Střední odborné učiliště v Radotíně dostane novou dílnu

10. 05. 202315:18
Střední odborné učiliště v Radotíně dostane novou dílnu
foto: SOU Praha Radotín/Učebna praktické výuky

V areálu Středního odborného učiliště v Radotíně by měla vzniknout nová dílna ručního obrábění materiálu a rekonstrukce se dočká i stávající dílna odborného výcviku a stavby. Město to vyjde asi na 7,5 milionu korun.

Záměr rekonstrukce dílen v areálu učiliště v Radotíně odsouhlasila podle tiskové zprávy Rada hlavního města Prahy. Kromě rekonstrukce stávajících odborných dílen tu vznikne i jedna nová, která bude sloužit pro výuku ručního obrábění materiálů pro 24 studentů.

Rekonstrukci podstoupí stávající halová stavba v areálu učiliště. Původně šlo o otevřený přístřešek pro odstavení zemědělské techniky tehdejší strojní traktorové stanice, který vznikl v 50. letech 20. století. Začátkem 70. let byly pro účely učiliště dozděny obvodové stěny a koncem 90. let prošla budova dalšími úpravami. Dočkala se například zateplení obvodového pláště a plynofikace.

Původní interiér nevyhovuje standardům

„K rekonstrukci přistupujeme, jelikož původní interiér nevyhovuje novým standardům praktické výuky. Budou zrekonstruovány všechny vnitřní prostory a vnější vzhled projde úpravou. Stavba je školským zařízením a bude nadále užívána pro praktickou školní výuku studentů učiliště. Vznikne dílna ručního obrábění materiálu pro 24 studentů, automechanická dílna pro 12 studentů, hygienické zázemí a kancelář mistra,“ uvedl radní hlavního města Prahy pro školství, sport a volný čas Antonín Klecanda (STAN).

Dle předběžných předpokladů vyjde stavba asi na 7,5 milionu korun bez DPH. Projektová dokumentace nepožaduje demolici ani kácení dřevin. Práce by neměly mít ani negativní dopady na okolní stavby či pozemky.

„Veškeré prostory budovy budou přístupné bez bariér. Ve vzdálenosti do 15 metrů je navrženo i odstavné parkoviště pro osoby se sníženou pohyblivostí,“ dodal Klecanda.

Učiliště v Radotíně má mnohaletou tradici

Střední odborné učiliště v Radotíně má mnohaletou tradici. Založeno bylo v roce 1960 a od té doby prodělalo řadu změn. Jde o příspěvkovou organizaci jejímž zřizovatelem je od roku 2001 hlavní město Praha.

Kapacita školy je 290 žáků, kterým nabízí obory Mechanik opravář motorových vozidel, Opravář zemědělských strojů, Strojník silničních strojů a Opravářské práce. Ve všech případech jde o tříleté vzdělání s výučním listem.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných