Tichý svět řeší problém domácího a sexuálního násilí u sluchově postižených

02. 06. 202207:49
Tichý svět řeší problém domácího a sexuálního násilí u sluchově postižených
foto: Facebook Tichý svět/Tichý svět se věnuje osvětě mezi neslyšícími

Osvětový seriál ohledně domácího a sexuálního násilí ve světě lidí se sluchovým postižením spustila organizace Tichý svět ve spolupráci s proFem. Informací je totiž ve znakovém jazyce výrazný nedostatek.

Na rozdíl od světa slyšících, kde jsou informace o domácím a sexuálním násilí lehce přístupné a o podobných tématech se hodně mluví, v komunitě neslyšících se většinou tabuizují.

Mnoho lidí se sluchovým postižením pak často neví, jak se s podobnou situací vyrovnat a nebo kam se obrátit pro pomoc. Problém se tím pouze prohlubuje a k jeho vyřešení nikdy nedojde. Není výjimkou, že takové případy končí tragicky.

„Kvůli nedostatku informací pro uživatele českého znakového jazyka jsme se pustili do tvorby osvětové kampaně. Vytvořili jsme osm videí, ve kterých jsou ty nejdůležitější informace na téma domácího a sexuálního násilí v českém znakovém jazyce a s titulky,“ uvedla Gabriela Petrušková, vedoucí odborného sociálního poradenství Tichého světa.

Neslyšící čelí komunikační bariéře

Neslyšící oběti násilí se potýkají nejčastěji s nedostatkem informací ve znakovém jazyce či komunikační bariérou ve speciálních poradnách. Potřebují navíc kvůli prodlevě při překladu do znakového jazyka delší konzultace a psychoterapeutická sezení. Překlad navíc musí zajišťovat třetí osoba, která je u sezení přítomna, což není vždy ideálním řešením. Zapojení do skupinových sezení je pro ně doslova nemožné.

Tichý svět začal spoluprácovat s organizací poFem na základě podnětu jedné z klientek. Sama je neslyšící a doma si násilí prožila. I pro ni bylo těžké vyhledat správnou pomoc či informace ve znakovém jazyce.

Osm informačních videí chtějí obě organizace sdílet v průběhu června a července na svých sociálních sítích. Veřejně dostupná by pak měla být na YouTube.

Projekt by měl zvýšit dostupnosti služeb

Cílem projektu by mělo být zvýšení informovanosti a dostupnosti služeb mezi lidmi, kteří čelí komunikačním bariérám. Pokud se tedy nějaký neslyšící dostane do situace, kdy je obětí domácího nebo sexuálního násilí, může prostřednictvím online tlumočnické služby Tichá linka kontaktovat proFem. Využít může také konzultaci se sociálními pracovníky a právníky za přítomnosti tlumočníka.

Tichý svět se odstraňováním komunikačních bariér zabývá dlouhodobě. Kromě toho se také věnuje osvětě a nabídce sociálních služeb pro osoby se sluchovým a kombinovaným postižením. Organizuje například také kampaně s tematikou finanční gramotnosti.

Organizace proFem se dlouhodobě věnuje obětem domácího a sexuálního násilí. Svým klientům poskytuje sociální a právní poradenství nebo například skupinové psychoterapie. Vydává také odborné publikace, snaží se vzdělávat a zlepšovat kvalitu života obětí.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných