V Modřanech vědí, jak zadržet dešťovou vodu

23. 04. 202213:48
V Modřanech vědí, jak zadržet dešťovou vodu
foto: Marek Jindra, PrahaIN.cz/Jarní záhon, ilustrační foto

Autobusová točna Na Beránku má od začátku roku novou podobou. Dříve nevyužitá zatravněná plocha s vydlážděným odtokovým kanálem byla v nedávné době přeměněna na dešťovou zahrádku. Její hlavní funkcí je zpomalení odtoku dešťové vody a zajištění maximální infiltrace do půdy. Slavnostní předání veřejnosti proběhne 21.dubna.

Jak se uvádí na webových stránkách městské části Praha 12, nová podoba točny svoji přeměnou na dešťovou zahrádku představuje moderní a ekologické řešení, jak zlepšit hospodaření s vodou v této části města. Biotopy v této oblasti trpí dlouhodobým nedostatkem vody vlivem nevhodně navržené kanalizační sítě okolní zástavby. Ta je namísto přirozeného vsaku vegetačními plochami sváděna do kanalizace a odváděna pryč z oblasti.

Slavnostní otevření dešťové zahrádky

Navržené řešení proměny autobusové točny by mělo přispět k řešení této dlouhodobé problematiky. S příchodem jara se objevuje celá řada rostlin vysázených na zahrádce, které podpoří přirozené zadržení vody.

Její slavnostní otevření se připravuje na 21. dubna, kdy bude v 15:30 za účasti zástupců městské části, a magistrátu předána veřejnosti. Celý projekt byl realizován díky finanční podpoře Nadašního fondu Veolia. Zúčastní se ho také zástupci Ekocentra Koniklec a firmy Grania s.r.o., která se postarala o veškeré realizační práce.

Ekocentrum Koniklec se stará již několik let o okolní mokřad Na Beránku. Letos již třetím rokem organizovali její zástupci prvního dubna úklid odpadků z celého území. Mokřad využívají jako úkryt a zdroj obživy různí živočichové a chodí sem také odpočívat obyvatelé nedalekého sídliště.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných