V Oboře Hvězda se začalo s pasením dobytka. Obnovená tradice trvá už dvacet let

25. 04. 202319:10
V Oboře Hvězda se začalo s pasením dobytka. Obnovená tradice trvá už dvacet let
foto: Vít Hassan pro PrahaIN.cz/Krávy v Oboře Hvězda

S tím, jak jaro nabývá pomalu na síle a příroda se probouzí, vyráží na pastvu do vybraných pražských lokalit dvě stáda skotu a čtyři smíšené stáda ovcí a koz. Pomáhají tak se šetrným hospodařením na chráněných územích a zároveň představují pro veřejnost vítané zpestření v podobě možnosti sledovat chování zvířat v jejich přirozeném prostředí.

Na chráněných územích se v hlavním městě pasou zvířata od roku 2000. Kromě obory Hvězda, kde už zvířata ukusují první travní stvoly, budou brzy k vidění také v Prokopském a Šáreckém údolí nebo například u sídliště Kamýk.

Jak se uvádí v tiskové zprávě magistrátu, zvířata svým působením vrací do přírodních lokalit jejich přirozený ráz a potvrzují, že tradiční způsob péče o krajinu často bývá ten nejlepší možný.

Krávy v Oboře Hvězda. Foto: Vít Hassan pro PrahaIN.cz

„Dostaly se ke mně i reakce veřejnosti, pro kterou bylo setkání se stádem ovcí během procházky příjemným překvapením a zpestřením, někteří lidé chodí stáda pozorovat cíleně jako součást víkendového relaxu. Je dobře, že Praha tento způsob péče o pastviny znovu bere za svůj a po dvaceti letech obnovené praxe už můžeme hovořit i o obnovené tradici,“ říká náměstkyně primátora hl. m. Prahy pro životní prostředí a klimatický plán Jana Komrsková.

Zvířata pomáhají udržet druhovou pestrost

První stádo skotu, které se nyní pohybuje v Oboře Hvězda, se později přesune na vybrané louky v oblasti Šeberova, Čimic, Lipenců nebo Šáreckého údolí. To druhé nalezne své působiště v suchém poldru Čihadla mezi čtvrtěmi Kyje a Dolní Počernice.

Pastva na území dnešní Prahy byla v historii běžným způsobem obhospodařování nejen stepí, ale i vlhkých luk. Po druhé světové válce byla přerušena a dotčené lokality postupně začaly degradovat a ztrácet svoji druhovou pestrost.

Obnovené spásání travního drnu pomáhá vytvářet holá místa, kde se díky tomu daří růstu i dalším rostlinným druhům. Ovce a kozy se pohybují na chráněných územích od roku 2000, s pastvou skotu se začalo v roce 2012.

Ovce a kozy

Pastva smíšenými stády ovcí a koz má letos začít v průběhu května. Všechna stáda budou stažena na přelomu října a listopadu. Do té doby se budou ovce a kozy pohybovat především po stepních lokalitách Prokopského a Šáreckého údolí, v Trojské kotlině ale i na mnoha dalších místech, která byla v minulosti vypásána, jako například na Pitkovické stráni nebo V hrobech nedaleko sídliště Kamýk.

Pastvu zajišťují každoročně zpravidla soukromí zemědělci, kteří uspěli ve výběrovém řízení. Za pastvu skotu letos Praha zaplatí necelý milion korun. Soutěž na zajištění pastvy koz a ovcí v současné době probíhá, cena za letošní rok tak zatím nebyla určena. V loňském roce se náklady dostaly na milion korun.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných