Vodohospodářské společnosti bojují proti pesticidům

01. 06. 202415:34
Vodohospodářské společnosti bojují proti pesticidům
foto: Markéta Grušáková, PrahaIN.cz/Centrální park ve Stodůlkách

Boj proti nadměrnému používání pesticidů v zemědělství je mimo jiné součástí Green dealu. Do roku 2030 chce Evropská komise snížit rizika související s jejich používáním o 50 procent. V České republice se do boje zapojují také vodohospodářské společnosti, nulovou toleranci vyhlásila například společnost Veolia, která se inspirovala u PVK.

Přípravky na ochranu rostlin ve formě pesticidů jsou hojně používané zejména v zemědělství nebo lesnictví. Ochraňují plodiny a rostliny před škůdci a chorobami. Jejich používání významně zvyšuje produkci potravin a chrání zdraví rostlin. Nadměrné používání však může mít negativní dopad na půdu, vodu nebo zemědělskou biologickou rozmanitost. Kromě škodlivých účinků na zdraví rostlin a živočichů často trápí nadměrné množství pesticidů také lidi. Používání přípravků na ochranu rostlin je proto silně regulováno předpisy EU o pesticidech.

Strategie s názvem Od zemědělce ke spotřebiteli, která je jedním z ústředních pilířů takzvané Zelené dohody, neboli Green deal, navíc Evropská komise stanovila vyšší cíle pro udržitelné používání pesticidů. Chce tím zajistit snížení používání nebezpečných chemických látek v Evropské unii a do roku 2030 snížit riziko související s jejich používáním až o polovinu.

Základem má být takzvaná společná zemědělská politika, která zemědělcům pomůže s ochranou zdraví plodin a udržením úrovně výnosů, ale zároveň ochrání zemědělské ekosystémy. Prostřednictvím řady pravidel bude podporovat pěstitele v udržitelném používání pesticidů.

Skupina Veolia vyhlásila nulovou toleranci

Nulovou toleranci pesticidům teď vyhlásila skupina Veolia. Jak informuje v tiskové zprávě, do roku 2027 by pesticidy nemělo vůbec používat 95 procent společností z její skupiny. Hlavní motivací je prý ochrana a obnova přírodní rozmanitosti, která je jednou z klíčových závazků společnosti.

Zatím se do podpory biodiverzity zapojilo téměř 60 vodohospodářských a energetických areálů skupiny. Ve všech tomu předcházel audit ochránců přírody, kteří ideální opatření navrhli. „Naší ambicí je být mezi firmami světovým lídrem ekologické transformace a k tomu patří i nulová tolerance k používání pesticidů,“ uvedl ve zprávě Rostislav Čáp, ředitel pro udržitelnou strategii a vztahy s veřejností skupiny Veolia pro střední a východní Evropu.

Přechod bude náročný, nejde to ze dne na den

Používání pesticidů má být postupně snižováno až do úplného vyřazení. „Je jasné, že zcela vynechat pesticidy při hospodaření v areálech není možné ze dne na den. Naší snahou je, aby do roku 2027 nepoužívalo pesticidy 95 procent společností skupiny Veolia a postupně jsme se dostali až ke 100 procentům,“ upřesnil Čáp.

Hospodaření bez pesticidů podle něj znamená zásadní změnu v postupech při údržbě zelených ploch a přechodné období bude prý náročné. Dlouhodobý pozitivní dopad na životní prostředí a lidské zdraví prý přesto převládá.

Zemědělské postřiky se vsakují do pitné vody

Na území České republiky nabízí Veolia služby spojené s oběhovým hospodářstvím, vodou nebo energií. Právě voda může pesticidy obsahovat. Zemědělské postřiky se totiž spolu se srážkami dostávají do povrchových vod a odtud až do vod spodních, ve kterých mohou dlouho zůstávat. Nejčastěji se proto pesticidy objevují ve vodě v blízkosti polí, kde je vysoká intenzita pěstění užitkových plodin.

Jak na webu uvádí Laboratoř Monitoring Praha, pesticidy se vyskytují ve všech úrovních podzemních vod a jejich vniknutí do oběhu nezabrání ani například vlastní studna. Účinky pesticidů ve vodě na lidské zdraví přitom nejsou dokonale zmapovány. Jejich množství přesto limituje vyhláška č. 252/2004 Sb., která provozovatelům vodovodů ukládá povinnost kvalitu pitné vody pravidelně hlídat.

Přesto byly pesticidní látky nalezeny ve více než polovině vrtů v rámci monitoringu podzemních vod. Jak uvádí web centrumvody.cz, téměř 40 procent sledovaných míst v roce 2017 vykazovalo nadlimitní koncentraci pesticidů. V mnoha sledovaných vrtech se přitom vyskytlo hned několik druhů nebezpečných látek. Jako pitnou pak upravenou podzemní vodu používá asi 60 procent obyvatel České republiky.

Vloni se do boje vydaly PVK

Také proto se už na podzim loňského roku vydaly do boje proti pesticidům Pražské vodovody a kanalizace (PVK). Závazek, který platí pro všechny vodojemy, čerpací stanice, obě úpravny vody v Podolí a Káraném a také pro Ústřední čistírnu odpadních vod podepsala společnost vloni na podzim. Pesticidy už díky tomu nepoužívá sto procent provozů PVK. Informuje o tom tisková zpráva.

Zkušenosti navíc ukazují, že mechanické a manuální metody jsou často účinnější než chemické ošetření. V dlouhodobém horizontu přichází také úspora nákladů, protože ekologické metody například vyžadují méně sečení. Zdravější rostliny ani není třeba tolik ošetřovat a stávají se lákavějšími pro opylovače.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných