Vloni se podařilo sesbírat na 61 tisíc tun vysloužilých elektrospotřebičů

27. 02. 202409:02
Vloni se podařilo sesbírat na 61 tisíc tun vysloužilých elektrospotřebičů
foto: Redakce PrahaIN.cz/Nádoba na elektroodpad

Za loňský rok sesbíral kolektivní systém ASEKOL celkem 61,8 tisíc tun vysloužilých elektrospotřebičů. Rekordní číslo potvrzuje, že správné a efektivní nakládání s elektroodpadem je pro budoucnost důležité.

O rekordních výsledcích v rámci sběru elektrospotřebičů informuje tisková zpráva společnosti ASEKOL. Té se v průběhu loňského roku podařilo vybrat přes 61 tisíc tun elektroodpadu, čímž naplnila 65 procent kvóty stanovené zákonem. Překročila navíc i dílčí sběrové kvóty.

Cílem sběru elektrického odpadu není jen plnit legislativou stanovené povinnosti, ale snažit se o trvalou udržitelnost. Sběr vysloužilých spotřebičů totiž chrání životní prostředí a šetří přírodní zdroje. Díky recyklaci šedesáti tun elektroodpadu bylo ušetřeno přes 343 tisíc tun CO2. Zároveň díky tomu nemuselo být vytěženo 44,8 tisíc tun primárních surovin.

Podpora cirkulární ekonomiky

„Díky odpovědnému přístupu občanů ke třídění odpadu, husté sběrné síti a ekologické recyklaci minimalizujeme zátěž na životní prostředí a podporujeme cirkulární ekonomiku. Dosažené rekordní výsledky za uplynulý rok to jen potvrzují. Naše strategie nespočívá pouze ve splnění zákonných požadavků, ale v neustálém rozšiřování našich služeb, spoluprací jen s certifikovanými zpracovateli a podpoře osob se zdravotním postižením prostřednictvím chráněných dílen,“ uvedl ve zprávě Daniel Šafář, obchodní a marketingový ředitel společnosti ASEKOL.

Jak informuje tisková zpráva, společnost pravidelně provádí také environmentální vyúčtování, které prezentuje úspory na životním prostředí v číslech. Konkrétně jde o úspory elektrické energie, primárních surovin, vody nebo ropy.

Recyklace šetří energie, ale i ropu

Za rok 2023 bylo díky recyklaci elektrospotřebičů ušetřeno 267.751 megawatthodin elektrické energie a 2.825.892 kubíků vody. Úspora SO2 dosáhla hodnoty 4.044 tun, čímž se snižuje okyselování prostředí. Na snížení produkce skleníkových plynů o 243.336 tun pak má vliv méně CO2. Recyklace předešla také spotřebě 23.000.634 litrů ropy.

„Věříme, že sdílení těchto informací s veřejností je klíčové pro budování důvěry, podpory a motivace našich klientů a partnerů. V průběhu března proběhne rozesílka Certifikátů environmentálního vyúčtování a všichni naši partneři se tak budou moci sami přesvědčit o tom, že jejich úsilí v oblasti zpětného odběru má konkrétní pozitivní přínosy pro naše životní prostředí a významný podíl na cirkulární ekonomice. Certifikáty environmentálního vyúčtování jsou důkazem transparentnosti a poskytují přesný výpočet přínosu konkrétní obce/společnosti/firmy na životní prostředí,“ dodal Šafář.

Důležité je recyklovat staré mobilní telefony

Na recyklaci pozornila také pražská zoologická zahrada, která v rámci pololetních prázdnin sbírala staré mobilní telefony. Ty je jinak možné odkládat buď u prodejců elektroniky nebo do červených kontejnerů, nejbližší zobrazuje stránka cervenekontejnery.cz.

„Dle odhadů mají Češi doma více než 10 milionů nepoužívaných či již nepoužitelných mobilních telefonů. Ty se ale dají samozřejmě recyklovat, děje se to ovšem jen zcela minimálně. Když mobil skončí na skládce, dochází k uvolňování toxických látek. Recyklací mobilů se získávají zpět vzácné kovy důležité pro jejich výrobu a těžící se právě v domovině goril nížinných, v Africe,” vysvětlila v tiskové zprávě Jana Komrsková (Piráti), náměstkyně primátora pro životní prostředí a klimatický plán.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných