Úřad Prahy 14 místní ohodnotili na jedničku, ale pohoršil si

08. 06. 202411:10
Úřad Prahy 14 místní ohodnotili na jedničku, ale pohoršil si
foto: Vít Hassan pro PrahaIN.cz/Úřad městské části Praha 14

V budovách úřadu městské části Praha 14 proběhla letos v dubnu každoroční anketa spokojenosti s nabízenými službami jednotlivých agend. Úřad si od loňska nepatrně pohoršil, pořád ho však místní ohodnotili průměrně jedničkou. Nejhoršího skóre dosáhl odbor dopravy, na vysvědčení by si odnesl dvojku. Dvojkařem je i odbor Životního prostředí.

Každý rok zjišťuje radnice Prahy 14, jak si u svých občanů stojí. Jednotlivé agendy mohli v průběhu dubna místní hodnotit známkami jako ve škole, tedy na škále od 1 do 5. Výsledkem je průměrná známka 1,31. Oproti loňsku jde o nepatrné zhoršení, skóre úřadu se ostatně od roku 2021 zhoršuje pravidelně.

„Tímto bychom rádi poděkovali všem, kteří vyplnili elektronický dotazník, tentokrát jsme získali zpětnou vazbu od 1.366 občanů. Většina klientů byla se službami poskytnutými úřadem velmi spokojena. Získané podněty a připomínky řešíme a případně zapracujeme v rámci dalšího zlepšování našich služeb,“ poděkovala radnice na webu.

Respondentů bylo méně, výsledná známka je horší

Anketa probíhala v měsíci dubnu elektronickou formou. Respondenti ji mohli stáhnout do mobilu prostřednictvím QR kódu anebo vyplnit přímo ve vestibulech úřadu za pomoci asistentů. Odevzdaných formulářů bylo nakonec meziročně o 188 méně, důvodem mohla být i menší návštěvnost úřadu.

Jak stojí v dokumentu seznamujícím s výsledky, úřad si vysloužil průměrnou známku 1,31. Vloni to přitom bylo 1,24. Nejlépe hodnoceným se letos stal odbor živnostenský, který získal hodnocení 1,04. Z celkem 135 hodnocení dostal jen šest dvojek. Druhým premiantem se stalo oddělení občanských průkazů a pasů s průměrnou známkou 1,07. Hlasovalo pro něj 778 lidí, přičemž 738 bylo jedniček. Obě agendy si meziročně polepšily.

Nejhorší je doprava a životní prostředí

Naopak nejhorší hodnocení patřilo odboru dopravy. Výsledek 1,86 tvořilo 135 odpovědí, z nichž 27 bylo jedniček a 6 pětek. K tomu dvě čtyřky a jedna dvojka. Vloni byl přitom tento odbor hodnocen známkou 1,31. Pohoršilo si i životní prostředí. Z loňských 1,22 se propadlo ke známce 1,77.

Meziroční zhoršování výsledků by pro radnici nemělo být překvapivé. Sestupný trend pozoruje už od roku 2021. Celkové hodnocení tehdy dosáhlo hodnoty 1,14, následující roky to pak bylo 1,18, 1,24 a letos 1,31.

Spolupráci s klienty podporuje koncepce rozvoje veřejné správy

Úkolem veřejné správy obecně je spolupracovat s klienty a vyřizovat jejich potřeby a požadavky. Zpětná vazba by tak měla být důležitá pro každý úřad. Už z názvu je patrné, že na klienty se orientuje také koncepce rozvoje veřejné správy z roku 2021 s názvem Klientsky orientovaná veřejná správa 2030.

Tento strategický dokument má dle informací z webu Ministerstva vnitra (MV) za cíl definovat rozvoj veřejné správy v letech 2021 až 2030. Hlavní vizí je snaha o zvýšení proklientské orientace veřejné správy, což má vést ke zvyšování prosperity republiky. Dosažení této vize pomáhá pět strategických cílů, zaměřujících se na zvýšení kvality a dostupnosti služeb, veřejné správy, zlepšení fungování systému veřejné správy i jednotlivých institucí, zvýšení kompetence lidských zdrojů či zlepšení informovanosti a usnadnění participace občanů.

V tvorbě dokumentu byla navíc implementována i anketa, kterou MV v roce 2018 nabídla k vyplnění odborné i laické veřejnosti. Otázky se týkaly toho, jakým směrem by se měla veřejná správa dle respondentů ubírat nebo jaké jsou její největší problémy.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných