Unie: V restauracích a hotelích v zimě maximálně 19 °C

27. 07. 202216:33
Unie:  V restauracích a hotelích v zimě maximálně 19 °C
foto: Jan Svoboda, PrahaIN.cz/Tempo Clubhouse

V Bruselu se během úterý uskutečnila mimořádná Rada EU pro energetiku, kterou svolal ministr Síkela. Jejím podstatným závěrem je omezení závislosti členských států na ruském plynu. Týká se to především snížení poptávky o patnáct procent. Jak přesně k tomu dojde? Odpovědělo tiskové oddělení českého resortu průmyslu.

Navržená opatření mají podle všech zástupců EU zajistit dostatek dodávek plynu pro chráněné zákazníky, koordinovat snižování spotřeby plynu v domácnostech, veřejných budovách, energetice a průmyslu.

Seznam prozatím obsahuje výčet preventivních opatření a věnuje se mimo jiné i společné poptávce členských států, úsporám skrze snižování spotřeby v sektorech vytápění a chlazení, navrhuje snížení teploty ve veřejných budovách na 19 °C a v domácnostech snížení o 1 °C.

Jakým způsobem se citovaná doporučení budou dodržovat, jasné není.

Klíčové je ovšem specifikovat pojem veřejná budova. Taková budova je totiž navržená a postavená pro podporu veřejné infrastruktury a systémů. Mezi veřejné budovy patří například restaurace, ubytovací zařízení, administrativní nebo vzdělávací budovy či sportoviště.

Hledání nových cest

Další definice hovoří o tom, že je to budova užívaná orgánem veřejné moci nebo státní správy, samosprávy: ministerstva, soudy, policie, městský úřad, obecní policie a podobně.

Cílem je zajistit dostatek plynu pro celou EU před nadcházející zimou s ohledem na možné přerušení dodávek z Ruska.

„Děkuji všem, kteří se na úspěchu podíleli a pomohli nalézt silný evropský kompromis," uvedl ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

Po rokování ministrů. Zdroj: Twitter

Rada EU se rovněž shodla, že členské státy, které nejsou propojeny s plynárenskými sítěmi jiných členských států, jsou osvobozeny od povinného snižování plynu, protože by nebyly schopny uvolnit významné objemy plynovodu ve prospěch ostatních členských států.

Ty členské státy, jejichž elektrické sítě nejsou synchronizovány s evropskou elektrizační soustavou a jsou silně závislé na plynu pro výrobu elektřiny, jsou rovněž vyňaty, aby se předešlo riziku krize dodávek elektřiny.

Evropská komise o dalších dodávkách zemního plynu jedná s Nigérií a již dojednala memoranda s Izraelem, Egyptem, Ázerbájdžánem nebo s Norskem.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných