče je forma nekolektivní péče o ohrožené děti, kdy se o děti starají náhradní rodiče v jejich rodině a umožňují jim tak vyrůstat v prostředí, které je nejvíce podobné jejich vlastní rodině. Náhradní rodinná péče má přednost před péčí ústavní a má několik podob.

V případě svěřenectví o dítě pečuje na základě rozhodnutí soudu osoba příbuzná či dítěti blízká, rodičům zůstává zachována rodičovská odpovědnost i vyživovací povinnost. Soud stanovuje rodiči povinnost hradit dítěti výživné k rukám pečující osoby, dítě má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte.

Pěstounská péče rozšiřuje okruh pečujících osob o ty, které na základě rozhodnutí soudu vybral krajský úřad. Dítěti se vyplácí příspěvek na úhradu potřeb prostřednictvím Úřadu práce. Pěstoun má nárok na odměnu pěstouna nebo příspěvek při pěstounské péči a další dávky pěstounské péče.

Pěstounská péče může být dále stanovena na přechodnou dobu, kdy se jedná o krizový institut péče o ohrožené děti, nejdéle může trvat jeden rok.

V případě, kdy není žádný z rodičů a nevykonává tak vůči dítěti rodičovskou odpovědnost, musí soud dítěti jmenovat poručníka, který svým jmenováním nabývá shodných práv a povinností vůči dítěti, jako má rodič a stává se jeho zákonným zástupcem.

Poslední variantou náhradní péče je osvojení. Jedná se o přijetí cizího dítěte za vlastní, kdy dítěti zanikají právní vazby na původní biologickou rodinu. K osvojení je až na výjimky potřeba souhlas rodiče a též souhlas osvojovaného dítěte, osvojitelé nemají nárok na žádné speciální dávky.

 

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných