Vládní opatření rozdělují společnost. Pomáhat Ukrajincům ale chce 70 procent lidí

24. 04. 202220:00
Vládní opatření rozdělují společnost. Pomáhat Ukrajincům ale chce 70 procent lidí
foto: Vít Hassan, PrahaIN.cz/Ukrajinská vlajka

Konkrétně sedm z deseti Čechů, oslovených agenturou STEM/MARK označuje za správné přijímání lidí prchajících z Ukrajiny. Mnoho lidí ale vyjadřuje také obavy z oslabování sociálních jistot. Dotazovaní se obávají také nárůstu nezaměstnanosti.

Podle uveřejněných výsledků agentury STEM/MARK vyplývá, že navíc většina dotazovaných je ochotna se na nezbytnou dobu uskromnit i na úkor vlastní životní úrovně, aby bylo možno uprchlíkům pomoci. Tuto obavu vyslovilo také sedmdesát procent dotazovaných (průzkum byl realitován mezi 24. březnem a 6. dubnem. Na dotazy odpovídalo 1171 respondentů ve věku od 18 let).

„Obtížně se odhaduje, jak dlouho nám tato velká míra solidarity až pohostinnosti vydrží. Pokud bude válka trvat i několik měsíců, můžeme se vlivem příchodu dalších a dalších lidí sami začít potýkat s ekonomickými či sociálními problémy a tuto situaci bude třeba navíc řešit na dalších úrovních – např. školství či zdravotní péče. Nabízí se paralela, zda v podobenství koronavirové epidemie se aktuálně nenacházíme ve stádiu šití roušek,“ uvádí v prohlášení na webu Jan Burianec ze STEM/MARK.

Více než polovina dotazovaných pociťuje obavy i o pracovní místa a bezmála každý druhý vyslovil obavy do celkovou soudržnost naší společnosti.

Samostatnou kapitolou je pohled na aktuální vládní opatření spojená s ukrajinskou krizí. 42 procent dotazovaných označilo vládní opatření jako „přehnaná“. 41 procent dotazovaných tvrdí, že vládní opatření jsou „dostatečná“ a pět procent je považuje za „nedostatečná“.

stem

Názory tazetelů na způsob pomoci Ukrajině, případně uprchlíkům. Zdroj: Agentura STEM/MARK

„Do pomoci Ukrajině se dle vlastního vyjádření nějakou formou zapojily dvě třetiny dospělé populace, což je v podle sociologů STEM/MARK celá aktivizovatelná část společnosti. Zdaleka nejčetnější formou pomoci byly finanční příspěvky, které uvedlo 38 procent respondentů. Tři z deseti dotázaných poskytli na pomoc Ukrajincům materiální dary,“ uvádí ve své zprávě ČTK.

Alarmující je pak také podle dat z dotazování nízká důvěra veřejnosti v integrační a absorpční kapacitu tuzemské společnosti.

Šest z deseti dotázaných si nemyslí, že se Česko o čtvrt milionu uprchlíků dokáže postarat dlouhodoběji (podle posledních údajů přišlo do České republiky již více než 300 tisíc utečenců, pozn.red.).

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných