V Braníku vznikl nový vodní biotop. Koupání jen na vlastní nebezpečí

29. 07. 202320:15
V Braníku vznikl nový vodní biotop. Koupání jen na vlastní nebezpečí
foto: praha4.cz/Biotop Braník v ulici Za Mlýnem

Po téměř pěti letech plánování a bezmála půlroční výstavbě byl v ulici Za Mlýnem v Praze 4 zpřístupněn veřejnosti vodní biotop Braník. Jen několik týdnů po napuštění stačilo, aby se v něm objevilo několik druhů vodních živočichů jako jsou vážky, šídla a skokani. V jezírku se může koupat, ale jeho hlavní funkce pro návštěvníky spočívá v relaxaci a ekologické osvětě.

Jak se uvádí na webových stránkách městské části Praha 4, vodní plocha je napájena ze zdrojů podzemní a dočasně i povrchové vody. Poté, co se hydrologicky stabilizuje, by měl být biotop dotován pouze chladnou, podzemní vodou. Díky nízké teplotě vody a vysokému obsahu železa by měla být v jezeře zajištěna celoročně vysoká kvalita vody bez přítomnosti sinic a vodního květu.

„Biotop jsme osázeli celkem dvaceti sedmi druhy vodních a mokřadních rostlin, včetně chráněných druhů jako je kosatec sibiřský, ďáblík bahenní nebo leknín bílý,“ uvedl Tomáš Hrdinka (ANO 2011), radní pro životní prostředí a místní Agendu 21, iniciátor projektu vodního biotopu.

„Do jezera přitéká více vody, než se odpaří z jeho hladiny nebo vsákne do podloží. Výsledkem je pak trvalý přetok z jezera do nedalekého Kunratického potoka,“ uvedl Tomáš Hrdinka, který je profesí hydrolog.

Koupání dovoleno, ale nedoporučeno

Biotop Braník není určen ke koupání, byl vybudován se záměrem navýšit druhovou rozmanitost organismů v nivě uměle napřímeného Kunratického potoka.

Koupání v biotopu není zakázáno, vstup do vody je však na vlastní nebezpečí, protože městská část Praha 4 nemůže garantovat hygienickou nezávadnost vody v jezeře. V těsné blízkosti biotopu prochází páteřní stoka odvodňující jižní část Prahy a vzhledem k jejímu stáří není možné vyloučit průnik odpadní vody a tedy i bakterií do studny, ze které se čerpá voda pro biotop.

Vzhledem k tomu, že se v tomto případě nejedná o takzvanou koupací vodu, městská část nebude zajišťovat ani pravidelné rozbory vody, které by jinak byly povinné.

Ani koupání psů nebude zakázané, Praha 4 nicméně žádá majitele psů, aby brali ohled na čerstvě vysázené vodní rostliny, které by psi mohli poškodit. Bezpečně se s ohledem na ještě nezakořeněné rostliny dá do vody přistupovat od nátoku do jezera.

Naučná ministezka na břehu

Na břehu jezera byla vybudována naučná ministezka, která v sedmi zastaveních představí návštěvníkům biotop a jeho květenu včetně technického popisu vodní nádrže, a dále případné zájemce seznámí s problematikou změny klimatu a tepelným ostrovem města.

Kromě ekologické a vzdělávací funkce by měl biotop sloužit návštěvníkům především k jejich relaxaci.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných