Tvrdá pravidla pro zahrádky v Praze: Bez záchodu ani kůrku chleba

30. 05. 202420:14
Tvrdá pravidla pro zahrádky v Praze: Bez záchodu ani kůrku chleba
foto: Rudolf Komár pro PrahaIN.cz/Letní zahrádka, ilustrační foto

Serveru PrahaIN.cz se podařilo získat usnesení rady hlavního města týkající se pravidel pro posuzování žádostí o uzavření nájemní smlouvy na umístění restaurační zahrádky na území Pražské památkové rezervace a památkových zón.

Jinými slovy řečeno dokument specifikuje, za jakých podmínek provozovatel získá povolení. A ještě jinak řečeno: dokument současně upozorňuje i na to, za jakých podmínek provozovatel povolení rozhodně nezíská.

Při posuzování žádostí o uzavření nájemní smlouvy na umístění restaurační zahrádky na území Pražské památkové rezervace a památkových zón se vždy uplatní následující pravidla: Kapacita restaurační zahrádky provozovny nesmí mít kapacitu vyšší, než je zkolaudovaná kapacita vnitřní části provozovny. S provozovatelem provozovny bez hygienického zázemí nemůže být uzavřena nájemní smlouva na umístění restaurační zahrádky, s výjimkou denní zahrádky (umístění dvou samostatných stolků, každý se dvěma židlemi podél fasády provozovny, pozn. red.).

Maximální vzdálenost hlavního vstupu do provozovny od nejzazšího místa restaurační zahrádky je stanovena na padesát metrů. Nové smlouvy se uzavírají na dobu tří let, po jejímž uplynutí dojde automaticky ke změně nájmu na dobu neurčitou.  Plocha pro restaurační zahrádku je standardně pronajímána provozovatelům, jejichž provozovny mají vstup z uliční úrovně.

Z citovaného usnesení. zdroj: Magistrát hlavního města

Pirátský tisk

V případě, že se restaurační zahrádka nachází na chodníku či v pěší zóně do vzdálenosti tří metrů od objektu (v ploše jeho sklopené fasády), je možné provozovat restaurační zahrádku pouze se souhlasem provozovatele provozovny nacházející se v parteru tohoto objektu.

V usnesení se rovněž píše, že na plochu vymezenou pro restaurační zahrádku ve vozovce nebo dále než tři metry od objektu (v ploše jeho sklopené fasády) může být umístěna i restaurační zahrádka jiného provozovatele, než je v objektu, u kterého se sklápí fasáda.

Hlavním cílem je podle důvodové zprávy, kterou má redakce také k dispozici, zajistit maximální flexibilitu pro rozhodování magistrátní komise o žádostech o uzavření nájemní  smlouvy na pozemky ve vlastnictví hlavního města „za účelem umístění restaurační zahrádky, neblokování  možností pro variantní řešení a nově navrhovaný princip pro maximálním využití vymezených ploch pro restaurační zahrádky“.

Předkladatelem tisku byl radní pro majetek Adam Zábranský (Piráti).

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných