V Praze se chystá nová adresa. Náměstí Alžběty II.

24. 09. 202215:30
V Praze se chystá nová adresa. Náměstí Alžběty II.
foto: Shutterstock, na základě licence Flowee s.r.o./Královna Alžběta II.

Radní deváté městské části schválili na svém zasedání návrh na přejmenování veřejného prostranství ve Vysočanech obklopující budovou anglického gymnázia The English College in Prague na náměstí Alžběty II. Případnou změnu názvu musí definitivně schválit rada hlavního města.

Informaci zveřejnil starosta MČ Praha 9 Tomáš Portlík (ODS) a uvedl, že podobně jako zbytek světa, je i on a jeho kolegové na Devítce zarmouceni úmrtím královny Alžběty II. V úctě k britské panovnici, kterou respektovaly všechny země a národy bez ohledu na jejich názorové a politické ukotvení a jež se stala symbolem tradice a důstojnosti, vyjádřili radní deváté městské části přání, aby i na jejich území bylo místo, kde by si lidé mohli připomenout královnin odkaz.

Radní se shodli, že i s ohledem na symboliku je nejvhodnějším místem pro uvedený záměr prostranství se kolem budovy anglického gymnázia The English College in Prague, vymezené objektem Vysočanské radnice a obchodním centrem Fénix.

 

Zamýšlené umístění Náměstí Alžběty II. / foto: Mapy.cz

The English College in Prague je výběrové šestileté gymnázium s výukou v anglickém jazyce, které je registrováno v síti českých škol, studium je ukončeno mezinárodní maturitou International Baccalaureate. První studenti se ve škole začali učit v září 1994. Patronem anglického gymnázia je nový anglický král Karel III. a bývalý český prezident Václav Havel.

Změny názvů ulic v Praze

Veřejná místa se kvůli lepší orientaci pojmenovávají v Praze už od dob středověku. Přejmenování ulic a náměstí či mostů se historicky odehrávalo nejčastěji se změnou politického zřízení. Velká vlna přišla po vzniku Československa v roce 1918, později s nástupem a koncem okupace během 2. světové války, podobně i v souvislosti s existencí a pádem komunistického režimu.

V současnosti pojmenování či přejmenování veřejných prostranství v Praze schvaluje rada hlavního města. Předchází tomu projednání a schválení na příslušné městské části, která návrh následně postupuje magistrátní místopisné komisi. Po jeho schválení ho komise předkládá pražským radním k finálnímu projednání.

Posledním známým návrhem na přejmenování v Praze je změna názvu Koněvovy ulice na Hartigovu v Praze 3. V souvislosti s ruskou agresí na Ukrajině ho třetí městská část schválila letos v červnu a její zástupci ho předali k posouzení místopisné komisi. Zatím nedošlo k projednání radou hlavního města.

Podle platné legislativy nesmí být veřejné prostranství pojmenováno pro žijící osobě.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných