V srpnu zažijeme dva extrémně krásné úplňky

22. 07. 202311:10
V srpnu zažijeme dva extrémně krásné úplňky
foto: Petr Horálek, Slezská univerzita Opava (se svolením)/Vinou špatného překladu se v Čechách vžil pro tuto nádheru termín modrý úplněk. Vjem velkého Měsíce vůči hradu je důsledkem perspektivy.

Měsíc v úplňku na obloze bude obrovský a překvapí nás odstínem své barvy. Letošní srpen je výjimečný v tom, že se dočkáme úplňku hned dvakrát, a to 2. a pak ještě 30. srpna.

Tím ovšem zvláštnosti kolem srpnových úplňků podle webu Slezské univerzity v Opavě nekončí.

Veřejnost nazývá ráda tento typ úplňku slovy superúplněk anebo dokonce modrý superúplněk. Když to slyší astronomové, trochu se jim naježí chlupy, skryjí svůj zrak do hvězdářských ročenek a pochichtávají se pod vousy. Vědí, že nic z toho není pravda.

Ve vesmíru není nic ideálního

Bylo by zcela bláhové se domnívat, že planety a měsíce jsou kulaté, stejně tak, jako že jejich dráhy mají podobu kružnice. Stejně tak jako není Země koule, není dokonalou koulí ani Měsíc a ten se kolem nás nepohybuje na přísně kruhové dráze. Jeho dráha je eliptoidická. Když je k Zemi nejblíž, nachází se v takzvaném přízemí, když je od naší planety nejdál, najdeme ho v takzvaném odzemí.

Stejně tak se naše Země vůči Slunci nepohybuje po kruhové, ale po eliptické ose. Když je nejblíž k Slunci, mluvíme o takzvaném periheliu, tedy přísluní, když je nejdál, jde o afihelium, takzvané odsluní.

Představivost se vyplatí

Každý, kdo si zachoval ze školních let jen zbytky geometrické představivosti si teď může vybavit dvě vzájemně se otáčející a propletené elipsy. Když se jejich trasy k sobě přiblíží nejvíce, dočkáme se největšího Měsíce na obloze. To se stane právě během letošních srpnových úplňků. Oproti jiným měsíčním úplňkům náš vesmírný souputník vyroste na obloze o zhruba čtrnáct procent. Znovu je ale nutné dodat, že to není, protože by se najednou zvětšil, ale je nám prostě fakticky blíž.

Hnidopichy může potěšit informace, že budeme mít Měsíc „opravdu“ na dosah. Jeho vzdálenost bude zhruba 356 tisíc kilometrů. Ve fázi odzemí je pak Měsíc od nás zhruba o padesát tisíc kilometrů dál.

Mluvíme o vzdálenosti, kterou si nedokážeme moc představit. Nicméně malé srovnání dokážeme nabídnout. Běžnou chůzí člověk zvládne ujít čtyři kilometry za hodinu. K Měsíci bychom se tak dostali za 89 tisíc hodin. Když bychom nejedli, nespali, neodpočívali a stále jen šli, dorazíme na místo za deset let a dva měsíce. Do té vzdálenější polohy Měsíce by nám to trvalo ještě o jeden rok a čtyři měsíce delší dobu.

Při pozorování nebe si s námi zahrávají vlastní oči

Ještě větší pocit z Měsíce v úplňku budeme mít, když začne stoupat nad obzor. Tentokrát je na vině nedokonalost lidského oka. Pokud totiž vidíme na ztemnělém obzoru například domy, stromy nebo jiné budovy a za nimi Měsíc v úplňku, oko nás mate a bude nás informovat o tom, jak je Měsíc obrovský. Když však vystoupí Měsíc o něco výš a my už nebudeme mít porovnání s předměty na zemském povrchu a horizontu, oko už se zmást nenechá a naznačí nám, že Měsíc tak velký není.

Sdělovací prostředky rády označují tento Měsíc jako superúplněk kvůli své velikosti, astronomové to popírají, protože pro ně žádný takový termín neexistuje.

Špatný překlad, který se ujal

Ještě divočejší je to s formulací „modrý superúplněk“. Je to právě přesně naopak. „Měsíční světlo“, tedy od povrchu Měsíce odražené sluneční paprsky, při průchodu zemskou atmosférou oslabují během období přízemí své krátkovlnné složky. Ty jsou barevně modré, a proto je moc nevidíme. Proto bude mít Měsíc v úplňku v srpnu při svém východu i západu naopak mnohem více červenou barvu.

A jak vznikl nevýstižný název modrý měsíc? Nepochopeným překladem z angličtiny. Špatným frazeologickým uchopením anglického jazykového klišé „once in a blue moon“. Angličané použijí spojení: It happens once in a blue moon. To však v otrockém překladu neznamená: Stane se to, když je měsíc modrý, ale Stane se to jednou za uherský rok, popřípadě Stane se to jen výjimečně.

Úplněk vyhlížejte nad obzorem

Ale teď už k faktům a jasně daným číslům. Pokud si chcete počkat na dva krásné a obrovské srpnové úplňky, tak tady jsou časové údaje. Omračující úplněk nastane už 1. srpna 2023 ve 20:33 hodin, jenže našim očím se nad obzor vyloupne Měsíc až zhruba o patnáct minut později. Nejblíže k zemi bude těsně před osmou hodinou ráno druhý den, ale to už bude pro nás Čechy znovu už od 5. hodiny pod obzorem.

Lepší situace nastane na konci měsíce. Největší úplněk na nás čeká při východu 30. srpna zhruba v 19:30. Sledovat jeho nádheru na obloze bude možné celkem osm hodin.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných