Tahounem environmentální výchovy v Praze jsou školy

23. 04. 202417:15
Tahounem environmentální výchovy v Praze jsou školy
foto: Markéta Grušáková, PrahaIN.cz/Botič u stadionu Bohemians

Praha 14 se stala hostitelem setkání koordinátorů environmentální výchovy v pražských mateřských, základních a středních školách již podeváté. Potvrzuje tak své snahy o udržitelný rozvoj a naplňování principů ekologie.

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO) má vést k osvojování znalostí a dovedností potřebných k ochraně životního prostředí tak, aby byl v místním i globálním měřítku zajištěn udržitelný rozvoj. Důraz je přitom kladen na kontakt s přírodou i místní specifika. Hlavními cílovými skupinami jsou děti, dále pracovníci veřejné správy, podnikatelé i široká veřejnost.

Koordinátoři EVVO se letos už podeváté sešli na půdě Prahy 14. Na organizaci setkání se podílela nejen radnice, ale i základní škola Generála Janouška a Klub ekologické výchovy – asociace pedagogů a škol pro environmentální vzdělávání. Záštitu převzal dle informací z tiskové zprávy starosta Prahy 14 Jiří Zajac (ODS).

Čtrnáctka je v oblasti udržitelnosti tahounem

„V oblasti aktivit udržitelného rozvoje je naše radnice dlouhodobě tahounem. A to nejen na úrovni městských částí, ale i ve srovnání s mnoha dalšími českými municipalitami. Mimo jiné o tom svědčí náš postup do kategorie A v mezinárodním programu místní Agenda 21 (MA21), který se systematickým naplňováním principů udržitelnosti úzce souvisí. Jsem rád, že jsme po dvouleté, pandemií vynucené, pauze mohli toto setkání opět zorganizovat a vytvořit tak platformu pro vzájemné sdílení vizí, odborných stanovisek i praktických zkušeností,“ uvedl radní Prahy 14 Jan Liška (STAN), který má v gesci nejen MA21, ale i přípravu strategie rozvoje městské části na dalších deset let.

Setkání se zúčastnilo téměř 50 odborníků, zejména z řad pedagogů. Dozvěděli se například o aktualitách v oblasti klimatických změn či o predikcích do budoucnosti. „Veškeré podklady jsme účastníkům následně rozeslali, aby se jimi mohli inspirovat při přípravě aktivit pro blížící se Den Země, případně při plánování školních projektů, exkurzí, přednášek a koncertů,“ vysvětlila Milada Švecová, předsedkyně Klubu ekologické výchovy.

Pilíři pražského systému EVVO jsou školy

Krajská koncepce EVVO pro roky 2016 až 2025 byla radou hlavního města schválena v lednu roku 2016. Její plné znění určuje, že pilíři pražského systému jsou zejména školy a nestátní neziskové organizace. Některé školy se navíc stávají samy centry vzdělávání pro udržitelný rozvoj a působí také v oblasti celoživotního vzdělávání.

Právě proto vyhlašuje Čtrnáctka certifikát Školy udržitelného rozvoje. Z rukou starosty si letos toto ocenění převzala Základní škola Bratří Venclíků, která se do programu letos zapojila poprvé. Přidala se tak k ZŠ Šimanovská, která je držitelem certifikátu z loňského roku.

Pedagogy sdružuje klub

Jednotlivé pedagogy pak sdružuje Klub ekologické výchovy (KEV), který má už více než dvacetiletou tradici. Jeho hlavním cílem je přitom rozvíjet komplexní pojetí ekologického vzdělávání a výchovy v zájmu podpory udržitelného rozvoje. Jde o klub UNESCO, který je také členem mezinárodní ekologické organizace Zelený kříž.

S ekovýchovou v Praze seznamuje pravidelně také magazín Pražská EVVOluce, jehož aktuální číslo je k dispozici ZDE. Nabízí informace o tom, jak se v rámci ekologické výchovy pracuje s netradičními cílovými skupinami, nebo třeba co je to energetická chudoba.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných