Varování před bouřkami v Praze

14. 07. 202217:33
Varování před bouřkami v Praze
foto: Vít Hassan pro PrahaIN.cz/Bouřka

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) vydal výstrahu pro hlavní město Prahu, Středočeský kraj a části Jihočeského, Plzeňského, Libereckého, Královéhradeckého, Pardubického, Kraje Vysočina a Olomouckého před výskytem silných bouřek.

ČHMÚ očekává 14. července 2022 v době mezi 15:00 až 23:00 hodinou ojedinělý výskyt silných bouřek, které mají postupovat k východu až jihovýchodu. Budou doprovázeny především nárazy větru kolem 70 km/h, v menší míře kroupami o velikosti do 2 centimetrů možností přívalových srážek do 20 milimetrů.

Přívalový déšť může lokálně rozvodnit malé toky, zatopit sklepy nebo podchody a podjezdy. Nárazy větrů představují nebezpečí v podobě lámání větví stromů.

Lidé by měli dbát na bezpečnost zejména s ohledem na nebezpečí zásahu bleskem a úrazu padajícími a poletujícími předměty. Při řízení vozidla v bouřce se doporučuje snížit rychlost jízdy a dbát zvýšené opatrnosti.

Vývoj a postup bouřek lze sledovat na webu ČHMÚ.

Nebezpečí požárů v Jihomoravském kraji

Naproti hrozbě bouřek v Čechách hrozí v Jihomoravském a části Zlínského kraje vznik a šíření požárů v důsledku sucha. Pro snížení rizika vzniku požáru se doporučuje nerozdělávat oheň v přírodě a zejména v lesích, nevypalovat trávu, neodhazovat cigaretové nedopalky na zem, nepoužívat přenosné vařiče a jiné zdroje otevřeného ohně.

Obyvatelé dotčených oblastí by se měli řídit místními vyhláškami a zákazy, které k suchu a nebezpečí požárů mohou být vydány a také dbát na úsporné hospodaření s vodou.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných