V loňském roce Pražané navýšili množství tříděného odpadu. Nejvíce narostl podíl bioodpadu

30. 01. 202318:43
V loňském roce Pražané navýšili množství tříděného odpadu. Nejvíce narostl podíl bioodpadu
foto: Marek Jindra, PrahaIN.cz/Kontejnery v ulici Na kanálce

Domácnosti v hlavním městě snížily meziročně v roce 2022 množství směsného komunálního odpadu o 4.500 tun. Pražské služby a.s. (PSAS) uvedly, že se naopak zvýšil podíl všech tříděných odpadů. K největšímu nárůstu došlo u bioodpadu, kterého obyvatelé hlavního města odevzdali téměř 13.000 tun. Od letošního dubna společnost plánuje postupné zavádění společného, tzv. multikomoditního sběru některých využitelných složek komunálního odpadu na území metropole.

Na svých webových stránkách uvádí PSAS, že k meziročnímu poklesu došlo v případě směsného odpadu naposledy před osmi lety v roce 2014. V popelnicích skončilo v loňském roce 256.010 tun odpadu. Celkem je v Praze 123.000 popelnic na směsný odpad. 

„Podle všeho se daří částečně odklonit biologicky rozložitelný odpad z černých nádob do těch hnědých. Dosud platilo, že až 40 procent obsahu černých popelnic je tvořeno právě bioodpadem,“ řekl tiskový mluvčí Pražských služeb Radim Mana.

Ke zvýšení podílu bioodpadu došlo v loňském roce po tom, kdy si lidé mohli od ledna objednat bezplatně hnědou popelnici, což vedlo ke zvýšení zájmu o tuto službu. Nárůst vyhozeného bioodpadu byl téměř stoprocentní. Po Praze se aktuálně nachází přes 34.900 těchto nádob na rostlinný bioodpad, které jsou umístěny samostatně dle požadavků vlastníků nemovitosti.

Dohromady v nich skončilo loni 12.845 tun bioodpadu, oproti 6.435 tunám vyhozeným v roce 2021. „Za tři roky od zařazení separace bioodpadu do celopražského odpadového systému ho Pražané vytřídili 24.276 tun a veškerá jeho produkce skončila na kompostárnách v Praze nebo Středočeském kraji,“ upřesnil Radim Mana.

Další tříděný odpad

Papírového odpadu bylo v loňském roce svezeno bezmála 25.766 tun, ve žlutých nádobách umístěných v metropoli skončilo 16.625 tun plastů a vytřídilo se 19.140 tun skla. Nejméně se odevzdalo nápojových kartonů s 1.126 tunami a kovových obalů v objemu 831 tun.

K dnešnímu dni se v metropoli nachází 3.482 venkovních stanovišť na tříděný odpad s barevnými kontejnery, domovních třídicích hnízd je 3.067. Celkově je po celé Praze rozmístěno asi 26.500 sběrných nádob na tříděný odpad.

Průměrná docházková vzdálenost na stanoviště tříděného odpadu je 169 metrů.

Nová třídící linka a multikomoditní sběr od jara 2023

PSAS aktuálně finalizují dokončení a vyladění provozu nové třídicí linky v Chrášťanech u Prahy. Zahájení provozu umožní následně postupné zavedení multikomoditního sběru odpadu. To prakticky představuje možnost odkládat do žlutých nádob určených ke sběru plastů ještě kovové obaly a nápojové kartony.

„Nová linka pak bude umět tyto tři různé komodity od sebe oddělit, proto je lze společně vhazovat do jedné odpadové nádoby. Nejde tedy o žádné nepromyšlené míchání odpadu. Už nebude nutné vyrazit ke stanovišti se 3 taškami, ale bude vám stačit jediná, “ uvedl Radim Mana.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných