Střední školy získají mimořádný neinvestiční grant

13. 04. 202311:15
Střední školy získají mimořádný neinvestiční grant
foto: Jakub Mračno, PrahaIN.cz/Budova nové radnice

Dotaci ve výši 15,7 milionu korun poskytne hlavní město středním školám v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský Ministerstva školství České republiky. Jde o podporu rozvoje otevřeného vzdělávacího systému, který by tak měl být schopný lépe reagovat na nejrůznější změny.

Podle tiskové zprávy magistrátu poskytne hlavní město finanční prostředky ve výši téměř 16 milionů s cílem zvýšit kvalitu, inkluzivitu a účinnost systémů vzdělávání. Peníze by měly také pomoci zajistit rovný přístup a snadnější vzdělávání znevýhodněných skupin.

„Podpora školství a obecně vzdělávání je jednou z našich priorit. Schválení dotace pro střední školy ve výši přes 15 milionů korun vítám, je to krok správným směrem a důkaz, že nové vedení pražské radnice bere tuto oblast vážně,“ uvedl primátor Prahy Bohuslav Svoboda (ODS).

Podpora pro vznik otevřené a vzdělané společnosti

Cílem Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK) je podpora rozvoje otevřené a vzdělané společnosti založené na znalostech a dovednostech, rovných příležitostech a potenciálu každého jednotlivce.

Program vychází z předpokladu Jana Amose Komenského, který zdůrazňoval, že vzdělávání je nikdy nekončící proces, kterému je třeba se věnovat celý život. Současná doba je navíc stále komplexnější a klade nové nároky v rámci digitalizace, robotizace i společenských změn.

Struktura OP JAK reflektuje témata financovaná ze strukturálních fondů Evropské unie pro období mezi lety 2021 a 2027.

Pomoc všem pražským studentům

Finanční prostředky hlavního města jsou důležitým krokem v podpoře a rozvoji vzdělávání a velkou pomocí pro střední školy. Město tak podpoří všechny pražské studenty, včetně těch nově příchozích.

„Přestože nejsem největší fanoušek přerozdělování a dotačních systémů, považuji za rozumné vyčerpat pro pražské školství peníze z Operačního programu Jan Amos Komenský tak, aby přispěly k naplnění měnících se požadavků moderní doby,“ řekl Zdeněk Kovářík (ODS), radní pro oblast financí, rozpočtu, fondů a podpory podnikání.

Právě vzdělávání je jednou z klíčových hodnot pozitivního společenského a ekonomického rozvoje. V posledních letech navíc vyžaduje intenzivní spolupráci mezi školami, studenty, zřizovateli škol a dalšími aktéry.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných