Tajemství pražského zvěrokruhu

27. 08. 202220:31
Tajemství pražského zvěrokruhu
foto: Pixabay/Zvěrokruh, zvířetník nebo zodiak je myšlený pás na nebeské sféře táhnoucí se symetricky podél ekliptiky.

Zvěrokruh, dvanáct slunečních znamení, která se v podobě souhvězdí objevují na naší obloze a vládnou vždy patřičnému měsíci v roce, známe snad všichni. Těch, kteří se o toto téma hlouběji zajímají a znají například vládnoucí planetu, den v týdnu, barvu či minerál, náležející k jednotlivým znamením, je již výrazně méně. A kolik je těch, kteří vědí, že i Praha je poplatná magickému Zvěrokruhu? Posvátná geometrie naší matky měst je totiž založena na rozdělení Prahy na dvanáct výsečí, z nichž každá přináleží jednomu ze slunečních znamení Zvěrokruhu.

Prastará slunovratová linie

V pradávných dobách využívali naši předkové slunovratové linie jako kalendář, vyznačující vycházející a zapadající Slunce při letním a zimním slunovratu. Takových kalendářů, zejména v podobě kamenných uskupení, známe celou řadu, od nejznámějšího Stonehenge v Anglii až po méně známé, ale stále funkční třeba německé Lužici.

Prahou také prochází taková slunovratová linie, která v předkřesťanské době fungovala v podobě takzvaného obzorového kalendáře mezi dvěma významnými protilehlými místy, mezi osadou Rybníček s posvátnými prameny na pravé straně od Vltavy a prastarým kultovním pohanským místem Žiži, nejvyšším bodem celého pahorku v areálu dnešního Pražského hradu, na břehu druhém.

V tehdy nezastavěném a tudíž přehledném terénu bylo možno sledovat při zimním slunovratu při pohledu ze Žiži východ Slunce nad osadou Rybníček a naopak při letním slunovratu při pohledu z Rybníčku zapadalo Slunce právě za vrcholkem Žiži.

Zvěrokruh, zvířetník nebo zodiak je myšlený pás na nebeské sféře táhnoucí se symetricky podél ekliptiky. V tomto pásu se při pohledu ze Země pohybují všechny známé planety sluneční soustavy. Znamení zvěrokruhu, které odpovídá určitému datu a času, je odvozeno od polohy Slunce na zvěrokruhu v toto datum a čas. Výchozím bodem zvěrokruhu (začátkem prvního znamení) je jarní bod a znamení Beran. Zvířetníková znamení jsou pojmenována po zvířetníkových souhvězdích.

 

Tato prastará slunovratová linie přichází do Prahy až z Jeruzaléma a na území České republiky vede přes Znojmo a Křemešník. V době letního i zimního slunovratu se na silových místech této linie scházejí novodobí druidi na její aktivaci. Navazují tak na starobylé rituály zasvěcenců v dávných dobách, a pomáhají tak energeticky posílit celé město, aby se pak následně energie dálkovými liniemi rozlila po území celé ČR.

Střed Prahy – rotunda sv. Kříže

Magický střed Prahy představuje krásná, i když celkem nenápadná rotunda sv. Kříže, která stojí na místě posvátného rybníčku od 12. století. Dnes se zde, kousek od Národního divadla, kříží ulice Konviktská s ulicí Karoliny Světlé. Tímto místem prochází již zmíněná slunovratová linie (od dob Karla IV. pojmenovaná svatoštěpánsko-svatovítská) a přímo zde ji kolmo protíná spojnice mezi dalšími dvěma významnými silovými místy, mezi kostelem sv. Klimenta v Klimentské ulici a dnes již neexistujícím kostelem sv. Filipa a Jakuba v místech dnešního Arbesova náměstí na Smíchově. Tento magický kříž je základem k následnému rozdělení Prahy na dvanáct výsečí podle jednotlivých měsíčních znamení.

Naše inspirace – Praga Mysteriosa

O výše uvedené linii i rozdělení Prahy na dvanáct výsečí jsme se dozvěděli z knihy významného astrologa Milana Špůrka Praga Mysteriosa s podtitulem Tajemství pražského slunovratu. Tato i další informace v knize nejsou konstrukcí tohoto zdatného astrologa, on jen odkryl podstatu posvátné geometrie Prahy a vytáhl na světlo řadu informací, které byly do té doby známé jen úzkému kruhu mágů, geomantů a zasvěcenců.

V roce 700. výročí narození otce vlasti přísluší poznamenat, že k nim patřil i Karel IV., jak jednoznačně potvrzuje cit a záměr, s jakým zasahoval do uspořádání Prahy a jak respektoval a posiloval starodávné linie, Prahou procházející, i jak budoval nová energetická seskupení.

 Autorka textu: Zdena Živa Matoušová Skálová

PrahaIN.cz ve spolupráci s časopisem Nový Fénix přinese řadu materiálů, které zmíněné médium v minulosti vydalo. Jedná se o nadčasové texty, které by mohly v dnešní náročné době čtenářům hodně pomoci…

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných