Tlak na ministra Ivana Bartoše ve věci regulace Airbnb

19. 07. 202210:21
Tlak na ministra Ivana Bartoše ve věci regulace Airbnb
foto: Jan Svoboda, PrahaIN.cz/Novostavba ve Strašnicích

S dalším krokem k nastavení pravidel pro krátkodobé ubytování typu Airbnb přišla pražská radní Hana Kordová Marvanová (Spojené síly pro Prahu), která odeslala za Komisi Rady hlavního města Prahy dopis ministrovi pro místní rozvoj Ivanu Bartošovi (Piráti). Žádá v něm o co nejrychlejší přijetí metodiky pro stavební úřady při postupu posuzování využití bytů pro tento účel.

Jak uvádí magistrát ve své tiskové zprávě, žádost navazuje na předchozí opatření mající za cíl upravit provozování krátkodobých ubytovacích služeb a vyhovět dlouhodobým stížnostem občanů na problémy spojené s jejich provozem, především častému střídání hostů, kteří nedbají na dodržování sousedských vtahů a obtěžují ostatní nájemníky v domě hlukem i v nočních hodinách.

V minulosti již došlo k některým úředním nařízením ve smyslu, že byt nelze využívat jako hotel. V loňském roce vydal pražský stavební úřad první pravomocné rozhodnutí, že nemovitosti nabízené přes ubytovací služby musejí být zkolaudované jako ubytovny a pro jejich provoz mají platit stejné podmínky a nařízení jako pro majitele penzionů a hotelů. K rozšíření procesu rekoaludace by stavebním úřadům mělo pomoci právě požadované vydání metodiky ze strany Ministerstva pro místní rozvoj.

 „Nepovažujeme za možné, aby stavební úřady nereagovaly na stížnosti občanů směřující k užívání bytů způsobem, který odporuje stavebním a dalším předpisům. Právě vydání metodiky ze strany ministerstva umožní rychlé vyřizování podnětů občanů, které k problematice Airbnb dostáváme,“ říká radní pro oblast legislativy, veřejné správy a podpory bydlení Hana Kordová Marvanová.

Ve zmíněné tiskové zprávě magistrátu se uvádí, že podle posledních informací z Ministerstva pro místní rozvoj by metodický pokyn pro stavební úřady měl být v brzké době vydán.

Novela živnostenského zákona

Další připravovaná opatření pro regulaci služeb krátkodobého ubytování by se měla objevit v novele živnostenského zákona, jedná se například o možnost obce určit počet ubytovaných osob v jednom bytě a celkový počet dní v roce, kdy bude možno tuto činnost provozovat nebo také o rozhodnutí, kdy bude naopak ubytovaní tohoto typu zakázáno. Návrh novely leží v Poslanecké sněmovně od července roku 2020, v lednu letošního roku se začal projednávat s výhledem jejího schválení do konce tohoto roku. I za jejím předložením do Sněmovny stojí, mimo jiné, radní Kordová Marvanová.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných