Vlezli jsme do přístřešku bezdomovců, kteří děsí Libeň

13. 02. 202305:22
Vlezli jsme do přístřešku bezdomovců, kteří děsí Libeň
foto: Jiří Zemen, PrahaIN.cz/Obydlí narkomana pod Libeňským mostem

Zanedlouho uplyne sto let od chvíle, kdy mezi Holešovicemi a Libní vyrostl Libeňský most. Spousta lidí ho spojuje s narkomany a bezdomovci, stejně jako velkou část Prahy 8. A to platí i nadále. Problémy s tamními lidmi bez domova mají především autoservisy v jeho bezprostřední blízkosti. Okolí Palmovky zkrátka tyto lidi láká, „pomohla“ tomu i výstavba kontejnerového městečka, nad kterou se vznáší pachuť sváru mezi městskou částí a magistrátem.

Už před více než dvěma lety policie a hasiči informovali, že pod mostem v důsledku požáru příbytku bezdomovců zemřela žena. Nekončící problém, zdá se.

Redakce se o tom sama přesvědčila.

K Libeňskému mostu jsme vyrazili v rámci mapování přilehlého okolí luxusního bytového a kancelářského projektu DOCK, kde se se dokonale promítá kontrast dvou světů. Ale o tom až v dalším článku.

Krádeže v autoservisu 

Kousek od Libeňského mostu se nachází hned několik autoservisů. Ten nejbližší je doslova pár kroků od místa, kde se shromažďují bezdomovci. Už teď by někdo mohl předpokládat, že místní automechanici si leccos zažili.

A to nám potvrdili.

„Teď tam bydlí jedna fetka… Každej večer si tam rozdělává oheň, smrdí to na několik metrů. Hnus. Má tam svoje obydlí, strašný…,“ začal automechanik.

Nepříjemný zápach ze zapálených PET lahví a podobných věcí, které nejsou na pálení zrovna vhodné, by se ale jevil jako „menší“ problém. Narkomani a bezdomovci prý v tamním autoservisu opakovaně kradli.

„Ano, bohužel už několikrát nám vybrali auta. Nebylo to jednou. Kamery tady máme, všechno bylo natočené. A samozřejmě jsme to nahlásili na policii. Ale co s tím? Co si na takový fetce, která nic nemá, vzít? Nic,“ kroutil hlavou mechanik.

Přímo pod Libeňským mostem jsme viděli sice hodně odpadků, ale žádné stopy po tom, že by to tu někdo pravidelně obýval. Ovšem právě v podchodu mostu, o kterém automechanik mluvil, jsme viděli věci...

Pod Libeňským mostem... Zdroj: PrahaIN.cz

Jak to tam vypadá, vidíte sami.

O pár metrů dál v lednu vzniklo městečko

Jen o několik metrů dál se nachází poměrně nová bezdomovecká noclehárna.

Vznikla s trochou pachuti mezi magistrátem a osmou městskou částí. Krátce poté, co byla vystavěna, se na její adresu vyjádřil radní Prahy 8 Tomáš Hřebík (Společně pro Prahu 8). Prohlásil, že u Libeňského mostu vyrostlo nelegální kontejnerové městečko.

Podle Hřebíka místní šetření stavebního úřadu zjistilo, že projekt neměl stavební povolení. 

„Jedním z nejpalčivějších problémů Prahy 8 je bezpečnost, konkrétně bezdomovectví a drogově závislí. Okolí Palmovky je jedno z nejpostiženějších oblastí v Praze a magistrát tam nyní ještě přidá polínko do ohně,“ uvedl Hřebík.

Noclehárna u Libeňského mostu. Zdroj: PrahaIN.cz

„Proměna Palmovky v místo, kde se žije lidem dobře, nás stojí velké úsilí, a proto umístění kontejnerového městečka zásadně odmítáme. Nemáme nic proti pomoci lidem bez domova. Není ale možné, aby magistrát svévolně a bez povolení rozhodoval o tom, kde vzniknou bezdomovecké ubytovny či narkomanské stacionáře. Městské části musí být o těchto záměrech informovány a být v souladu. Jelikož je to ze strany magistrátu za poslední rok již několikátý pokus umístit potichu na Prahu 8 podobné zařízení a znehodnotit obyvatelům v bezprostřední lokalitě jejich bydlení, je nutné vyvinout tlak na magistrát a iniciovat diskuzi o budoucím vyváženém rozmístění sociálních služeb podobného charakteru. Klienti takových podpůrných institucí jsou po celé Praze, a proto by jim měla být pomoc poskytována cíleně. Nikoliv ji centralizovat na Praze 8 nebo v jiné městské části,“ přiblížil Hřebík.

„Zjišťovali jsme podrobnosti na odboru sociálních věcí MHMP. Rada HMP o tomto projektu vůbec nejednala. Je to čistě projekt paní radní pro sociální politiku. Prozatím je jeho trvání stanoveno na 3 měsíce, ale prodloužení nelze vyloučit. Je chválihodné, že magistrát chce řešit situaci lidí bez domova, ale nejde to z principu dělat bez vědomí městské části. Bohužel zde paní radní nechala kontejnery umístit nelegálně, aniž by požádala o schválení stavebním úřadem. Pojďme se prosím se zástupci Prahy sobě domluvit, že na takto zásadních projektech s dopadem na široké okolí budeme pracovat společně a otevřeně, na základě celoměstské koncepce. Rád do této diskuze o rovnoměrném rozložení zařízení pro sociálně problematické občany zapojím další městské části,“ uzavřel.

Místostarostka: Praha 8 je v této oblasti přetížená

Kapacita městečka je sedmdesát osob.

Místostarostka Prahy 8 Vladimíra Ludková (ODS) noclehárnu navštívila. Podle ní jsou podmínky zvládnuté a je splněno i hygienické minimum. Pomoc potřebným sice vítá, ale je proti dalšímu rozšiřování kapacit.

„Nouzovou situaci chápu, ale během prohlídky noclehárny jsem požádala, aby skončil styl magistrátní komunikace, kdy se o věcech v sociální oblasti dozvídám pozdě nebo z médií. Rovněž jsem se ptala, jaká doprovodná opatření jsou přijata, protože jak si lidé bez přístřeší navyknou na určitou lokalitu, setrvají tam.  Rozhodně nebudu nakloněna tomu, aby zde v budoucnu vznikla zimní noclehárna s mnohem větší kapacitou s argumentem, že když se osvědčila menší, může zde vzniknout větší. Praha 8 je v tomto ohledu velmi přetížená,“ sdělila redakci Ludková.

Přímo z kontejnerového městečka... Zdroj: PrahaIN.cz

„Noclehárna je provozně zvládnutá, je zde čisto, a i za tak provizorních podmínek je splněno hygienické minimum. Má zde být do konce března jako součást magistrátních takzvaných zimních opatření, provozně je zajištěna Diakonií. A byť nemám ráda překvapení, jako byl například magistrátní plán zřídit zrovna v této lokalitě kontaktní centrum pro osoby se závislostmi navzdory mému názoru a názoru Prahy 8, tak v případě této dočasné noclehárny, která má napomoci přečkat mrazy, jsem s vysvětlením náhlého otevření srozuměna. Při jednání zaznělo, že tradiční kamenná noclehárna mimo Prahu 8 na poslední chvíli nevyšla a magistrát musel narychlo hledat náhradní řešení,“ dodala místostarostka Prahy 8 pro PrahaIN.cz.

Libeň - dva světy

Ať už jsme zmiňovali celkový kontrast Libně, kdy se pár stovek metrů od podobných míst, kde se shromažďují bezdomovci a narkomani, nachází třeba luxusní bydlení DOCK,  tak přímo vedle kontejnerového městečka stojí a je dost vytížen stánek s jídlem - My Food Place.

Když redakce dorazila na místo, na objednávku zde čekala rovnou tři auta rozvozových společností. Obsluhy jsme se na bezdomovce ptali. Žádný problém s nimi nikdy nezaznamenali, vlastně s nimi ani nepřišli do styku. 

„Je to možná trochu zvláštní… Pracovat hned u toho, ale oni (bezdomovci) tu přes den nejsou. Jenom večer přichází o půl deváté a ráno odchází v půl sedmé. My s nimi do styku vůbec nepřijdeme, oni tam jen přijdou a jdou spát,“ okomentovala jedna ze zaměstnankyň zmiňovaného stánku. 

Ovšem na všechny se nedostane a další bezdomovci se tak pohybují po celé Praze 8. Mnozí z nich v „parku“, v oblasti bývalého židovského hřbitova, který svým znečištěním připomíná skládku.

Některé láká i opuštěná budova centra Nová Palmovka.

„Ta oblast byla vždy problematická,“ řekl v rozhovoru pro PrahaIN.cz bývalý starosta osmé městské části Roman Petrus.

O tom příště.

V dalším materiálu se budeme věnovat kontrastu dvou světů v Libni ve spojitosti s luxusní rezidencí DOCK. 

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných