V centru města byly naistalovány senzory pro měření znečištění ovzduší

11. 07. 202210:23
V centru města byly naistalovány senzory pro měření znečištění ovzduší
foto: MČ Praha 2/Senzor měření kvality vzduchu

Český hydrometeorologický ústav bude pomocí nově nainstalovaných senzorů měřit kvalitu ovzduší v centru města. Hlavní měření bude probíhat mezi Václavským náměstím a Nuselským mostem.

Hlavním cílem projektu Turban, jak vyplívá z informací na webu, je zdokonalit atmosférický model městského prostředí za pomoci nejmodernějších technologií a zdokonalit měření a pozorování kvality ovzduší v centru města. ČHMÚ chce také porovnat měření v Praze a Bergenu. Výsledky by pak mohly pomoci v rozhodování v oblastech souvisejících s kvalitou ovzduší a tepelného smogu.

Důležitý byl výběr konkrétního umístění senzorů. Hlavním prostorem se nakonec stala oblast mezi Václavským náměstím a Nuselským mostem v ulicích Sokolská a Legerova. Zařízení byla nainstalována na budovy městské části Praha 2, České komory autorizovaných inženýrů a techniků, Pražských vodovodů a kanalizací, Kolejí Budeč a Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy.

Senzorů si ani nevšimnete

Samotná zařízení jsou nízkonákladová, váží méně než jeden a půl kilogramu a svými rozměry nepřekračují 20 centimetrů. Díky tomu nijak neruší vzhled okolního prostředí ani v historických částech města. Nainstalováno jich bylo celkem 20.

Senzory měří ve vzduchu koncentraci prašného aerosolu a plynů oxidu dusičitého a ozonu. Ty dlouhodobě zatěžují města s vysokou dopravní zátěží. Měření bude probíhat po zbytek letošního roku.

Špatný vzduch snižuje délku i kvalitu života

Projekt Turban reaguje na nárůst závažných extrémních projevů počasí, které v posledních letech zasáhly celý svět. Kvalitu městského prostředí a tepelný komfort obyvatel zhoršují dlouhé vlny veder i mrazů.

Na znečištění ovzduší má největší podíl doprava, průmysl a vytápění. Špatný vzduch má pak za následek vyšší nemocnost a úmrtnost obyvatel měst. Nejpalčivější je tento problém právě v centrech velkých měst.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných