Úpravna vody Káraný slaví 110 let. V plánu jsou další modernizace

16. 06. 202411:07
Úpravna vody Káraný slaví 110 let. V plánu jsou další modernizace
foto: Vít Hassan pro PrahaIN.cz/Podolská vodárna, ilustrační foto

Již 110 let funguje v Praze úpravna vody Káraný. Ve své době byla ukázkou technického pokroku a architektonických kvalit. Dodnes dodává pitnou vodu nejen Praze, ale i desítkám okolních měst a obcí.

„Káranská vodárna je jedním ze tří pilířů pražské vodohospodářské infrastruktury. Po Želivce je druhým nejvýznamnějším zdrojem. Za celou dobu svého provozu vyrobila přes čtyři miliardy kubíků pitné vody. Svůj vrchol zažila v roce 1989, kdy do sítě dodala více než šedesát miliónů kubíků,“ uvedl v tiskové zprávě generální ředitel Pražských vodovodů a kanalizací Petr Mrkos.

Pražské vodovody a kanalizace prý myslí i na budoucnost tohoto zařízení. „Jsme si vědomi potřeby investic. Ty probíhají nejen přímo na úpravně, ale již jsme začali s rekonstrukcí výtlačných řadů a budeme v ní pokračovat,“ zdůraznil radní hlavního města pro oblast infrastruktury Michal Hroza (TOP09) s tím, že nejstarší výtlačný řad mířící na vodojem Flora je z roku 1914.

V současné době probíhá rekonstrukce odželezovny, která by měla skončit v polovině letošního roku. „Investice zahrnuje kromě stavebních konstrukcí i výměnu dvou pracích čerpadel, všech technologických potrubí za nerezové, výměnu armatur u všech šesti otevřených rychlofiltrů. Dále výměnu stavební i technologické elektroinstalace,“ vypočítal Hroza. 

Provoz úpravny vody byl oficiálně spuštěn 1. ledna 1914 a 30. prosince 1916 byly dobudovány dva vodojemy v Praze na Floře. Během let se vodárna upravovala a modernizovala, aby udržela krok s neustále rostoucími potřebami města. Původní technologií čerpání vody do metropole byla parní strojovna s dvojčinnými čerpadly, které tlačily vodu do 23 kilometrů dlouhého výtlačného řadu s převýšením více než 120 metrů. Ve 30. a 40. letech došlo k elektrifikaci a zvýšení výkonu. V letech 1965-1969 se uskutečnila důležitá intenzifikace výroby vybudováním umělé infiltrace o výkonu 900 litrů za sekundu, která zdvojnásobila kapacitu vodárny. Důležitým momentem bylo také vybudování třetího přívodního řadu DN 1600 do vodojemu v Ládví v letech 1986-1993. K další modernizaci došlo v 90. letech, kdy byla především dvě hlavní čerpadla vyměněna za nová.

Jak dále uvádí tisková zpráva, Káranská vodárna také připomíná historii a důležitost inovací ve veřejných službách. Vodárna se vyznačuje jedinečnou elegantní architekturou, která je dodnes obdivována. Její výstavba byla důležitým momentem ve vývoji celé pražské aglomerace, protože jí předcházelo několik desetiletí sporů mezi Prahou a jejími předměstími o řešení celé vodovodní otázky. Teprve po spuštění káranské vodárny bylo možné začít úspěšně bojovat s břišním tyfem, který postihoval město a okolí v době používání místních zdrojů vody a především během první světové války v letech 1914-1918 zachránila vodárna celé souměstí před vlnami chorob. 

V současné době Prahu pitnou vodou zásobuje Káraný zhruba z 25 procent. 63 procent poté pochází z úpravny vody Želivka a 12 procent z úpravny v Podolí. Voda z Káraného má charakter podzemní vody, je tvrdší než voda z Podolí či Želivky a je distribuována především do severní části Prahy.

Úpravna vody v Praze Podolí byla uvedena do provozu v roce 1929 a v současní době je důležitým rezervoárem pitné vody v případě poruch v Káraném a na Želivce. Výstavba úpravny Želivka probíhala po etapách, byla zahájena v roce 1965. Maximální výkon je 7.000 litrů za sekundu pitné vody, průměr je 3.200 litrů za sekundu, řadí se k největším v Evropě. 

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných