Varování: Mizí kosi, vrabci, vlaštovky, rapidně i ježci

25. 05. 202320:36
Varování: Mizí kosi, vrabci, vlaštovky, rapidně i ježci
foto: Petr Kouba, PrahaIN.cz/Panské zahrady v Dubči. Ilustrační foto

Český svaz ochránců přírody už každoročně vyhlašuje na poslední květnovou sobotu soutěž Živá zahrada. Ochranáři k tomuto kroku přistoupili poté, co zjistili alarmující skutečnost, že z naší krajiny neuvěřitelnou rychlostí mizí řada živočišných druhů. Ani si neuvědomujeme, že naši zahradu už neobývají jako před pár lety motýli, čmeláci, ještěrky nebo některé druhy ptáků.

Co je příčinou tohoto úbytku? „Je to sterilní prostředí, které jsme vytvořili z našich zahrad,“ uvádí ochranáři na svém webu. „Intenzivně sekáme trávníky, vysazujeme řadu rostlin, které se do naší krajiny nehodí, stavíme zelené neprostupné ploty, zapomněli jsme na přirozená zákoutí a zdobíme si okolí cizokrajnými dřevinami.“ Vznikají tak sice na oko krásné plochy, ty jsou ale zcela nepřátelské k přírodě a k živočichům. Naprosto devastující vliv na živočišné obyvatele zahrad má pak postřiková chemie.

Soutěž spočívá v tom, že na své zahradě od pátku 26. května do neděle 28. května budete pozorovat zvířecí mumraj na vaší zahradě. Výskyt jednotlivých zvířecích druhů pak zapisujete.

Sčítáme ty, co mizí ze zahrad

I letos vydali ochranáři seznam živočichů, na které se letošní pozorování zaměřuje. Velký důraz je kladen na ptáky. V hledáčku milovníků přírody se tak ocitl letos na jaře například kos černý. Ještě nedávno se objevoval téměř ve všech zahradách, v posledních letech se však jeho počet prudce zmenšil a můžeme se s ním potkat jen na třech ze čtyř českých zahrad.

Stejně tak jsou na tom vrabci polní a vrabci domácí. Dřív nechyběli nikde, dnes se tímto druhem pyšní jen 84 procent českých zahrad. Letos ochranáři mapují také sýkorky anebo rychle mizící vlaštovky a jiřičky.

Neměli bychom ale hledět jenom k obloze a je potřeba se zaměřit i na jiné živočišné druhy. Rapidně mizí z našich zahrad ježci. Podle posledních údajů se vyskytují jen na 35 procentech našich zahrad. Ještě horší je to s motýli, kteří se skutečně stávají nedostatkovým zbožím.

Na webové stránce projektu Živá zahrada se můžete o jednotlivých zkoumaných druzích více dočíst. Najdete tu také zajímavé informace, jak od sebe rozeznávat například jednotlivé druhy ježků, sýkorek nebo čmeláků.

Navíc na této webové adrese najdete i přihlášku do soutěže Živá zahrada. Po jejím vyplnění budete na vlastní kartu zapisovat pozorování.

Vítězstvím je dobrý pocit

Napadá vás, co vyhrajete, když se jedná o soutěž?

Největším vítězstvím je v tuto chvíli úžasný pocit, že jste právě díky vaší zahradě zvrátili vymírání některých živočišných druhů. Ti, kteří na svém pozemku zaznamenají největší výskyt hodnocených druhů, mohou získat titul Živá zahrada.

Tím se do dnešního dne pyšní jen devadesát zahrad v naší zemi. Každý rok se tak toto ocenění předává průměrně čtyřem nebo pěti nejlepším.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných