Vlastní med ze střechy rovnou do kuchyně

19. 09. 202207:32
Vlastní med ze střechy rovnou do kuchyně
foto: Hotel Marriott/Včelí úly v centru Prahy na střeše hotelu Marriott

Pražský hotel Marriott se stal dalším místem, kam byly nainstalovány včelí úly. Během léta se střecha hotelu stala domovem pro devadesát tisíc včel, o které se budou starat ve třech úlech. Až stočí příští rok první várku medu, poputuje rovnou do kuchyně místní restaurace.

V tiskové zprávě hotel uvádí, že chov včel na střeše zapadá do konceptu hotelové restaurace The Artisan zaměřené na moderní české pokrmy ze sezónních produktů od lokálních farmářů. Místní Executive Sous Chef Peter Mikuláš, jenž bude společně s dalšími znalci zajišťovat včelám péči, se podle svých slov chtěl jejich chovatelstvím zabývat již delší dobu.

„Když se naskytla příležitost pořídit si vlastní včelstva v rámci našeho hotelu, neváhal jsem ani minutu. Věříme, že včely skvělým způsobem zapadají do našeho konceptu soběstačnosti a udržitelnosti, o který se v Artisanu snažíme, a budou vítaným obohacením pro naši kuchyni a především naše hosty,” říká Mikuláš.

Střešní včelařství ve městech je v posledních letech na vzestupu. V Praze se chovají včely kromě jiného na střeše Národního divadla či na střeše budovy magistrátu.

V městské zástavbě je totiž na rozdíl od venkovských aglomerací minimální zemědělská chemizace. Díky městské zeleni, zahradám a parkům, je zde také ideální dlouhá a pestrá pylová a nektarová nabídka. Výsledný produkt, med od včel chovaných na městských střechách, tak snese i ty nejtvrdší nároky na kvalitu a bez problémů obstojí ve srovnání s medy získávanými na venkově.

„Včely ve městech jsou navíc méně náchylné k různým onemocněním a stejně tak jsou v menší míře vystaveny pesticidům, jež se hojně využívají v zemědělství,“ dodává Peter Mikuláš. Jeho artisanské včely jsou před zimou ve skvělé kondici a příští rok, pokud vše půjde jak má, se očekává snůška ve výši několika desítek kilogramů medu.

Chov včel

Na území České republiky se může zabývat chovatelstvím včel každý, bez ohledu na vzdělání, praxi nebo věk. Tato činnost není podmíněna členstvím v žádném včelařském spolku nebo organizaci, které by ověřovaly způsobilost k chovu včel. Nicméně samotné včelaření je však regulované zákony, nařízeními a vyhláškami.

Podle Veterinárního zákona je včela charakterizována jako hospodářské zvíře a každý včelař musí být registrován u Českomoravské společnosti chovatelů, kde na základě podané žádosti obdrží včelař číslo chovatele a číslo stanoviště.

Každý chovatel včel musí nahlásit místo stanoviště na místně příslušný obecní nebo městský úřad, a následně ho každý rok do konce února potvrdit. Každoroční ohlášení je důležité pro pěstitele zemědělských plodin, kteří jsou povinni všem chovatelům včel nahlásit termín, kdy budou provádět postřiky. Včely zůstanou po tu dobu zavřené, aby se neotrávily.

Mezi další pravidelné povinnosti včelařů patří každoročně do poloviny září oznámit Českomoravské společnosti chovatelů aktuální počty včelstev na stanovištích. Musí také pravidelně ošetřovat včelstva proti onemocnění Varroáze dle zákonných nařízení a vyhlášek.

Pro pomoc s chovem, sdružování a výměnu informací je vhodné, aby se včelaři přihlásili do místního spolku Českého svazu včelařů.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných