V Česku je přes milion cizinců

10. 09. 202222:34
V Česku je přes milion cizinců
foto: Hans Štembera, PrahaIN.cz/Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině v Kongresovém centru Praha

Ministerstvo vnitra vydalo čtvrtletní zprávu od migraci za 2. čtvrtletí roku 2022. Obsahuje statistiku cizinců legálně pobývajících v České republice a informace o počtech migrantů pohybujících se na jedné ze tří hlavních migračních tras do Evropské Unie.

tiskové zprávě Ministerstvo vnitra informuje, že čtvrtletní zpráva o migraci obsahuje data týkající se mezinárodní ochrany a specifikuje počty nelegálních migrantů na jednotlivých trasách do EU, které se dělí na východní, centrální a západní středomořskou trasu.

Legální migrace

Počet cizinců na území České republiky setrvale stoupá, k 30. červnu 2022 zde pobývalo celkem 1 053 568 osob cizí státní příslušnosti, z toho 725 236 na základě oprávnění k přechodnému pobytu a 328 332 na základě oprávnění k trvalému pobytu. V tříletém meziročním srovnání se jedná o nárůst ve výši 76 procent.

Výrazný nárůst počtu cizinců je způsoben zejména vydáváním dočasné ochrany státním příslušníkům Ukrajiny, kteří prchají před násilím a důsledky válečných bojů ve své zemi. Do konce letošního června bylo v České republice vydáno celkem 376 310 dlouhodobých víz za účelem dočasné ochrany.

Mezi více než milionem legálně pobývajících cizinců na území České republiky je 79 procent občanů ze třetích zemí a 21 procent ze členských států EU, EHP a Švýcarska.

U cizinců ze třetích zemí majících přechodný pobyt na území České republiky převažuje jako účel pobytu dočasná ochrana ve 62 procentech případů, následuje 20 procent za účelem zaměstnání, dalšími důvody pro přechodný pobyt jsou sloučení rodiny, studium a podnikání, všechny v jednotkách procent.

Nelegální migrace

Za první půlrok letošního roku bylo na území České republiky zjištěno celkem 4 543 osob při nelegální migraci. V porovnání s rokem 2021 došlo k poklesu počtu o 16 procent. Na nelegální migraci se nejvíce podíleli občané Ukrajiny v počtu 1 742 osob, následuje Sýrie s 676 osobami, Moldavsko s 518 a Vietnam s 211 osobami.

Při nelegální tranzitní migraci bylo zadrženo 905 migrantů, což představuje mezi čtvrtletími letošního roku téměř čtyřnásobný nárůst. Nejvíce z nich bylo státními příslušníky Sýrie v počtu 594 osob, další v pořadí byli migranti z Turecka v počtu 71 osob.

Aktuální situace na migračních trasách

Ve druhém čtvrtletí roku 2022 přicestovalo do Evropy nelegálně celkem 31 076 migrantů,   z toho 29 061 po moři přes Španělsko, Itálii, Řecko, Maltu a Kypr a 2 015 po vnitrozemských trasách. Oproti stejnému období v roce 2021 vzrostly příjezdy do Evropy o 35 procent.

V roce 2022 přicestovalo do Evropy k 30.červnu nelegálně celkem 49 239 osob, z čehož celkem 45 241 osob připlulo po moři a 3 998 přišlo vnitrozemskou cestou.

 

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných