Středočeský kraj nabídne svým obcím dotace na inovační projekty

14. 04. 202415:13
Středočeský kraj nabídne svým obcím dotace na inovační projekty
foto: Markéta Grušáková, PrahaIN.cz/Vesnice, ilustrační foto

Obce ve Středočeském kraji se dočkají finanční pomoci v rámci hledání chytrých řešení například pro oblast energetiky, vodohospodářství nebo adaptace na klimatickou změnu. Kraj představil upravenou verzi programu Věda v praxi obcí, která nabídne nové možnosti.

Program Věda v praxi obcí, na kterém Středočeský kraj spolupracuje se Středočeským inovačním centrem (SIC), byl představen na jaře loňského roku. Dotační program měl představovat přímou finanční pomoc obcím na expertní služby realizované výzkumnými organizacemi.

Jak SIC uvedlo na webu, cílem programu bylo podpořit spolupráci veřejného a výzkumného sektoru. Zároveň ale neměl nahrazovat národní či evropské dotační zdroje. Vedení kraje pro účely programu alokovalo 2 miliony korun. Středočeské obce mohly žádat o finanční příspěvky v rámci oblastí energetiky, veřejných prostranství, adaptace na klimatické změny nebo vodohospodářství.

Projekt se setkal s úspěchem. Jak informuje tisková zpráva, Nedrahovice chtěly přispět na řešení Opatření pro adaptaci na klimatickou změnu a na protierozní opatření. Zduchovice plánovaly pořídit dokument Vize rozvoje území sloužící jako podklad při zpracování regulačního plánu rozvojové oblasti. Obec Měňany předložila žádost o dotaci na Analýzu potřeb a návrh optimalizace soustavy zásobování teplem a Mukařov chtěl uvést do praxe výsledky výzkumu a vývoje v oblasti přírodě blízkých technologií pro čištění odpadních či povrchových vod.

Nová verze přináší více možností a nižší míru podpory

Kraj proto letos představil vylepšenou verzi programu s názvem Věda v praxi obcí II. Ten počítá například s rozšířením oblastí nabízených služeb, kterými mají být koroze a volba materiálů, integrovaný záchranný systém, sociální služby a zdravotnictví, lesnictví a lesní hospodářství nebo územní plánování.

Podle tiskové zprávy se dílčí změny dotkly také míry podpory, která byla ze sta procent snížena na 90. Zkrácena byla také délka příjmu žádostí ze 6 měsíců na pouhé tři týdny. Stejný ale zůstal cíl, tedy vytvořit co nejpestřejší soubor projektů, které budou sloužit jako příklady dobré praxe na poli spolupráce veřejného a výzkumného sektoru.

„Cílem programu je podpora inovačního prostředí, spolupráce mezi veřejným a výzkumným sektorem a vytvoření příkladů dobré praxe. Nabízíme obcím pomoc při hledání chytrých řešení například v oblasti energetiky, vodohospodářství nebo adaptace na klimatickou změnu. V novém programu chceme témata ještě rozšířit, a to například o sociální služby a zdravotnictví, lesní hospodářství nebo územní plánování. Současně navrhujeme snížit krajskou míru podpory o 10 procent, a to ze současných 100 na 90,“ uvedla ve zprávě hejtmanka Petra Pecková (STAN).

Počítá se s realizací asi 10 projektů

Kraj chce pro účely dotace věnovat 1,2 milionu korun, přičemž každý projekt by mohl dostat asi 100 až 200 tisíc. Realizace se dle předpokladů dočká asi 6 až 10 projektů. Program Věda v praxi obcí II ale ještě musí schválit zastupitelstvo.

Program je součástí projektu Smart Akcelerátor III ve Středočeském kraji. Ten dle informací z webu SIC navazuje na předchozí Smart Akcelerátor I a II a pomáhá zajišťovat profesionální a efektivní realizaci Regionální inovační strategie Středočeského kraje (RIS3).

Jeho hlavní náplní je práce se strategiemi, tedy navrhování, příprava a vyjednávání nových iniciativ, projektů a nástrojů, stejně jako monitoring samotné strategie. Cílí na rozvoj krajského inovačního ekosystému a posílení vzájemné interakce všech místních aktérů.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných