Třešňový sad Na Truhlářce se snad dočká dokončení revitalizace

19. 04. 202408:53
Třešňový sad Na Truhlářce se snad dočká dokončení revitalizace
foto: Rudolf Komár pro PrahaIN.cz/Rozkvetlá třešeň, ilustrační foto

Revitalizace Třešňového sadu Na Truhlářce, který je součástí parku Bílá Skála na území Libně, začala v roce 2016. Dosud však nebyla dle původního plánu dokončena, protože projekt prý už neodpovídá dnešním standardům. Radnice se teď pokusí zvýšit ekologickou stabilitu místního lesoparku.

O vývoji revitalizace parku Bílá Skála informuje Praha 8 na webu. Od jejího začátku přitom uplynulo už 8 let, stále ale není hotovo. Důvodem je dle vyjádření radnice fakt, že nebylo možné předem zachytit realizační detaily a odhadnout vývoj lokality. Zatím bylo v místě dosaženo pouze základního cíle. Vyčištění, urovnání a zpřístupnění parku.

Součástí původního záměru bylo vytvoření parku, který by vyžadoval velmi náročnou údržbu. Obsahovat měl krátce střižený trávník a obhospodařovaný sad. V současné době to ale není možné kvůli změně klimatu, novému přístupu k péči o veřejnou zeleň i požadavkům na nižší kultivaci ploch. Projekt tak nemohl v původní verzi pokračovat.

Dvojí vykácení a přesuny termínu

O průběhu prací v letech 2016 až 2019 pravidelně informovala občanská iniciativa, která se lokalitou Bílé Skály a Truhlářky zaobírala. Jak vyplývá z informací uvedených na webu iniciativy, pozemek parku byl poprvé vykácen v květnu roku 2017. Ve stejném roce ale stihl znovu zarůst, aby byl na podzim znovu vykácen. V prosinci pak měla být plocha parku plná letitého odpadu.

„Revitalizace oblasti se k mé nevoli bohužel nestihne do konce letošního roku. Výsadby ovocných stromů budou moci proběhnout až na jaře, tudíž termín se bude muset přesunout na jaro. Před vlastními výsadbami proběhne finální příprava substrátu, čímž dojde k definitivnímu pročištění lokality. Jsem rád, že alespoň proběhlo komplexní odstranění náletové vegetace a ta již nepředstavuje úkryty pro osoby bez přístřeší apod. Budeme tlačit na realizátora, aby vše dokončil jakmile k tomu budou příhodné podmínky a do té doby udržoval lokalitu v „bezpečném“ stavu bez odpadků. Řádné dokončení prací je pro mne osobně velmi důležité, neboť tato lokalita bude nově patřit spolu s několika dalšími, které revitalizujeme, k pilířům kvalitních zelených oáz v Praze 8,“ vyjádřil se občanské iniciativě k situaci v roce 2017 tehdejší zastupitel Prahy 8 Vít Céza (ČSSD, dnes SOCDEM).

Optimální péčí bude usměrňování přirozeného vývoje

Od té doby měla v místě probíhat dokumentace technickým dozorem investora. Prováděny byly také aktualizované kalkulace vedoucí k vytvoření údržbového schématu lokality. Lesopark Třešňový sad totiž více než 40 procenty spadá pod ochranné pásmo přírodní památky Bílá Skála. Právě proto došla radnice k tomu, že optimálním způsobem péče o tuto lokalitu bude usměrňovat její přirozený vývoj a propojení s ostrohem Korábu a Černé Skály na pravém břehu Vltavy.

Momentálně tak probíhají vegetační úpravy, které mají zajistit zvýšení ekologické stability lesoparku i přírodní památky. Všechny další postupy budou koordinovány s orgány ochrany přírody a bude z nich vycházet také aktualizovaný Plán péče pro Bílou Skálu.

Na místě nejsou dle radnice obavy o zmaření již dříve dokončených prací. Celý záměr směřuje k proměně degradované plochy na kvalitnější, nabízející mozaiky keřů a ploch kvetoucích rostlin typických pro přirozené pražské louky.

Bílá Skála je význačná hlavně geologicky

Podle brožury zveřejněné pražským magistrátem je Bílá Skála významným krajinným prvkem skalnatého údolí Vltavy, na jehož území se vyskytuje řada význačných druhů organismů. Plocha o rozloze 7,65 hektarů se nachází v katastrálním území Libně a přírodní památkou byla vyhlášena v roce 1988.

Z botanického a zoologického hlediska není příliš zajímavá. Strmé skalní svahy jsou porostlé jen trochou vegetace. Významný je její geologický profil, který je tvořen skalními výchozy a stěnami opuštěného lomu. Jde o doklad vývoje pražské prvohorní pánve. Významné jsou také nálezy zkamenělin fauny v břidlicích a křemencích.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných