Toyota dala Kolínu peníze na pronájem kluziště, který podle starosty nestál ani korunu

29. 01. 202305:35
Toyota dala Kolínu peníze na pronájem kluziště, který podle starosty nestál ani korunu
foto: PrahaIN.cz/Kluziště v Kolíně

O kluzišti, které si pronajalo město Kolín a na které chodí podle starosty dostatečný počet zájemců o bruslení, jsme dvakrát informovali. Poprvé v souvislosti s tím, že na jeho pořízení město nevypsalo standardní výběrové řízení a milionový obchod uzavřelo „z ruky“ a podruhé proto, že se objevily pochybnosti o jeho návštěvnosti a o tom, že chce místní vedení kluziště odkoupit za další milion korun.

Nyní starosta Kašpar uvedl, že pronájem kluziště je zdarma. Dostal na něj už ale sponzorské peníze. Navíc kluziště na většinu doby, po kterou pronájem trvá, půjčil Středočeskému kraji.

Starosta Kolína Michael Kašpar nám k pronajatému kluzišti sdělil, že návštěvnost, která se v průměru pohybovala na hodnotě lehce přes šest osob za hodinu, považuje za uspokojivou a kluziště chce skutečně odkoupit. 

„Průměrná návštěvnost od instalace je mezi 80 – 100 lidmi denně,“ konstatoval. Měl odpověď i na námitku, že se objevují negativní reakce a fotografie z městské kamery, které naopak dokazují návštěvnost nízkou. 

„Naopak máme velké množství pozitivních ohlasů. Jak od obyvatel, tak od škol. V návaznosti na to trvá náš zájem kluziště odkoupit do majetku města. Nyní se přibližně po měsíci přesune do areálu Střední průmyslové školy,“ přiblížil pro PrahaIN.cz.

Hnutí ANO mlčí

V minulém článku, který se pronájmu věnoval, byly zmíněny ale i kritické ohlasy. Negativně se k okolnostem pronájmu postavil například Martin Němec, ekonom, který ve volbách neúspěšně kandidoval právě proti starostovi.

Na názor jsme se ptali i místního opozice. Roman Škrabánek, podnikatel a předseda kolínského ANO, však na dotazy nebyl schopen reagovat.

Vraťme se tedy k přesunu městem pronajatého kluziště na půdu školy, která patří pod Středočeský kraj.

Jak přesně je řešen smluvní vztah, se nám zjistit nepodařilo.

Rozporuplně může působit už smlouva o pronájmu. V ní je na jednu stranu zmíněno, že Kolín nesmí kluziště pronajmout nikomu třetímu a na druhé straně se v ní počítá s tím, že se kluziště přesune do krajských prostor.

Je tedy pravděpodobné, že Kolín, který za pronájem kluziště na necelé tři měsíce zaplatil přes milion korun, ho předal k užívání kraji.

I proto jsme pátrali po podmínkách, za kterých město Kolín kluziště škole pronajalo. Zajímaly nás nejen finanční, ale i ty, které ošetřují případné škody na pronajatém majetku.

Ze smlouvy vyplývá, že kluziště vyžaduje další náklady. Zejména na elektrickou energii a mzdu pracovníků při pravidelném čištění plochy, dále nezbytný dozor nad provozem a případnou ostrahu. Ty všechny nese pronajímatel, v tomto případě město Kolín.

Ředitel nechápal, proč by měl něco ukazovat

Radní pro oblast školství Středočeského kraje Milan Vácha sdělil pro PrahaIN.cz, že se s dotazy máme obrátit na Střední průmyslovou školu, která si kluziště pronajala.

Ta napřed reagovala velmi odměřeně.

„Z e-mailu mohu usuzovat, že jste kolemjdoucí, kterého zajímá, jestli si může jít zabruslit. Kolemjdoucím nebudu jakýkoliv dokument ukazovat,“ zesměšňoval celkem zbytečně znění otázek ředitel školy.

Po konzultaci s vedením města byl už sdílnější.

„Mezi školou a městem je uzavřen smluvní vztah výpůjčky. Počet návštěv ukazuje na to, že lidé mají o tento typ kluziště zájem,“ napsal ředitel Pražák a potvrdil, že se starostou Kašparem byl ohledně odpovědi v kontaktu.

„Plně souhlasím se slovy pana starosty, že investice do tohoto kluziště se vrátí i přesto, že kluziště využívá veřejnost zdarma,“ doplnil.

Finanční podmínky, za kterých bylo škole zapůjčeno, přes opakované dotazy nesdělil.

Nesdělil je ani starosta Kolína. Poskytl nám ovšem obsáhlé vyjádření s tím, že trvá na jeho doslovném zveřejnění, neboť dřívější články o kolínském kluzišti podle něj město poškozovaly.

„Mezi školou a městem je uzavřen smluvní vztah výpůjčky. Tak aby kluziště mohlo nadále bezplatně sloužit obyvatelům města a zájemcům o bruslení. Kluziště může takto sloužit k výuce tělesné výchovy žákům všech škol ve městě Kolín a široké veřejnosti. Škola zajišťuje na své náklady výkon správce kluziště, a to po celou dobu, kdy bude či je kluziště umístěno na pozemku vypůjčitele,“ uvedl racionálně starosta.

„Žáci a veřejnost tak u nás bruslí zdarma,“ pokračoval.

Dar?

„Škola za kluziště odpovídá, není oprávněna jej přenechat třetí osobě a může jej užívat pouze k provozování jako bezplatná služba veřejnosti. V případě způsobení škody na kluzišti je škola povinna tuto městu uhradit,“ osvětlil starosta detaily smlouvy.

„Dále sděluji, že nájemné, které město Kolín uhradí, bude odečteno od kupní ceny, pokud se město rozhodne kluziště koupit do svého majetku, což je velmi výhodné a málokterý provozovatel kluziště takovou možnost nabízí,“ poukazuje Michael Kašpar na možnost odečtu milionu korun, který město již zaplatilo firmě za pronájem od prodejní ceny kluziště. Činí zhruba dva miliony, pokud se město rozhodne ke koupi, což starosta Kašpar deklaroval.

„Investice města Kolína se tak vrátí jak finančně, tak i v podobě sportovního vyžití, z něhož mohou těžit nejen Kolíňáci, ale i další Středočeši, kteří k nám zavítají na návštěvu. V případě odkupu bude tedy celý pronájem zcela zdarma,“ je přesvědčen starosta.

„Taktéž se v článku nikde neobjevuje informace, že kluziště není placené jen z rozpočtu města Kolína, ale společnost Toyota podpořila na tuto akci město darem ve výši 200 tisíc korun.“

Ve smlouvě, kterou město uzavřelo s firmou Toyota, je skutečně uvedeno, že jedním z účelů darovaných peněz je pronájem a užívání umělého kluziště v rámci adventních akcí ve městě Kolín ve zmíněné výši.

To ale poměrně zajímavě mění situaci.

Podle výše uvedených slov starosty bude v případě odkoupení kluziště městem cena za jeho pronájem nulová.

„V případě odkupu bude tedy celý pronájem zcela zdarma,“ sdělil doslova.

V tom případě by tedy město inkasovalo zmíněných 200 tisíc jako příspěvek na akci s nulovými náklady. Tedy by účel darovaných peněz nemohl být naplněn.

 

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných