Tříkrálové pokladničky byly sečteny: sbírka hlásí nový rekord

04. 02. 202306:30
Tříkrálové pokladničky byly sečteny: sbírka hlásí nový rekord
foto: Redakce PrahaIN.cz/Tři králové, ilustrační foto

Sčítání letošního ročníku Tříkrálové sbírky je u konce. Štědří dárci letos věnovali na dobročinné účely celkem 161,3 milionů korun. Na této částce mají největší podíl charitní koledníci – ti do více než 26 400 pokladniček vykoledovali celkem 155 milionů korun. Peníze tradičně poputují na pomoc seniorům, lidem bez domova, nevyléčitelně nemocným nebo lidem ve složité životní situaci.

Koledování tří králů se zapečetěnými charitními pokladničkami v ulicích proběhlo na počátku ledna, poté následovalo jejich úřední rozpečeťování. Možnost přispívat do Tříkrálové sbírky však mají lidé po celý rok.

Letošní výnos sbírky je zatím nevyšší v její dosavadní historii: 161 326 050 korun, z toho do pokladniček 155 018 099 korun. Detailní letošní výsledky v jednotlivých lokalitách naleznete na webu Tříkrálové sbírky, stejně jako výsledky koledy z předchozích let.

Do nejrozsáhlejší sbírkové akce v České republice se zapojily tisíce dobrovolníků, kteří navázali na starodávný lidový obyčej tříkrálové koledy.

„Děkuji všem, kdo se koledování zúčastnili. Štědrost dárců je obdivuhodná,“ říká Lukáš Curylo, ředitel Charity Česká republika, která sbírku tradičně organizuje, a dodává: „Nejen celkový letošní výnos, ale i ,skok‘ oproti loňskému ročníku je rekordní. Velmi za tento skvělý výsledek děkuji tisícům dobrovolníků, dětem, mládeži, dospělým organizátorům i našim koordinátorům, a zejména všem štědrým dárcům za příspěvek i za důvěru. Díky finančním darům budeme moci účinně pomáhat lidem v nouzi, protože právě jim je výnos Tříkrálové sbírky určen.“

„Tříkrálová sbírka je největší dobročinnou sbírkovou akcí v České republice. Do její organizace a průběhu koledování se každoročně zapojí více než 75 000 tisíc dobrovolníků, kteří do kasiček vyberou desítky milionů korun,“ říká Gabriela Víšová, hlavní koordinátorka sbírky. Tříkrálová sbírka se koná celostátně od roku 2001, nyní (2023) tedy již po třiadvacáté.

Kde peníze pomohou?

Peníze putují na centrální sbírkový účet. Odtud je výtěžek sbírky vždy rozdělován podle pevně daného klíče: 65 procent vybraných prostředků se vrací místním Charitám, kde byly peníze vykoledovány, 15 procent je určeno na velké „nadregionální“ projekty, desetina výtěžku směřuje na pomoc do zahraničí, 5 procent využije na své projekty Charita Česká republika a 5 procent tvoří režie sbírky.

Několik příkladů: Charita Kyjov výnos sbírky využije na přímou sociální výpomoc lidem, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci, a na podporu mobility Pečovatelské a Domácí zdravotní a hospicové služby. Charita Přerov na přímou pomoc lidem v nouzi, pořízení zdravotnických pomůcek a koupi automobilu pro Domácí zdravotní a hospicovou péči. V Blovicích na Plzeňsku plánují pomoci lidem v nouzi, zejména rodinám s více dětmi a seniorům. V České Kamenici podpoří Domácí hospicovou péči a také nákup školních pomůcek a úhradu školy v přírodě pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí. Charita Semily chystá potravinovou pomoc pro rodiny a seniory a úhradu školních obědů pro žáky ze sociálně slabých rodin. Charita Jeseník podpoří Denní stacionář Šimon pro osoby se sníženou soběstačností. Charita Odry výnos využije na práci s lidmi bez přístřeší, rozšíření nabídky půjčovny kompenzačních pomůcek a na obnovu autoparku.

Podrobněji jsou tyto i další záměry představeny na webu Tříkrálové sbírky.

Historie sbírky

První ročník sbírky se uskutečnil v roce 2000 v olomoucké arcidiecézi. V celostátním měřítku se koleduje od roku 2001. Tříkrálová sbírka se stala nejúspěšnější sbírkou v České republice. Počátkem ledna děti převlečené za biblické tři krále lidem v ulicích oznamují, že se jim v Betlémě narodil Spasitel. Zpívají, přejí šťastný nový rok, předávají drobné dárky – kalendáře a balené cukříky – a píšou na dveře požehnání křídou. Přitom vybírají peníze do úředně zapečetěných pokladniček. Z nich jsou pak každoročně podpořeny stovky záměrů – drobných i větších projektů na pomoc lidem v nouzi. Od roku 2001 výnos sbírky každoročně stoupá.

V lednu 2019 překročil celkový výnos 122 milionů korun, v roce 2020 již 133,8 milionů korun. Výjimkou byl předloňský „covidový rok“ 2021, kdy nebylo možné osobní koledování. I přesto byl výsledek sbírky velmi dobrý, různými formami koledy se podařilo vybrat 81,5 milionů korun. V loňském roce 2022 se opět mohlo koledovat a výsledek byl opět velkolepý: 141,4 milionů korun.  

Jak do sbírky přispět?

Ti, co zatím přispět nestihli, mohou tak učinit kdykoli po celý rok, a to online darováním na webu www.trikralovasbirka.cz prostřednictvím platební brány, kterou nám pomáhá provozovat Česká spořitelna.

Důležitou výhodou je, že při vyplňování údajů lze vybrat konkrétní Charitu, které chce dárce přispět. Přesný návod, jak darovat přes platební bránu Online koledy, krok po kroku naleznete na webu Tříkrálové sbírky. Během roku je též možné poslat bezhotovostní dar složenkou nebo na sbírkový účet: číslo 66008822/0800 u České spořitelny, VS 777.

Případně zaslat dárcovskou SMS:

DMS KOLEDA 30 nebo DMS TRV KOLEDA 30; DMS KOLEDA 60 nebo DMS TRV KOLEDA 60 případně DMS KOLEDA 90 nebo DMS TRV KOLEDA 90, DMS KOLEDA 190 nebo DMS TRV KOLEDA 190, a to na číslo 87 777. Více na www.darcovskasms.cz.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných