V Dopravním podniku obsazují lukrativní pracovní pozici

23. 08. 202214:29
V Dopravním podniku obsazují lukrativní pracovní pozici
foto: DPP/Budova dopravního podniku

Dne 22. srpna vyhlásilo představenstvo Dopravního podniku hlavního města Prahy (DPP) výběrové řízení na obsazení pozice ekonomického ředitele, nebo ředitelky, tedy na pozici, kterou donedávna zastával obviněný v kauze Dozimetr Matej Augustín. Médiím to mailem oznámila tisková mluvčí Aneta Řehková.

Zájemci, kteří splňují požadavky pro výkon funkce, mohou mohou podat přihlášku společně se životopisem a motivačním dopisem do 9. září 2022 do 18:00 prostřednictvím kariérních stránek dpp.jobs.cz nebo ji mohou do DPP zaslat poštou, vše v českém jazyce. Výběrové řízení bude vícekolové. 

Budoucí ředitel/ka se podle webových stránek bude podílet například na stanovení a realizaci celkové vize a strategie společnosti definované jediným akcionářem, na řízení rozvoje společnosti dle schválených finančních, obchodních a investičních plánů, bude zabezpečovat a řídit finanční, bankovní a úvěrovou politiku DPP. Bude zpracovávat rozpočty, kalkulace a analýzy. 

Mezi požadavky, které jsou na budoucího ředitele kladeny, patří: vysokoškolské vzdělání, minimálně 5 let praxe v řízení organizace, orientace v oboru působení DPP, zkušenosti s velkými finančními akcemi a mnoho dalších. 

Předchozí ekonomický ředitel Matej Augustín byl ze své funkce odvolán k 15. červnu letošního roku. Ve středu 22. června poslal soud Augustína do vazby. Je totiž jeden z obviněných v kauze Dozimetr, policisté ho viní z účastí na organizované zločinecké skupině a za přijetí úplatku. 

Do DPP Mateje Augustína údajně prosazoval Petr Hlubuček a Michal Redl.

Předsedou představenstva DPP zůstal Petr Witovski, místopředsedou je Ladislav Urbánek, dalšími členy jsou Jiří Špička, Jan Šurovský, Marek Kopřiva. Předsedou dozorčí rady je náměstek primátora pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě). Místopředsedou pak Pavel Vyhnánek (Praha sobě), Jan Marek a Oldřich Schneider. 

Charakteristika náplně funkce:

Podílí se na stanovení a realizaci celkové vize a strategie společnosti definované jediným akcionářem

Jako člen nejvyššího vedení má zodpovědnost za vytvoření a udržování řídicího a kontrolního systému ve smyslu funkčnosti, optimalizace a efektivnosti

Podílí se na řízení rozvoje společnosti dle schválených finančních, obchodních a investičních plánů

Zajišťuje uplatňování řádných řídicích, administrativních, účetních a dalších postupů

Koordinuje a vykonává dohled nad klíčovými procesy ve společnosti v ekonomické oblasti, s cílem jejich optimalizace a zvyšování efektivity (zejména z hlediska organizačního uspořádání, strategie řízení rizik a celkového předmětu činnosti DPP)

Reprezentuje společnost na jednáních s dalšími organizacemi a subjekty

Řídí a zabezpečuje finanční, bankovní a úvěrovou politiku DPP

Zpracovává rozpočty, kalkulace, analýzy a statistiky DPP

Komplexně organizuje a řídí oblast daní

Zodpovídá za roční účetní audit a roční uzávěrky

Zajišťuje proces skladového hospodářství

Zajišťuje proces centrálního nakládání s nemovitým majetkem DPP

Zajišťuje provoz a koordinaci IT

Zajišťuje archivní a spisové služby DPP

Zabezpečuje úkony v oblasti finanční analýzy, finanční bilance a kontroly, úvěrové politiky a pojištění majetku

Zabezpečuje účetní služby ve smyslu platných předpisů

Komplexně organizuje řízení a koordinaci obchodní politiky související s tarifní a prodejní problematikou v oblasti všech druhů jízdenek MHD a automatizovaného předprodeje jízdních dokladů a další

 

 

Požadavky a předpoklady:

Ukončené vysokoškolské vzdělání II. stupně v oboru ekonomickém

Minimálně 5 let praxe v řízení organizace (min. 1 linie řízení pod linií řízení vrcholového managementu „B -1“) nebo zkušenosti ve funkci vrcholového managementu v obchodní korporaci během posledních 10 let (společnost minimálně s 500 zaměstnanci)

Znalost zákona o obchodních korporacích a souvisejících předpisů

Orientace v oboru působení DPP

Zkušenost s velkými investičními akcemi (v rámci plánování rozvoje dopravní infrastruktury) výhodou

Zkušenost s tvorbou koncepčních a strategických dokumentů

Přehled o ekonomickém a finančním řízení podniku

Znalost práce s platformou SAP S/4HANA výhodou

Vynikající organizační, komunikační a prezentační dovednosti

Spolehlivost a občanská bezúhonnost a důvěryhodnost

Doložení výpisu z Rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce)

Schopnost veřejně vystupovat

 

 

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných