Více třídění v pražských domácnostech i rekordní rok pro malešickou spalovnu

25. 02. 202419:12
Více třídění v pražských domácnostech i rekordní rok pro malešickou spalovnu
foto: Georgi Bidenko pro PrahaIN.cz/Vůz Pražských služeb, ilustrační foto

Pražské služby představily data za rok 2023, z nich vyplývá, že Pražané vytřídili o něco více odpadu a spalovna ZEVO Malešice z něj vyrobila nejvíce elektrické energie ve své historii.

Jak uvádí tisková zpráva, v roce 2023 skončilo ve směsných kontejnerech celkem 253 806 tun odpadu. Meziročně by se tak mělo jednat o 2 200 tun méně. Celkový podíl tříděného odpadu naopak meziročně vzrostl na číslo 80 431 tun.

„Nárůst jsme zaznamenali téměř u všech komodit, nejvíce u bioodpadu. V hnědých nádobách nashromáždili Pražané 15 265 tun zbytků rostlinného původu, cca o pětinu více než rok předtím. Více se vytřídilo také papíru, plastu, skla i kovu,“ uvádí ve zprávě tiskový mluvčí Pražských služeb Alexandr Komarnický.

Firma se stará v části města také o svoz obsahu malých košů, celkem jich má tak na starost 8 700. V roce 2023 z nich vyvezla až 4 665 tun odpadu.

V rámci dalších služeb se zahradníci Pražských služeb postarali o více než 630 tisíc metrů čtverečních zeleně. Tisková zpráva upřesňuje, že rozloha upravené plochy odpovídá až patnácti Václavským náměstím. Během zimního období bylo na údržbu komunikací potřeba přes 14 600 tun soli a 5 000 tun solného roztoku.

Přelomový byl loňský rok i pro Zařízení na energetické využití odpadu (ZEVO) Malešice, kde končí veškerý odpad z černých pražských kontejnerů. Za rok 2023 zde bylo zužitkováno 354 851 tun odpadu. Z něj vyrobená elektřina byla dodána do distribuční sítě, celkem se jednalo o 75 330 megawatthodin, což je nejvíce za celou historii.

„Takové množství proudu vystačí na celý rok více jak 20 tisícům pražských domácností. Jen pro porovnání: Jaderná elektrárna Temelín, která má v Česku největší instalovaný výkon, vyrobila v roce 2023 něco málo přes 16 milionů megawatthodin elektrické energie. ZEVO Malešice je tak na 0,5 procentech výkonu Temelína. Tady nezbývá než zabrat, protože skutečně máme v tomto směru co dohánět,“ sděluje ve zprávě Komarnický.

„V ZEVO Malešice končí obsah černých popelnic z Prahy, ale také další odpad, který tu energeticky využíváme. Vozí ho externí firmy i pravidelní klienti, končí tu část obsahu malých košů z metropole, jinak nevyužitelný výmět z třídicích linek nebo drtičky a tak dále,“ vysvětli redakci Komarnický.

Pro letošní rok se chtějí Pražské služby zaměřit na optimalizaci svozu multikomoditního sběru nebo další edukaci veřejnosti.

„Důležitá je pro nás především spolupráce Pražanů. Stačí co nejvíce zmenšit objem odpadu před jeho vyhozením. Leccos je možné roztrhat nebo sešlápnout. Přitom právě tato drobnost pomůže uvolnit místo v popelnici pro ostatní. Pokud zůstanou žluté nádoby i přesto pravidelně přeplněné, mohou se lidé obrátit na svou městskou část, odbor životního prostředí. Ať už napřímo, přes mobilní aplikaci Moje Praha nebo stránku odpady.mojepraha.eu. O navýšení počtu kontejnerů nebo častějším svozu rozhodují úředníci. Stejné řešení platí samozřejmě u všech barevných popelnic,“ dodává na závěr Komarnický.

Produkce odpadu v Česku

Jak uvedl v prosinci minulého roku Český statistický úřad na svém webu, v roce 2022 bylo vyprodukováno 5,4 milionů tun komunálního odpadu. Jednalo se o 1,3 procent více než v předešlém roce.

Z celkové produkce odpadů tvořilo až 60,9 procent odpad ze staveb, demolicí, spalování nebo ze zeminy. Na druhém místě se umístil kovový odpad s 13,4 procenty a až za ním směsný odpad s 11,3 procenty. Při přepočtu na obyvatele byl celorepublikový průměr 3 643 kilogramů na jednoho obyvatele.

Koncept jménem Zero waste

Myšlenka Zero waste, je snaha o minimalizování odpadu, který je nutno spalovat nebo odvážet na skládku. Koncept vyžaduje, aby lidé převzali odpovědnost za vlastní produkování odpadu a plýtvání při nákupu, jak uvádí webové stránky Zero wasters. Zároveň apeluje na firmy, aby své výrobky koncipovaly udržitelněji. V souvislosti se snahou o Zero waste životní styl vzniklo i mnoho swapovacích skupin, jejichž principem je výměna nepotřebných věcí mezi lidmi za něco užitečného. Mnoho lidí se i navrací k šetrnějším produktům při úklidu domácnosti nebo redukují plastové obaly při nákupu. V souvislosti s konceptem vzniklo i několik bezobalových prodejen, z nichž několik je i v hlavním městě.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných